30 juli 2015

Fantastisk föreläsning.

Tillväxt i Dedicare.

Dedicare q2 >>>>>


Kan nog finnas förutsättningar för ytterligare tillväxt inom vårdbemanning.


Klövern

Varför Klövern värderas till 70% av eget kapital när de flesta andra fastighetsbolag ligger på ca 130% är för mig obegripligt.

Klöverns q2-rapport >>>>>
Rutger Arnhult i en presentation från Nordnet.

Fastighetsbolagen är olika.

Det går inte att dra alla fastighetsbolag över en kam. Det finns vissa gemensamma förutsättningar men när det gäller tillväxt och aggressivitet på marknaden är skillnaderna enorma.

Hemfosa
Balder
Fast.Partner

är exempel på några bolag som växer väldigt fort.

Klövern
växer och är extremt lågt värderat, har ingen aning om varför.

Ta en titt på fast.partners senaste rapport, studera tillväxten i bolaget.
Sven-Olof Johansson, ägare fast.partner utfrågas.
Vill man köpa aktier i fastighetsbolag så bör man gå igenom bolagen noga. Då upptäcker man ju hur olika de faktiskt är.

På en marknad med minusräntor så vill ju åtminstone jag köpa bolag som är aggressiva och som utnyttjar marknadssituationen för att växa. Det finns givetvis risker med det, som att räntorna skulle gå upp men i dagsläget och för överskådlig tid så finns det ju ingenting som tyder på det.

Jag tänker inte gå igenom alla fastighetsbolag här men så mycket kan jag ju säga att för den som vill investera i fastighetsbolag så bör man nog läsa på och studera hur olika bolagen faktiskt är.


21 juli 2015

Plötsliga insikter

Jag har läst regler som "cut losses short" och "let profits run" och trott att det var rätt att tänka så.

Idag slår det mig plötsligt att det är ju en väldig skillnad på olika aktier och deras förutsättningar. Det går ju inte att tillämpa sådana här regler generellt. Det är ju dumheter.

Har vi att göra med en aktie/bolag som växer snabbt - om då kursen gör en dipp eller går ner under en period så lär det ju vara ett bra köptillfälle, om nu inte aktien är övervärderad förstås, men även då, så lär ju ett snabbväxande bolag växa in i en hög värdering.

Jämför det med ett bolag som står och stampar och som är utan eller med låg tillväxt. Det blir ju en väldigt stor skillnad.


Nolato q2 2015

Mycket hög lönsamhet och god finansiell ställning
2015-07-21 14:30
I dagens delårsrapport för andra kvartalet 2015 redovisar Nolato sitt enskilt starkaste kvartal hittills.
• Omsättningen ökade med 33 procent till 1.280 mkr (965)• Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 167 mkr (100) • Stark EBITA-marginal om 13,0 procent (10,4) • Resultat efter skatt uppgick till 125 mkr (81) • Resultat per aktie var 4,75 kr (3,08) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -52 mkr (33)
– Det är mycket tillfredsställande att vårt strategiska arbete, där vi fokuserar på innovation, kvalitet och produktivitet, ger resultat. Vi flyttar kontinuerligt fram våra positioner och blir en allt viktigare partner för många av våra kunder, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.
Nolato Medicals omsättning uppgick till 365 mkr (343) och EBITA-resultatet till 47 mkr (46). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,4).
– Volymerna har varit fortsatt låga för packaging i östra Europa, samtidigt som prisjusteringar till följd av lägre råmaterialpriser har påverkat omsättningen negativt, konstaterar Hans Porat. Övriga segment har varit stabila. Inom utvecklingsverksamheten har vi haft hög projektaktivitet och god beläggning, vilket möjliggör framtida tillväxt.

Nolato Telecoms omsättning ökade till 584 mkr (344). EBITA-resultatet ökade till 101 mkr (30) och EBITA-marginalen ökade till mycket starka 17,3 procent (8,7).
– Flera av våra kunders mobiltelefonmodeller har varit framgångsrika på konsumentmarknaden, vilket genererat den kraftiga tillväxten i kvartalet. Höga volymer, en fördelaktig produktmix med låg materialandel samt hög effektivitet och högt kapacitetsutnyttjande förklarar den mycket starka marginalen, säger Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade till 332 mkr (279) och EBITA-resultatet till 34 mkr (30). EBITA-marginalen uppgick till 10,2 procent (10,8).
– Det är glädjande att notera att volymerna inom fordonssegmentet har fortsatt att öka, samtidigt som affärsområdets ökande marknadsandelar ger positiv effekt, konstaterar Hans Porat.

Kassaflödet har påverkats av det högre behov av rörelsekapital som den ökade aktiviteten och positiva försäljningsutvecklingen har medfört och uppgick efter investeringsverksamheten till -52 mkr (33).
Nolato uppvisar en mycket hög lönsamhet med en avkastning på sysselsatt kapital på 31,6 procent (24,1) den senaste tolvmånadersperioden. Nettoskulden uppgick vid kvartalets slut till 101 mkr (37) och soliditeten till 49 procent (51).
---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.
Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 kl 14.30.
www.nolato.se

15 juli 2015

Tyvärr, jag hade fel.

När jag nu läser q2 för REC silicon och ser att man aviserar en nyemission och samtidigt pratar om att dra ner verksamheten med 50% i en av företagets fabriker så måste jag säga att jag har kommit till vägs ände med det här bolaget. Jag kommer förmodligen att sälja mina aktier i morgon bitti.

Detta var ett misstag  från början till slut från min sida, det måste erkännas. Jag hade inte tillräcklig insyn i bolaget, jag kände inte till ledningen. Jag lät mig förföras av denna möjlighet att utvinna elenergi ur solstrålarna.

Det blir en stor förlust för mig. Största jag haft på många år. Jag kan bara hoppas att jag lärde mig något, men tydligen, efter så många år, så är det fortfarande väldigt svårt att hålla sig till vad som vore en rimlig satsning i ett helt okänt bolag.

Dåligt. Inte av REC. Utan av mig.

8 juli 2015

7 juli 2015

Solar energy in India.

India’s government has set a mammoth new goal to build a solar power capacity of 100 GW in an energy-starved-but-hungry country, permitting 100% foreign investment and offering a series of tax breaks for its fledgling solar sector. The audacious new target quintuples the previous goal of 20 GW and is about 30 times the country’s installed capacity (less than 3.7 GW). The flurry of investors is making solar energy seem like the new Gold Rush.
“If the government removes bottlenecks and gets regional administrations to offer incentives, solar could be a long-term play for investors,” said Amol Kotwal, director, energy practice, at consultancy firm, Frost & Sullivan. “It could turn out to be a Gold Rush.”
Strategic, innovative players could build a very exciting business as the market potential is huge with room for established companies as well as entrepreneurs, said Tobias Engelmeier, director & founder, Bridge To India, a renewable energy consultancy. India has the potential to become the world’s leading solar markets as its location near the equator and low solar park construction costs coupled with plunging costs of solar energy in recent times (now only marginally higher than cost of producing conventional energy) are all aligning with India’s ambitions. “Our estimate is that, in the next 15 years, solar in India could be a 1,000 GW opportunity,” said Engelmeier.
The government’s unprecedented push has already attracted a pack of investors. Japanese telecom multinational SoftBank, India’s biggest wireless telecom provider Bharti Enterprises and Taiwan’s technology manufacturer Foxconn Technology have announced a $20 billion joint venture, SBG Cleantech, to bid for contracts to develop solar energy plants across the country. SunEdison, the Missouri, U.S.-based renewable energy firm said it intends to invest $15 billion by 2022. It also announced that it would put $2 billion into a joint venture with billionaire Gautam Adani’s Adani Group to manufacture photo voltaic modules. China’s Trina Solar has unveiled plans to invest $500 million in a plant to make panels in a joint venture with India’s Welspun Energy.