30 nov. 2015

27 nov. 2015

Powercell.10 dagar timsdiagram.

Trendbrott och en bottennotering som vänt upp under ökande volym. Finns ingen bottenformation (ännu) men det händer ju att kursen bara vänder rakt upp i en v-liknande formation.
3 månader dag

Tycker detta ser ut som en rimlig rekyl på uppgång från 10 till 70 kr. Vid 25 kr mötte stöd och det ser ut som att en botten kan vara satt. Vi är även nära nedre bollingerbandet samt att stochastic börjar vända upp från översålda nivåer. Jag har köpt litet försiktigt här.

Autoliv.
Eftersom jag hörde en negativ teknisk analys ang. Autoliv idag så var jag ju tvungen att köpa på det här timsdiagrammet. Ser bra ut. Kan sättas snäv stoploss här så risken är starkt begränsad.


26 nov. 2015

Ohs i comhem.Kanske tråkigt bolag, men spännande formation iaf. Omvänd huvudskuldra med viss volymökning vid utbrott idag.


25 nov. 2015

Kungsleden.


6 månader dag.

Den senaste botten i Kungsleden är relativt högre än den föregående då den inte når ner till bollingerbandet. Momentum är lägre i nedgången. Stoploss kan sättas redan vid 60 kr. Jag köper gärna om aktien öppnar upp i morgon. Risk-reward torde vara gynnsam.


Avega.6 månader dag.

Har sett likadant ut vid nedre bollingerbandet ett flertal tillfällen i Avega. Tycker sannolikheten borde vara hög för uppgång härifrån och dessutom kan en snäv stop-loss sättas så risk-reward torde bli gynnsamt. Gillar också att det är en liten aktie som är relativt opåverkad av index.


Anoto.6 månader dag.

Håller nivån 1,20 och köparna börjar komma in här i Anoto finns ett ganska skapligt utrymme för uppgång till övre bollingerbandet. Detta är en aktie jag kommer att titta på i morgon. En öppning uppåt och gärna med litet högre volym och jag köper. Dessutom är det en liten aktie som påverkas mindre av index.


Omx timsdiagram.
I mitt flöde såg jag att analytiker talar om fortsatt uppgång. Detta är vad jag ser i timsdiagrammet för Omx, mängder av motstånd + ett bollingerband som närmar sig från ovansidan. För mig ser det mer troligt ut med nedgång än med det motsatta.
Automatiskt uppdaterad för uppföljning. Får in se allra sista noteringarna i det här chartet och det visar sig då dessutom att den sista kursstapeln är en "doji" i timsdiagrammet. Djia är just nu +0,07% och klarar inte djia att ligga kvar på plussidan har jag mycket svårt att se att stockholmsbörsen kommer att gå upp i morgon. 


24 nov. 2015

Nordea om Securitas.

24 NOVEMBER 2015
Köp / 144,0 kr

Securitas ser kraftigt ökad efterfrågan

Efter Securitas kommentar om en drastiskt ökad efterfrågan i Sverige, Frankrike och Belgien har Nordea höjt den närtida tillväxtprognosen för bolaget. Banken påpekar samtidigt att en hög närtida tillväxt väntas leda till lägre tillväxt om ett år.
Det framgår i en färsk analys.

Bolagsledningen kommenterade nyligen att de för tillfället i Sverige upplever den mest intensiva perioden i modern tid, skriver banken. Full kapacitet är uppnådd och de anställda jobbar så mycket som möjligt. I Frankrike och Belgien har dessutom 1 100 extra vakter kallats in.

Trots detta har Securitas uppgett att de inte kommer höja priserna och kapitalisera på den ökade efterfrågan. Priserna på extratjänster är redan höga och genererar mer fördelaktiga marginaler, menar bolaget.

Framöver väntar sig Nordea att den ökade eftergrågan kommer driva tillväxten i Europa från Q4 2015 till och med första halvan av 2016. Den organiska tillväxten väntas därmed landa på 4,7 procent under 2015 och 5,4 procent under 2016.

Efter första halvåret 2016 tror banken att den högre efterfrågan kommer att ebba ut, som den har gjort efter tidigare tillfällen då den plötsligt ökat kraftigt. Den organiska tillväxten under 2017 väntas därmed bli 3,0 procent.

Banken menar även att den ökade efterfrågan bör leda till positiva estimatrevideringar. Deras egna kassaflödesmodell indikerar ett värde per aktie om 144 kronor, vilket också är riktkursen. På prognoserna för 2017 innebär denna riktkurs en EV/EBITA-multipel om 12,7 och ett P/E-tal om 15,1, avslutar banken. Köprekommendationen upprepas.

Källa: Nordea

Lägre relativ topp i Hexagon.
Alldeles färsk säljsignal i Hexagon. Kursen har följt bollingerbandet upp i den första toppen, rekylerat till ma20, går återigen upp mot bollingerbandet men orkar inte ända upp, alltså lägre momentum. En högre topp har skapats men det är samtidigt en lägre relativ topp vilket indikerar svaghet. Stochastic och macd bekräftar. Vi har också haft en stor uppgång som har skett i 5 vågor (Elliott) så många faktorer pekar här på att uppgången är över för den här gången i Hexagon.


Lägre relativ topp i H&M.Bra närliggande exempel i H&M. Den första toppen går igenom bollingerbandet under högt momentum, rekylerar och skapar sedan en ny högre topp i absoluta tal, men i relativ mening är det en lägre topp då momentum nu saknas och kursen når inte upp till bollingerbandet. Detta blir då trendslutet och sedan kommer nedgången vid (3).


Relativa toppar och bottnar.
Detta är bl.a. vad jag försöker lära mig i John Bollinger´s bok om hans Bollingerband. Banden visar ju relativa nivåer för bottnar och toppar, vilket alltså skiljer sig från de absoluta.

I Castellum nedan får vi först en relativt sett lägre 1:a botten, då kursen går igenom och hamnar på utsidan av bollingerbandet, momentum är alltså större än i nästa botten då kursen i huvudsak hamnar innanför bollingerbanden, här har vi fått en relativt sett, högre botten (vilket väl den här också var i absoluta tal).

Sedan följer en uppgång och en topp där kursen hamnar utanför bollingerbandet, vilket visar på högt momentum (tryck), rekylerar till 20 dagars gl. mvärde och stiger igen mot en ny topp där kursen inte orkar igenom bollingerbandet men där toppen är högre i absoluta tal. Här har vi alltså en relativt sett lägre topp och därifrån följer också mycket riktigt en snabb och brant nedgång.

Allt detta gås igenom i John Bollingers bok - Bollinger on bollinger bands - följ min länk till adlibris till höger om du vill köpa boken. Dyr bok men här finns en del mycket intressanta lärdomar jag inte har sett någon annanstans.


Bollinger on Bollinger Bands

Jag har köpt boken, vill du köpa så använd gärna min länk till Adlibris här bredvid.

Läser boken med stor behållning just för tillfället.Bollinger on Bollinger Bands | Official site of John Bollinger's book

Siten är en uppföljning av boken och där listas en hel del av hans
metoder och aktier kan screenas fram enl. vissa kriterier.Bollinger on Bollinger Bands

Bollinger on Bollinger Bands

av John Bollinger

Fri frakt för privatpersoner! Skickas inom 1‑2 vardagar
'All in all, "Bollinger on Bollinger Bands" is a gem...within 10 minutes of opening it, it went on my list of the five best technical analysis books ever' - Active Trader. This is the first comprehensive traders' guide to using Bollinger Bands from the man who created them. It includes a handy Bollinger Bands reference card. Over the past two decades, thousands of veteran traders have come to view Bollinger Bands as the most representative and reliable tool for assessing expected price action. Now, in the long-anticipated "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger himself explains how to use this extraordinary technique to effectively compare price and indicator movements.Traders can look to this techniques-oriented book for hundreds of valuable insights, including: analysis of the primary indicators derived from Bollinger Bands percentage b and BandWidth; how traders can use Bollinger Bands to work with instead of against commonly encountered trading patterns; strategic use of Bollinger Bands in short-, mid-, and long-term trading programs; three trading systems based on Bollinger Bands; and, the essence of successful investing is to determine when a stock's price is too high or too low and then act accordingly.While John Bollinger would be the first to argue that no techniques exist for definitively determining these levels, "Bollinger on Bollinger Bands" presents an insider's examination of the one tool that if its widespread popularity is an accurate judge of its effectiveness comes closer than anything else. Concise yet comprehensive, it is one of today's truly indispensable investment guidebooks. 'The purpose of this book is to help you avoid many of the common traps investors get caught in, including the buy-low, sell-high trap, where the investor buys only to watch the stock continue downward or sells only to watch the stock continue upward. Here, the traditional, emotional approach to the markets is replaced with a relative framework within which prices can be evaluated in a rigorous manner leading to a series of rational investment decisions without reference to absolute truths' - From the Introduction.In the 1970s, market newcomer John Bollinger couldn't find a system of investment analysis to fit his belief that all market events exist only in relation to one another and that there are no absolutes. So he created his own.That approach Rational Analysis led to the establishment of Bollinger Bands and ensured Bollinger's spot in investment analysis history. Now, in "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger explains the market conditions that led to his initial discovery, and gives readers the inside story of the development and refinement of Bollinger Bands. He then goes on to present a relative decision framework built around Rational Analysis and Bollinger Bands, an extraordinarily powerful combination of technical and fundamental analysis that answers the question of whether prices are too high or too low for virtually any security or market environment.By understanding how to incorporate Bollinger's techniques into their own investment strategy, investors will greatly increase their ability to ignore often-costly emotions and arrive at rational decisions supported by both the facts and the underlying market environment. "Bollinger on Bollinger Bands" provides: the first authoritative examination of this revolutionary technical analysis tool; three simple systems for implementing Bollinger Bands; and, innovative methods for clarifying patterns and analyzing time frames and moving averages.The key to effective investment analysis is to as much as possible eliminate emotion and approach each trade on its technical and fundamental merits alone.Since their introduction, few analytical techniques have helped investors do this better or more consistently than Bollinger Bands. "Bollinger on Bollinger Bands" provides tips, guidelines, and rules for incorporating the bands into virtually any investment strategy. It is a watershed book, written by the only man truly qualified to claim a comprehensive knowledge of the topic John Bollinger himself.

