4 nov. 2015

Redeye om Orexo.

04 NOVEMBER 2015

Orexo: Redeye - Orexo: Det börjar se ljusare ut

Utvecklingen i tredje kvartalet blev bättre än vad vi hade räknat med
på i princip alla punkter. Sjunkande rabattnivå per såld tablett av
Zubsolv, jämfört med tidigare kvartal i år, gav stöd för bättre
nettoomsättning och bruttomarginal. Därtill har bolaget blivit något
mer restriktivt på kostnadssidan, varför lönsamheten blev klart
bättre än vad vi hade räknat med.

Vi ser sedan halvårsskiftet en tydligt positiv trend i ökade
marknadsandelar för Zubsolv. Från nästa år finns chans till att få
extra draghjälp med ökad tillväxt i den underliggande marknaden,
drivet av förbättrad tillgänglighet av buprenorfin i USA. Mot slutet
av året eller tidigt nästa år väntar vi oss även nyheter från
pågående partnerförhandlingar kring projektportföljen, vilket kan
tydliggöra värden i dessa projekt och bidra till att stärka
finanserna.

Efter rapporten har vi justerat upp årets prognos, men lämnat åren
därefter relativt intakta. Vårt motiverade värde, som är märkbart
över dagens aktiekurs, förblir oförändrat och ett förväntat positivt
nyhetsflöde de närmaste månaderna är argument för en bra utveckling
för aktien. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/bwD0dg

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på
www.redeye.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/redeye---orexo--det-borjar-se-ljusare-ut,c9860893

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar