31 okt. 2015

SHB - Berenberg.

SHB
FELAKTIG MARKNADSREAKTION PÅ RAPPORT, KÖP - BERENBERG (Direkt)

2015-10-30 10:44
STOCKHOLM (Direkt) Marknaden har reagerat felaktigt på Handelsbankens siffror för det tredje kvartalet. Intäktssvagheten ska inte tas som en implikation om att Handelsbankens unika affärsmodell är bruten.
Det skriver Berenberg i en analysuppdatering där rekommendationen, som Nyhetsbyrån Direkt tidigare under fredagen skrivit, höjs till köp med angiven riktkurs på 118 kronor för "den bästa banken i Europa".
"Handelsbankens affärsmodell med ett riskdrivet avkastningsfokus har aldrig varit mer relevant än i dagens miljö", skriver Berenberg som anser att Handelsbanken hållit sig till samma strategi som under de senaste 44 åren medan "för många banker har rört sig ut i riskkurvan i jakt på intäkter".
Berenberg anser inte heller att Handelsbanken skulle vara underkapitaliserat eller mer exponerat mot tuffare regleringar än andra banker i Europa.
"Alla banker möter samma extremt tuffa intäktsmiljö. Reglerare över hela Europa fortsätter att efterfråga mer kapital och av bättre kvalité. Banker som jobbar för att nå vinst genom att skära kostnader och minimera risker kommer att behålla höga utdelningar även i en sådan miljö. Handelsbanken är ett föredöme på sådant arbete", skriver Berenberg.
Berenberg anser sammantaget att värderingen på Handelsbanken är attraktiv i en miljö där kvantitativa lättnader (QE) har snedvridigt prissättningen på riskfyllda tillgångar.
"Vi räknar med att det kommer att behållas en premie för unika högkvalitativa bolag som lyckas leverera stabila utdelningar, oavsett sektor. Handelsbanken ska inte bara jämföras med andra banker utan också med bolag från andra sektorer som levererar liknande förväntad riskjusterad avkastning", skriver Berenberg och fyller i:
"Med ett framåtblickande p/e-tal - jämfört med marknaden - på nära 7-årslägsta uppgraderar vi till köp".
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918
Nyhetsbyrån Direkt

30 okt. 2015

Consilium.CONSILIUM
OMSÄTTNING +26%, ORDERINGÅNG +4% JAN-SEPT (Direkt)2015-10-20 10:13

STOCKHOLM (Direkt) Consiliums försäljning uppgick till 1.099 miljoner kronor (873) under perioden januari-september, vilket innebär att försäljningen ökade med 26 procent jämfört med samma period förra året.
Orderingången steg samtidigt med 4 procent till 1.077 miljoner kronor (1.031) och orderstocken uppgick per den 30 september till 801 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt

Consilium 6 månader dag.
Dubbelbotten, tangering av nedre bollingerbandet, 1 hammer och 1 doji markerar trendslutet på nedgången (?). Kan sättas snäv stop-loss här på 73 kr så risken torde inte behöva bli så stor. Hoppas alltså på trendvändning härifrån.

Har du vad som krävs?


Som aktieägare i Securitas är jag ju angelägen om att
rätt personer rekryteras. 

Orexo


Orexo.

En doji igår och vändningstendenser idag, vid nedre bollingerbandet, bullish divergens mellan williams och kurs. Öppnar Orexo upp i morgon så köper jag gärna.

29 okt. 2015

Klockrent.


BioGaia. Fryst bild.

Kan inte alls bolaget men tekniskt är det mycket intressant. Ner och vänder vid nedre bollingerbandet och sedan en "hammer" candle. Stochastic visar översålda nivåer. Det är i dessa lägen jag vill köpa, inte på "utbrott" när kursen ofta är överköpt.

Nordea


Nordea 6 mån, fryst bild.

Här är kursen nere på lägre bollingerbandet på en nivå där vi har vänt upp flera gånger tidigare. Ingen entydig bild eftersom t.ex. stochastic inte visar särskilt översålda nivåer. Ska bli intressant att se vad som händer här i morgon.

Mid cap 29 oktober.

anteckningar för torsdag 29 okt, mid cap.


Bilia - en bearish engulfing

Haldex, kan vara en botten där

Dustin, håll litet koll på den.

IFS, har gjort en ohs.

Mekonomen, kan vara sekundär vändning där.

Opus

Orexo

Wihlborgs

Några noteringar för morgondagen.Nokia, bekräftar bilden i Ericsson som också touchar nedre
bollingerbandet. Ett hammerliknande candle.
Översålt i stochastic.


SEB, nära en bullish engulfing.


En "3:e botten" i Securitas vänder trenden?
Kanske behöver hämta litet styrka först men kan nog mycket väl gå långt härifrån, 128 kr ser ju inte alltför omöjligt ut.


Skanska.
Hängde inte med där riktigt på rapporten men förmodligen är det blankare som köper tillbaka här. När dom har täckt in sig så undrar jag om inte efterfrågan dör ut.


Volvo,
kan ha satt en första, högre botten och kanske vända trenden. Här var det ju positiva tongångar i rapporten så det kanske finns ett mer genuint köpintresse i bolagets aktie.

JM.JM bygg 6 månader dag.

Samma här som i Intrum, får vi ett utbrott upp efter så här lång konsolidering så tror jag inte bollingerbandet spelar nån större roll. Däremot tvivlar jag på att kursen tar sig förbi 250 kr-nivån utan ytterligare konsolidering.

Jag äger aktien.


Ska Intrum ta sig vidare?
Intrum har faktiskt konsoliderat sedan typ 10 juli. Kursen kan fortsätta upp i en ny impulsvåg här, finns en del som tyder på det. Också medveten om att vi nu går i taket på bollingerbandet men det är inte alltid rådande. Ser man till Macd istället så indikeras uppgång.

Jag äger aktien.


Husqvarna b.


6 månader dag.

En tredje botten markerar ofta slutet på nedtrenden. Husqvarna kan mycket väl vända här. Lär nog bygga en botten. Vänder förmodligen ner igen om vi når upp till övre bollingerbandet. 


Tror du på Placeras "analyser" ?

Idag steg alltså Nolato 6,5% på en rapport som marknaden tydligen gillade väldigt bra.


Jag minns att jag läste detta och att det satte myror i huvudet på mig eftersom jag

länge har tyckt att Nolato är ett mycket bra bolag och lågt värderat dessutom + hög 

direktavkastning.


Slutsatsen blir ju att man kan helt enkelt inte sätta nån tilltro alls till dessa

"analytiker". Dessutom hade det ju varit klädsamt att komma fram ur garderoben

och erkänna hur otroligt fel han hade, den gode Per.