SAAB january-september 2015.

Amasten - Intervju med VD David Dahlgren (Q3 2015)

23 nov. 2015

Rapport-intervju Amasten.

Resultatlyft för Amasten


Amasten har redan skalat upp sin centrala organisation för nästa expansionsfas av beståndet. Parallellt fortsätter fastighetsbolagets förbättringar av så väl kostnadsläge som intäktssida för befintligt bestånd, inte minst genom att man ökar på renoveringstakten för lägenheterna.

Under årets första nio månader var Amastens totala förvaltningsresultat 20 miljoner kronor, en ökning med hela 424 procent mot samma period i fjol. Räknat per stamaktie var utfallet 
0,08 kronor (0,00). 
 
"Vi har vuxit med 60 procent de senaste 12 månaderna och med 430 procent om man tittar på 18 månader. Det nya volymmålet på 4 miljarder kronor inom en treårsperiod känns dock rimligt. Vi vill nu hitta rätt objekt för bolaget och för aktieägarna. Vi har numera också en 
organisatorisk förvärvskapacitet som gör att vi kan skala upp portföljen i denna betydande omfattning utan att nämnvärt behöva öka kostnaderna på central nivå", säger David Dahlgren. 
 
Amasten gick ur tredje kvartalet med ett bestånd bokfört till 1.653 miljoner kronor och man har därefter tillträtt fastigheter för ytterligare 291 miljoner. Tidigare portföljmål på 2 miljarder 
fördubblades i fredagens rapport till att man ska nå ovan nämnda 4 miljarder över en treårsperiod. 
 
Är ni nöjda med hur förvaltningen har utvecklats under den senaste niomånadersperioden och i det tredje kvartalet? 
 
"Ja, men man ska aldrig slå sig till ro och vara riktigt nöjd. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en kombination av förvärv och kostnadsarbete. Vi tycker här att det är viktigt att vi nu kan se vårt kostnadsarbete förbättras av förvaltningsprocessen. Sedan ökar vi också takten i våra lägenhetsrenoveringar när lägenheter tomställs", svarar Dahlgren. 
 
Amastens generella nivå på fastighetskostnaderna föll med 7 procent per kvadratmeter i tredje kvartalet, ställt mot samma period i fjol. 
 
Under sommaren har Amasten bland annat jobbat med både avtalsomförhandling och förbrukning inom el och fjärrvärme. Inom sophanteringen har man arbetat med att underlätta hyresgästernas källsortering, för att minska straffavgifter kopplat till denna. 
 
Därtill har förvaltningsresultatet också fått sig ett rejält bidrag från bolagets fortsatta förvärvsexpansion, betonar Amasten-vd:n vidare. 
 
Överskottsgraden, det vill säga fastighetsverksamhetens driftöverskott som andel av hyresintäkterna, var 53 procent i tredje kvartalet, enligt Dahlgren verksamhetens "billigaste" kvartal säsongsmässigt. 
 
"Ambitionen är att ligga på över 50 procent på helåret. Vår långsiktiga målsättning är samtidigt 55 procent men det går inte att nå enbart på kostnaderna, utan då måste också uthyrningen bidra via så väl uthyrningsgrad som ökade hyresnivåer. Här kommer 
renoveringsarbetet återigen in", säger Dahlgren. På rullande 12-månaders utfall till och med tredje kvartalet ligger Amasten redan i dag på 48 procent. 
 
2015 blir sista året som Amasten publicerar resultatprognos för. I fredagens rapport sänktes här utsikterna för årets förvaltningsresultat per stamaktie efter utspädning till 0,18 kronor, 
från tidigare 0,27 kronor. En delorsak var enligt rapporten den redan nämnda utökningen av Amastens centrala organisation. 
 
"I det här ingår också en del engångskostnader, däribland att vi velat höja standard och kvalitet på alltifrån hemsidan till vår finansiella rapportering", kommenterar Dahlgren. 
 
Han menar också att den utökade centrala kostnadskostymen gör att Amasten nu har "gasat sig ur uppförsbacken" och är redo för nästa fas av planerad tillväxt. 
 
Framåt övergår bolagets resultatguidning, likt för många av fastighetskollegorna, till att man meddelar marknaden sin aktuella "intjäningsförmåga". Vid tredje kvartalets utgång innefattade denna guidning bland annat ett förvaltningsresultat i årstakt om 0,30 kronor
per stamaktie efter utspädning. Intjäningsförmågan bör inte ses som en resultatprognos.

20 nov. 2015

Som väntat i Amasten.Bra rapport som förväntat och som jag tjatade om igår. Nu är det bara att hoppas att marknaden gillar detta och handlar upp aktien också. Det märkliga i gårdagens handel var att det las upp stora klossar på säljsidan som ju såg ut att vilja förhindra uppgång. Om de inte finns där idag så var väl helt enkelt avsikten att få andra att sälja billigt. Inte så trevligt. Det indikerar ju också att de som blockerade kursuppgång mycket väl visste om att rapporten kommer att bli bra.

19 nov. 2015

Haldex.3 månader dag.

Kan sättas mkt snäv stoploss här, ska inte under den röda trendlinjen, som ska hålla för att denna högre botten ska vara giltig.


CybAero
6 månader dag.

Det kan bildas en första högre botten här, efter dubbelbotten på 9kr-nivån. Skulle det bli fallet lär vi se 14 kr inom kort. Kursen befinner sig vid en stödnivå och har också stöd vid nedre bollingerbandet här. Bolaget har en säkrad order från kinesiska tullen på ca 800 milj. kr.

(klicka för bättre bild)
Från senaste halvårsrapporten

Omx möter flera motstånd.


1. De nedåtriktade trendlinjerna till höger i bild, ca 1525 + 1540.
2. Det horisontella området kring 1540.
3. Bollingerbandet kring 1540.
4. Blir det uppgång idag så stiger stochastic ytterligare mot överköpta nivåer.


Automatiskt uppdaterad bild för uppföljning.
18 nov. 2015

Amasten - rapport fredag.
"The squeeze" i bollingerbanden, har tidigare föregått uppgång 2 ggr de senaste 6 månaderna. Vi passerar idag den viktiga psykologiska nivån 3 kr och jag är övertygad om att det har att göra med att Amasten rapporterar på fredag 20 november. 

Substansvärdet var vid förra rapporten 3,78 och det egna kapitalet 3,57. 

Har svårt att tänka mig att det skulle ha minskat - snarare har säkert substansvärdet ökat - kanske uppemot 4 kr. 

Och var någonstans - i Sverige - finns säkrare intäkter än i bostadsbranschen just nu - då människor ska tvingas bo i tältförläggningar. 

Om du tittar i orderdjupet och gjorda affärer så var det min order som var på 12000 aktier. Och jag kan ingenting garantera men du ser ju vad jag själv gjort och att jag tror att sannolikheten är hög för en bra rapport på fredag. Det behövs inte så väldigt många ören här för att det ska bli en skaplig uppgång procentuellt.

Så här såg det ut vid förra kvartalsrapporten:


6 mån, automatiskt uppdaterad, för uppföljning.


17 nov. 2015

Primärtrenden.

Omx
gör försök här att hitta optimal längd på MA för bästa passform. Vid MA19 får vi genombrott och sedan motståndsnivå vid uppgångsförsök efter utbrott ner. MA 38 räcker väl till för att definiera primärtrenden och den är som vi kan se nedåtriktad.

Detta är ju inget att "ha åsikter" om. Det är ju fakta. Nu skulle det ju möjligen kunna röra sig om en a-b-c-rekyl som redan är avklarad, men att primärtrenden vänder och har vänt i det här höga läget talar ju definitivt emot det. Man kan också dra en tänkt nedåtriktad trendlinje som förbinder topparna och som är ytterligare något som behöver brytas innan man kan definera det här som något som helst annat än en fallande primärtrend. Och om vi har en fallande primärtrend så ska man inte vara i marknaden.

Just nu kan finnas litet utrymme för upprekyl i den primära nedtrenden men det är ju enbart temporära rörelser mot den större trenden.

Förra veckans kursstapel var dessutom en bearish engulfing och den kommer exakt på trendlinjen. Det blir inte tydligare än så här.

Vill man ha ytterligare stöd/argument så är ju t.ex. både Europe dow och Global dow i tydliga nedåtriktade primärtrender. Ska Omx gå emot det? Knappast.Dax 30

Omx

Ibex 35

Eurostoxx 50

global dow

Edow

dow jones

Nasdaq

Adow

Nikkei16 nov. 2015

Dax head and shoulder
1 månad, timsdiagram.

Liknar Omx. Här är nivån 10750. Passeras inte den 
uppåt så lär nedgången fortsätta. Vi har ett genombrott
och ett återslag mot genombrottsnivån precis som i Omx.

Det finns också ett "gap" (fönster) som kanske ska stängas
här och då pekar det hela mot 10500.


Head and shoulder i Omx.I månad, timsdiagram.

Head and shoulder med utbrott och nu återslag upp
mot utbrottsnivån, skulle nivån 1489 brytas underifrån
får man ompröva detta då ju falska signaler inträffar.

Har man köpt björnar, vilket jag har gjort så blir alltså
1489-90 stoploss-nivå.13 nov. 2015

Helt fel. Uppgången är en Bull Trap.

Short Eurostoxx 50.


Nasdaq3 years weekly. MA 20/40 crossover at a point where Nasdaq reach it´s All time high. A failure to pass the previous top. A weekly candle that is close to a bearish engulfing. Stochastics confirm. I will not buy in to this market. I will stay out.


S&P5003 years weekly.

Crossover MA20/40 indicating trend break. Stochastics confirms. If you combine this with global dow, and several european indicies, everything points in the same direction. Global markets are going down from here with a high degree of probability.


Dubbeltopp i Global dow.Dubbeltopp och distributionsfas i Global dow. 
Nu tydligt fallande primärtrend och det är samma signaler överallt. Finns inget att tveka på här. Stay out. Köp björnar.


IBEX35.


DAX30 bekräftar bilden.


12 nov. 2015

Primärtrenden gör sig påmind.3 years weekly.
Klockrent. Sälj. 


ABB


DJIA hourly


Omx - elliott vågräkning.


Norge, Mongoliet & dåligt väder.

2015-11-12 STARBREEZE RYCKER EFTER RAPPORT

Corline.Corline 6 månader dag. 
Se hur bollingerbanden dragits samman och att utbrott nu ser ut att komma på uppsidan. Tycker också att snäv stoploss kan sättas då vi fortfarande är nära botten. Stochastic och Macd bekräftar bilden. Finns möjligen ett visst motstånd kring 12,50 kr men det ser tunt ut.

Presentation 5 maj av vd. Analys från Redeye:
----------------------------------

Corline - Uppvärderingen HAR börjat

Med en extremt stark ägarbild där två välkända familjer inom svenskt näringsliv äger majoriteten av antalet aktier och med en teknologi som publicerats i mer än 60 vetenskapliga publikationer kommer Corline ha två stycken Fas I/IIa studier igång redan nästa år. Därför anser jag att det finns en enorm uppsida från dagens värdering.
1. Introduktion
Corline grundades för ca 25 år sedan och är en spin-off från Pharmacia (Ett företag som blev uppköpt av Pfizer). År 2004 förvärvades bolaget gemensamt av familjerna Sunnanväder och Crafoord, som är kända från att bland annat ha grundat bolaget Gambro(!!). De äger idag ca 85 % av bolaget och har sedan start investerat cirka 60 MSEK i bolaget, utöver de 10 MSEK som tillkommit i så kallad mjuk finansiering.  
Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, med betydande marknadspotential (se nedan).
Corline ytbelägger sedan tidigare medicintekniska produkter med sin heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implementerats i patienter. Från denna verksamhet genererar Bolaget löpande intäkter. Bolaget har idag tre signerade licensavtal med internationella företag vilka samtliga utvecklar medicintekniska produkter som använder CHC som ytbeläggning.

2. Deras läkemedelskandidater
Corline har idag utvecklat en bred portfölj av läkemedelskandidater baserad på den egenutvecklade heparinsubstansen, CHC.
* CHC – är en egenutvecklad heparinbaserad substans som fästs lokalt på den vävnad som ska skyddas. Tekniken ökar blod- och vävnadsacceptans samt minskar inflammation i anslutning till organ- och celltransplantation. Heparin är en kroppsegen substans som används dagligen i sjukvården sedan 1930-talet. Heparin är väldokumenterat avseende effekt och har en bra säkerhetsprofil. Corline är det enda bolag i världen som kan ytbehandla levande vävnad med aktivt heparin.
Det var inte förränår 2005 som Corline såg möjligheten i att kunna ytbelägga levande vävnader med heparinbaserande substanser. Bolaget skiftade då fokus från de tidigare medicintekniska produkterna till regenerativ medicin, då de såg att affärspotentialen inom området för medicintekniska produkter var måttlig, medan potentialen inom regenerativ medicin var stor.
Tio år senare har det investerats ca 70 MSEK och ca 60 vetenskapliga studier har publicerats som baseras på Corlines substans, CHC. Inom detta segment utvecklar Bolaget idag produkter till marknaderna för cellterapi inom diabetes typ 1 och njurtransplantation. Bolaget har samarbeten med forskarteam i ett antal länder i Europa och i USA och har inom detta nya applikationsområde byggt upp en intressant portfölj.
Corline har nu läkemedelsverkets godkännande att starta sitt första kliniska projekt avseende Cytoparin.

2.1 Cellterapi, diabetes typ 1 (Cytoparin)
För diabetes typ 1 har Corline utvecklat sin heparinbaserande substans Cytoparin så att utsidan på cellerna kan kläs och förhindrar akut avstötning samt skyddar mot den blodkoagulering som annars sker och som skadar upp till 70 % av de tillförda cellerna direkt vid transplantationen.
Corline har svenska Läkemedelsverkets godkännande att starta en klinisk prövning med inriktning på att visa att behandlingen med Cytoparin är säker. Målet med projektet är att markant minska det antal donatorer som krävs för att behandla en svårt sjuk diabetes typ 1-patinent.
Idag behövs i genomsnitt 2,7 donatorer för en behandlad patient, vilket med tanke på den begränsade tillgången på donatorer är en ohållbar situation. Deras målbild är en donator, en botad patient!
I detta projekt samarbetar Corline med Rikshospitalet i Oslo, Karolinska sjukhuset i Huddinge samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bolaget har fått godkännande för start av sin Fas 1/2a studie med fokus på säkerhet och funktion. Patientrekrytering förväntas starta under 2015 och studien omfattar upp till tio patienter och tar 75 dagar att slutföra med 6 månaders uppföljning.
2.2 Njurtransplantation (Renaparin)
Ett vanligt förekommande problem vid njurtransplantation är att njurar från avlidna donatorer drabbas av otillräcklig blodförsörjning vid tiden för uttagande från donatorn och när de lagras i väntan på transplantation.
Corline har i prekliniska försök visat att genom ytbelägga njurarnas insida med Renaparin inför transplantationen kan de skador som i 25-40% av fallen leder till försenad och/eller försämrad njurfunktion undvikas. Deras målbild är att få igång transplanterade njurar direkt och minska behovet av dialys och intensivvård, vilket i sin tur bidrar till minskade kostnader. (se nedan)
2014 inledde Corline ett intensivt utvecklingsprogram tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala för utveckling av sin heparinbaserade produkt Renaparin för njurtransplantation.
Corline erhöll status som särläkemedel (”Orphan Drug”) (!!) i Europa för substansen i augusti 2014. Det ger flera fördelar och en monopolställning på marknaden i tio år. (https://en.wikipedia.org/wiki/Orphan_drug)
Utöver detta valdes de även ut som ett av fyra särskilt lovande av 58 sökande projekt för finansiellt stöd från BIO-X.
Målet för Corline är att snarast dokumentera Renaparin för inlämning till Läkemedelsverket med ansökan om att starta kliniska försök i fas 1/2 a. I samarbete med extern läkemedelsutvecklingsexpertis arbetar Corline utifrån planen att detta ska ske under 2016.
2.3 Medicintekniska produkter (CHS)
När medicintekniska produkter förs in i kroppen, exempelvis en stent som används vid behov av kärlvidgning för att blodet ska kunna flöda fritt, är risken för blodproppar hög. Corline ytbelägger medicintekniska produkter med sitt CHS – ytbeläggningssystem för att hantera de koaguleringsproblem som uppstår.
Fram till idag har Bolaget exempelvis ytbelagt fler än 100 000 stentar och genererar löpande intäkter från området för medicintekniska produkter. Bolaget har idag ett tjugotal kunder och tre signerade licensavtal med internationella företag. Corlines CHS™-teknologi har hittills genererat 57 MSEK i intäkter, varav 1,7 MSEK enbart det senaste året.
Corlines CHS-teknologi kommer att utvecklas ytterligare (se utvecklingspipeline längre ner) och de beräknar att enbart denna del ska kunna dra runt organisationen. Här finns möjligheter för ökade intäkter i framtiden och Corline gör bedömningen att CHS ska kunna omsätta 50-150 MSEK om året på sikt.

3. Styrelse och ägarbild
Bakom Corline står en styrelse innefattande etablerade svenska industrialister inom medicinsk teknik. Exempelvis är styrelseledamot Lars Sunnanväder en välkänd entreprenör med gedigen bakgrund inom Gambro, samt som grundare av en mängd medicinteknikbolag i Tyskland och Sverige. Sunnanväder har bland annat grundat och utvecklat företag som bland annat Jostra (sålt till Getinge), Jolife (sålt till amerikanska Medtronic).
Styrelsens senaste tillskott Kerstin Valinder Strinnholm, med sin bakgrund inom läkemedelsbolagen AstraZeneca och Nycomed, kompletterar på ett mycket bra sätt övriga ledamöters kompetens.
Ägarbilden i Corline är väl värd att nämna och skänker stor trovärdighet till bolaget. Ca 55 % ägs av familjen Crafoord (grundande Gambro) och ca 25 % ägs av familjen Sunnanväder (se ovan). Och enbart 16% av aktierna är tilldelade övriga ägare.

4. Verksamhetens framtida milstolpar (triggers)
Det finns många potentiella triggers (milstolpar) de kommande tolv månaderna och nedan följer några nämnvärda.
2015
Diabetes typ 1
 • Första patient behandlas med Cytoparin-behandlade ö-celler. Totalt planeras 6-10 patienter under 2015 i denna fas I/IIa ”first-in-man”-säkerhetsstudie. Studien är sedan tidigare godkänd av svenska Läkemedelsverket.
 • Preliminär data från ovanstående studie rapporteras
Njurtransplantation
 • Start av preklinisk transplantationsstudie för att studera funktion av Renaparin. Samarbetspartner i Australien
 • Inlämning av ansökan om särläkemedelsstatus (avseende njurtransplantation) för Renaparin™ till amerikanska FDA (Food and Drug Administration).
2016
Diabetes typ 1
 • Resultat från fas I/IIa-studien rapporteras.
 • Givet lyckade resultat från fas I/IIa-studien: Ansökan om multicenterstudie med Cytoparin- behandlade ö-celler för diabetes typ 1 inlämnas till EMA, europeiska läkemedelsverket. Avtal om medverkan tecknas med transplantationscentra i Europa.
Njurtransplantation
 • Genomförande av Läkemedelsverkets GMP-inspektion på Corline. Godkännande, alternativt en åtgärdsplan, erhålls i snar anslutning till denna.
 • Start av preklinisk GLP-toxikologisk studie för Renaparin.
 • Rapport avseende resultat från ovan nämnd toxikologisk och preklinisk studie erhålls.
 • Inlämning av ansökan om fas I/IIa ”first-in-man” klinisk studie till svenska Läkemedelsverket.
 • Första patient erhåller Renaparin-behandlad njure i samband med transplantation. Totalt uppskattas att ett tiotal patienter ingår i studien under hela 2016
Under hela perioden, 2015-2017 fortgår den löpande verksamheten inom området medicintekniska produkter, dels med kunder som genererar försäljning och dels med utvärderingar av nya applikationer (se pipeline).

4.1 CHC utvecklingspipeline
Nedan presenteras en översikt av de olika utvecklingsprojekt i vilka Corlines CHC-teknik ingår, samt var i utvecklingsprocessen respektive projekt befinner sig.
* De gröna pilarna markerar projekt som Corline beslutat om som strategiska interna forsknings- och utvecklingsprojekt, medan grå pilar markerar projekt där externa kunder eller partners har tecknat avtal med Corline om att använda Bolagets teknik för sina produktutvecklingsprojekt och där dessa kunder finansierar forsknings– och utvecklingsinsatserna. 

5. Marknadspotential och strategi
5.1 Affärsmodell
Corlines strategi är att utlicensiera rättigheterna att använda Bolagets ytbeläggningsteknik CHS för specifika applikationer.  Avseende området regenerativ medicin med produkterna Cytoparin och Renaparin är Bolagets strategi att driva klinisk utveckling genom fas 2 för att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, lansering och marknadsföring.

5.2 Marknadspotential för Cytoparin
Ungefär 2000 bukspottskörtlar tillgängliggörs för transplantation varje år (världen över). En transplantation av ö-celler har kostnadsberäknats till cirka 800 000 SEK, vilket gör att metoder som minskar antalet transplantationer för varje behandladpatient har ett stort värde.
Vid ett teoretiskt pris på Cytoparin om 400 000 SEK (vilket bör kunna motiveras om behandlingen innebär att sjukvården sparar in en ytterligare transplantation som kostar 800 000 SEK) blir den möjliga globala marknaden 800 MSEK.
En del av de donerade bukspottskörtlarna kommer dock att gå till organtransplantation och därför kan man uppskatta den bearbetningsbara marknaden för ö-cellterapi till 50 % av denna siffra. (400 MSEK).
Det är en väldigt koncentrerad marknad med endast ett femtiotal kunder i EU och USA, därför bör Corline kunna upprätta distribution effektivt och till en rimlig kostnad.

5.3 Marknadspotential för Renaparin
Inom Europa och USA genomförs för närvarande cirka 33 000 njurtransplantationer årligen och motsvarande siffra globalt är cirka 60 000. Den direkta kostnaden för en njurtransplantation är cirka 300 000 SEK, inklusive en normal efterbehandlingsperiod på sjukhus.
*- Ett dygn på en intensivvårdsavdelning kostar emellertid cirka 20 000 SEK, varför besparingar av enskilda dagar har stor betydelse och det kan skilja upp till 20 dagars intensivvård mellan en komplicerad och rutinmässig njurtransplantation.
Vid ett teoretiskt pris på Renaparin om 50 000 SEK (vilket bör kunna motiveras enbart utifrån ett kostnadsbesparingsperspektiv) blir värdet på den totala marknaden i USA och Europa över 1000 MSEK
Corline kommer att till en början bearbeta enbart den del av marknaden där njurar lagras i maskin inför transplantation. Detta begränsar inledningsvis marknadspotentialen till 25 % av ovanstående. (250 MSEK).
Om och när Corline kan visa att behandlingen också kan utföras effektivt på njurar som inte lagras i maskin, är styrelsens bedömning att Renaparin kan nå hela den tillgängliga marknaden.
*- Marknadspotential för CHS nämndes i ett tidigare stycke