Risk för svacka i Nolato

Aktieanalys Efter en oväntat stark start på 2015 väntas Nolatos resultat vika nedåt under de kommande kvartalen. Det bör rimligtvis hålla tillbaka kursutvecklingen.
Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.
Nolato har några riktigt starka år bakom sig och den positiva utvecklingen har fortsatt in i 2015. Rörelseresultatet i det andra kvartalet ökade nästan 70 procent till en ny rekordnivå. Det är framför allt nya framgångar inom affärsområdet Telecom som drivit på vinsterna. Det är en verksamhet som är projektbaserad och försäljningsvolymerna inom området styrs av efterfrågan på de mobilmodeller som Nolato tillverkar skal och andra komponenter till.
Livslängden på en ny mobilmodell är bara ett drygt år och märkestroheten är relativt låg bland kunderna. En storsäljare kan för Nolatos del således snabbt ersättas av en modell som säljer betydligt sämre. Det gör intäkterna svårförutsägbara och de senaste åren har Telecom varvat goda och dåliga perioder om vartannat. Det ställer stora krav på flexibilitet, inte minst måste Nolato snabbt kunna öka produktionen om en succé trillar in.
För närvarande är det flera modeller som säljer bra. Nolato säljer dessutom fler produkter med hög förädlingsgrad vilket gynnar lönsamheten. Marginalerna lyfte även av de stora volymerna och medföljande höga kapacitetsutnyttjande. Ebita-marginalen för divisionen Telecom landade på 17,3 procent i det andra kvartalet att jämföra med 8,7 procent för ett år sedan.
Förutom affärsområdet Telecom finns även i Nolato områdena Medical och Industrial. Omsättningsmässigt har Medical och Industrial båda svarat för runt 30 procent under första halvåret i år. Telecoms andel av intäkterna har varit cirka 40 procent.
Den ovanligt höga lönsamheten inom Telecom för tillfället gör att affärsområdet svarat för nästa hälften av rörelseresultatet. Medical har stått för 30 procent och Industrial drygt 20 procent.
För 15-20 år sedan var Telecom den stora paradgrenen inom Nolato. På den tid då både Ericsson och Nokia var bjässar på mobiltelefoner var även Nolato en volymspelare i branschen. Idag är bolaget mer av en nischaktör som lever högt på sitt stora kunnande. Från tid till annan får bolaget in fullträffar i sina projekt, som nu, och vid de tillfällena väger Telecom fortfarande tungt inom Nolato.
Ett tillväxtområde inom Telecom är produkter för elektromagnetisk avskärmning, EMC, som används i basstationer. Utbyggnaden av 3G/4G-nät driver tillväxten inom området och försäljningen ökar med tvåsiffriga procenttal. EMC-produkterna tillför förutom ökad tillväxt även stärkt lönsamhet och stabilare intäkter till Telecom-området.
Mycket av Nolatos fokus de senaste åren har hamnat på affärområdet Medical. Där tillverkar Nolato allt från pillerburkar till slangar och annan medicinsk utrustning. Efterfrågan är inte särskilt konjunkturkänslig och volymerna mer pålitliga. Lönsamheten är normalt sett också högre än inom Telecom.
Tillväxten har dock varit svag inom Medical en tid. Det är framför allt försäljning av förpackningar i Östeuropa som går trögt och håller tillbaka utvecklingen. Under första halvåret i år minskade den underliggande försäljningen med 3 procent för Medical och lönsamheten försvagades till 13,1 procent från 13,6 i fjol.
Medical har vuxit kraftigt för Nolato de senaste åren, både organiskt och via förvärv. Senaste större förvärvet skedde 2012 och bolaget har varit öppet med att man söker med ljus och lykta efter nya förvärv inom Medical. Höga prisförväntningar och i många fall även låsta ägarförhållanden försvårar dock processen.
Nolatos tredje ben är Industrial. Där samlas försäljning av plastkomponenter till slutkunder inom bland annat fordonsindustrin, skog/trädgård och vitvaror. Den underliggande efterfrågan har varit god för området under det första halvåret. Valutajusterat ökade omsättningen med 11 procent drivet bland annat av ökade volymer inom fordonssegmentet. Lönsamheten försämrades dock något jämfört med samma period i fjol.
I prognosväg har Nolato flaggat för att bolaget räknar med något lägre volymer för Telecom under det innevarande kvartalet jämfört med ett väldigt starkt andra kvartal. Marginalen väntas dock fortfarande vara bra enligt vd Hans Porat. Nolatos produkter har fortfarande ett högt värdeskapande och tillväxten inom EMC stärker också marginalerna.
I samband med en kapitalmarknadsdag i slutet av augusti slog Nolato fast att bolaget de kommande åren kommer att forsätta på den inslagna vägen att gå från att vara en leverantör av komponenter till att bli en partner till kunderna. Att flytta högre upp i värdekedjan är ett klassiskt sätt att lyfta marginalerna och dämpa konjunktursvängningar. Det är dock en strategi som för Nolato kortsiktigt kräver ökade investeringar.
De analytiker som bevakar Nolato väntar sig i snitt att få se en tillväxt på 5,6 procent i år. Rörelsemarginalen väntas stärkas en procentenhet jämfört med i fjol, till 11,6 procent. Snittprognosen för vinst per aktie uppgår till 15,08 kronor.
Nästa år väntas en tillväxt på bara 1 procent och en rejäl försämring av rörelsemarginalen till 10,2 procent. Resultatet faller därmed till 13,18 kronor per aktie. De prognoserna ger p/e-tal på 14 respektive 16. Estimaten för de närmaste årens utdelningar innebär direktavkastningar på 3,7 procent respektive 3,9 procent.
Nolato har överraskat positivt i år och aktien har klarat den senaste tidens börsturbulens bra. Kursen är upp 19 procent sedan årsskiftet. Uppgången kom dock tidigt på året och sedan vi sist analyserade aktien i februari är kursen oförändrad.
I förväntningarna för nästa år ligger en återgång till mer normala nivåer för affärsområdet Telecom. De fladdriga volymerna inom Telecom är ett stort osäkerhetsmoment inom Nolato som kan slå både upp och ned. En återgång till normala nivåer är dock vad man får räkna med i utgångsläget. Värderingen av aktien är inte direkt låg men det är framför allt riktningen på vinstutvecklingen som, om analytikerna får rätt, sannolikt kommer att hålla tillbaka aktien. Sjunkande resultat tenderar att göra det även om de är väntade.
Nya säljframgångar inom Telecom är bara en av många möjliga jokrar i Nolato. Förvärv är ytterligare en. Bolaget vill köpa och har finansiell kapacitet men hittills har det varit väldigt svårt att hitta rätt kandidat. En annan joker är aktiens ganska tydliga säsongsmönster där den de senaste åren tenderat att stiga kraftigt kring årsskiftena, klassiskt för utdelningsfavoriter.
Möjliga jokrar är dock svårt att hänga upp en köprekommendation på. Det är rimligt att vänta sig sjunkande vinster för Nolato det kommande året. Därför behåller vi vår Neutrala rekommendation.

This is what I am looking for.


Ericsson, 6 månader dag.

Detta är vad jag letar efter, en touch på nedre bollingerbandet, en doji/hammer, och vad som kan bli en första, högre botten. Om Ericsson öppnar upp i morgon så tycker jag man kan köpa. En stop-loss kan sättas vid dagens lägsta kurs. Risken blir inte stor. Potentialen är större.
Automatiskt uppdaterad, för uppföljning.

3 years weekly.
Mycket stöd här. Finns ingen direkt köpsignal i veckochartet mer än den man kan se i Macd. Så, någon helomvändning blir det nog inte, men det kan bli en del upp- och ner för att så småningom bilda en botten och kanske vända trenden. Det kan ju vara risk för att det är mest blankare som tryckt ner kursen och som nu vill köpa tillbaka. Då brukar det inte bli särskilt dramatiska vändningar. Utan ett rejält och genuint efterfrågetryck från fonder och andra placerare har jag svårt att tro på någon plötslig trendförändring.

28 okt. 2015

Migrationssiffran - en spark i Röfven.

Swedbank: Migrationssiffran en chock för regeringen

Migrationsverkets nya prognos över antalet asylsökande och medföljande stigande kostnader skakar om förutsättningarna kring den svenska obligationsmarknaden, enligt Swedbanks ekonomer.