5.4 Summering av marknadspotential
För att summera marknadspotentialen och få en bättre överblick:
 • Cytoparin, diabetes typ 1: 100 MSEK - 400 MSEK
 • Renaparin, njurtransplantation: 250 MSEK - 1000 MSEK
 • CHS, medicintekniska produkter: 50 MSEK - 150 MSEK
Summering av den totala marknadspotentialen per år:
400 MSEK - 1550MSEK

5.5 Konkurrenter
Cytoparin, har ingen egentlig konkurrent i dagsläget. Det finns ett antal tekniker som används eller är under utveckling, men dessa ska betraktas som komplement till Cytoparin.
Inom njurtransplantation finns det andra företag som bedriver utveckling av produkter som kan komma att konkurrera med Renaparin. Exempel på sådana företag är Alexion Pharmaceuticals och Quark Pharmaceuticals. Det bör noteras att samtliga konkurrerande bolag har helt olika tekniker och terapeutiska målmolekyler och det finns därför möjlighet att i framtiden utveckla kombinationsterapier, särskilt för Corline som behandlar njuren och ej patienten.
Inom medicintekniska produkter utgörs Corlines konkurrenter främst av amerikanska Surmodics, världens största ytbeläggningsbolag med 57 MUSD i omsättning, av svenska Carmeda med 119 MSEK i omsättning, som till 100 % ägs av Gore Medical, av tyska Hemoteq AG samt av BioInteractions som är ett privatägt brittiskt företag.
Enligt styrelsen i Corline utvecklar ingen av ovan nämnda konkurrenter i dagsläget ytbeläggning för både medicintekniska produkter och biologiska vävnader, vilket Corline gör.

6. Värdering
Nu till det viktigaste. Det är alltid svårt att värdera ett Life science bolag men innan vi kommer till en motiverad kurs vill jag lista några punkter jag tycker gör Corline till ett bolag som sticker ut från mängden.
 • Ägarbilden är extremt stark med två välkända ägarfamiljer med bra ”trackrecord”
 • Arbetar med innovativ och klinisk avancerad teknologi som beskrivits i mer än 60 vetenskapliga publikationer
 • Spridningen av riskerna på tre intressanta områden vilket betyder ett rejält nyhetsflöde
 • Två stycken Fas 1/2a studier kommer att vara igång nästa år
 • Har patent som ger skydd för produktområdet regenerativ medicin
 • Orphan Drug status för Renaparin, med alla fördelar det ger
 • Ytterligare utvecklingsområden för Cytoparin förutom nuvarande fokus på diabetes typ 1
 • Enbart en liten del av de befintliga aktierna finns tillgängliga. Dvs en liten free-float på 1,5 miljoner aktier (Både EPB och CAD köpte nyligen drygt4% av alla tillgängliga aktier)
Även om många anser att det är fel att jämföra bolag, så vill jag ändå lyfta fram ett axplock av bolag som befinner sig i Preklinisk fas, Fas 1, Fas 2, för att få ett perspektiv om vart Corline borde vara.
 • WNT Research - 740 MSEK
 • Immunicum - 660 MSEK
 • Hansa Medical - 920 MSEK
 • Pledpharma - 950 MSEK
 • Saniona - 340 MSEK
 • Karo Bio - 1475 MSEK
 • Kancera - 605 MSEK
 • Dextech - 515 MSEK
Ser man till övriga bolag listade här så är det inget bolag som värderas under 300 MSEK. Omvi tar de punkter, nämnda ovan, och tittar till dagens blygsamma värdering på 130 MSEK så finns det en enorm uppsida från dagens kurs. Att utgå från en värdering på 300 MSEK skulle innebära en aktiekurs på över 30 kronor i det kortsiktiga perspektivet.
Ur det långsiktiga perspektivet om vi tar och tittar på deras produktportfölj, den årliga marknadspotential nämnd ovan och deras konkurrenssituation så har vi en miljardvärdering att vänta och en uppsida idag från dagens kurs på flera hundra procent.

”I och med att Corline sedan i juni 2015 är listade på First North finns en ny utmaning – att verkligen visa aktieägarna den potential som vi själva inom bolaget ser att Corline har.”
- Henrik Nittmar (VD) Corline Biomedical

Till slut vill jag rekommendera alla som är intresserade av detta bolag att lyssna på VD, Henrik Nittmar på Sedermeradagen i Göteborg, där han gör en fantastisk presentation!