Migrationsverkets nya prognos och Riksgäldens uppskjutna statsupplåningsrapport, som presenteras i morgon, har satt avtryck på räntemarknaden, noterar affärsbanken.
"Räntorna har stigit, främst i de längre löptiderna i förväntan om ett ökat obligationsutbud. Det är en välmotiverad uppgång", skriver Swedbank i en makroekonomisk analys.
"Migrationsverkets nya prognos utgör en chock för regeringen och finansministern. Möjligheterna att nå budgetbalans inom en rimlig tid har i praktiken gått upp i rök. Bara sedan i juni har prognosen för migrations- och integrationskostnaderna reviderats upp med 132 miljarder kronor fram till 2019. Statens nettolånebehov kommer att ligga kvar på en tydligt förhöjd nivå under de närmaste åren", förutspår affärsbanken.
Ifall de ökade kostnaderna hade betraktats som tillfälliga hade det naturliga varit att i första hand öka volymen av statsskuldväxlar, men att prognoserna pekar på en förhöjd upplåningsnivå under flera år talar för att obligationsvolymerna behöver öka.
"Vid en första anblick har vi antagit att emissionsvolymerna kommer att öka till 4,5-5 miljarder kronor per auktion jämfört med dagens 4 miljarder kronor", skriver Swedbank. Det skulle öka emissionsvolymen med sammanlagt drygt 10-20 miljarder kronor årligen.
Vid en närmare anblick noterar Swedbank att det är troligt att även realobligationerna kommer att öka i emissionsvolym framöver, på helårsbasis med 4,5-9 miljarder kronor.
"Hur de sammantaget ökade lånevolymerna i slutändan kommer att fördelas mellan nominella och reala statsobligationer utgör en osäkerhet, men vår slutsats är att emissionsvolymerna kommer att öka i båda skuldslagen", avslutar Swedbank.
Av: SIX/ Affärsvärlden

XXL rapport Q3.

xxl rapport q3 >>>>


HIGHLIGHTS
Total revenues of NOK 1 753 million (NOK 1 416 million), up 24 per cent

Like-for-like stores up 4.6 per cent

E-commerce growth of 68 per cent

Opened one new store in Finland

Expansion of the central warehouse in Sweden progressing according to plan

Nasdaq and the bollinger band.6 month daily.

Can only see one time in 6 months where following the bollinger band strategy didn´t work very well, nr 5 on the buy side, that is why a stop-loss is necessary.


27 okt. 2015

Tino Sanandaji i EFN.tv.

OMX 27 oktober.OMX 6 månader dag.
Vi kommer nog inte så mycket längre här. Skulle ju iofs. kunna bildas en omv. huvudskuldra här men där är vi inte ännu iaf.

Notera även hur väl bollingerbandet fungerar - kombinerat med andra indikatorer så blir sannolikheten hög för träff i analysen. 
Samma bild, med automatisk uppdatering, för uppföljning.

Sportamore.

SPORTAMORE
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 samt nya finansiella mål (Cision)

2015-10-27 12:55
Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2015 och offentliggör samtidigt ett nytt finansiellt mål.
1 juli - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (83,5) MSEK i det tredje kvartalet. · Försäljningstillväxten under perioden var 59 (29) procent. · Rörelseresultatet uppgick till -10,8 (-4,6) MSEK. · Resultat per aktie före utspädning -1,27 (-0,53) SEK. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till +17,1 (+10,8) MSEK. · Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, EBITDA, uppgår i segmentet Sverige under perioden till +2,0 (-2,5) MSEK. 1 januari - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 367,8 (251,2) MSEK för perioden. · Försäljningstillväxten under perioden var 46 (36) procent. · Rörelseresultatet uppgick till -38,4 (-5,5) MSEK. · Resultat per aktie före utspädning -4,49 (-0,60) SEK. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,9 (+12,4) MSEK. · EBITDA för perioden uppgår i segmentet Sverige till -5,9 (-0,5) MSEK. "Under det tredje kvartalet ökar Sportamore återigen tillväxttakten. Det är tydligt att våra intensifierade marknadsföringssatsningar har haft avsedd effekt och det är glädjande att vi trots dessa satsningar uppvisar lönsamhet i vår hemmamarknad Sverige. Detta ligger väl i linje med vår ambition att nu gradvis skifta primärt fokus från maximal tillväxt till tillväxt under lönsamhetsförbättring. För jul-sep uppgår försäljningen till 132,6 MSEK, en tillväxttakt om 59% mot föregående år. Segmentet Övriga Norden representerar nu 37% av försäljningen, en tydlig ökning mot tidigare perioder. Bruttomarginalen förbättras något till 33,8% (33,6%) och det sammanlagda resultatet för bolaget uppgår till -10,8 MSEK, att jämföra med -4,4 MSEK för samma period föregående år. Resultatförsämringen orsakas av fortsatta substantiella satsningar på anskaffning av nya kunder, primärt i segmentet Övriga Norden, och den totala marknadsföringskostnaden för kvartalet uppgår till 26,3 (12,3) MSEK. Värt att notera är att segmentet Sverige levererar ett resultat exklusive avskrivningar på 2,0 MSEK eller 2,4% i ett kvartal där vi gradvis återgått till en mer normaliserad nivå på marknadssatsningar i segmentet. Bolagets finansiella position är fortsatt stark och kassan uppgår på balansdagen till 76,9 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 114,2 MSEK. Den löpande lageromsättningshastigheten är oförändrad mot föregående år och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 5% härstammar från tidigare säsonger." Johan Ryding, VD Nya finansiella mål Bolaget har under hösten arbetat fram en ny affärsplan för den kommande femårsperioden och har i samband med detta också beslutat om nya finansiella mål, innebärande att: · Växa snabbare än marknaden och stärka vår position som den ledande online-sporthandlaren i Norden. · Löpande förbättra bolagets lönsamhet i syfte att år 2020 uppnå EBITDA-resultat om 5-10% i segmentet Sverige och positivt EBITDA-resultat i segmentet Övriga Norden.

Sista dag för handel med utdelning.Eniro preferens, 6 månader dag, sista dag för handel inkl. utdelning med 12 kr är i morgon, onsdag. Dir.avk. 16%.


Swedbank om Securitas.

SECURITAS
SWEDBANK HÖJER REK TILL KÖP (NEUTRAL) (Direkt)

2015-08-06 08:25
STOCKHOLM (Direkt) Swedbank höjer sin rekommendation för Securitas till köp från tidigare neutral. Riktkursen höjs till 135 kronor från tidigare 110 kronor.
Det framgår av en analys.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

----------------------------------------------------------------------------------

Swedbank hade alltså redan innan det senaste förvärvet en 
riktkurs långt över dagens 110 kr. Vill man syssla med teknisk
analys så är det alltid bra att ha fundamenta på sin sida, annars
blir man lätt en förlorare när bears kommer in i en aktie och shortar
på fundamental svaghet. Finns inte så mycket eller så många som
kan sätta emot i det läget. Så teknisk analys är inget "dåligt", tvärtom,
men man får en helt annan styrka och kan stå emot tillfälliga nedgångar
om man vet att man har fundamenta på sin sida.

Aktiespararna om Securitas förvärv.

Securitas förvärvar

Securitas förvärvar de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporateds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika, framgår det av ett pressmeddelande.Försäljningen i den förvärvade verksamheten uppgick under de 12 månaderna som slutade den sista juni till 330 miljoner dollar, motsvarande 2.760 miljoner kronor. 

 
Köpeskillingen uppgår till 350 miljoner dollar, cirka 2.900 miljoner kronor, på skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, vilket enligt Securitas beräkningar motsvarar cirka 11x beräknad ebitda för 2015 för den förvärvade verksamheten. 
 
Den förvärvade verksamheten är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika och har sitt säte i Green, Ohio. Den har cirka 1.100 anställda, övervakar mer än 55.000 kundanläggningar och "betjänar" 200.000 platser, skriver Securitas. 
 
Tony Byerly, som har lett den förvärvade verksamheten under de senaste tre och ett halvt åren, kommer att fortsätta leda den. Han rapporterar till Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America. 
 
Engångskostnaderna och transaktionskostnaderna för förvärvet kommer att uppgå till cirka 60 miljoner kronor och kommer att redovisas under 2016. 
 
Förvärvet kommer att bidra till Securitas vinst per aktie från och med 2016. Det väntas slutföras i det första kvartalet.---------------------------------------------------------------------------------------

Min kommentar: Jag gillar förvärvande bolag i dägens ränteklimat.

Formpipe vänder upp.Formpipe, 6 month daily, automatiskt uppdaterad.


Uppställ i Cyb AeroCyb Aero 6 month daily,
dubbelbotten och tydliga tendenser till trendvändning här.


Betsson - intervju efter rapport.

26 okt. 2015

Placera om Securitas förvärv i USA.

Securitas lyfter på storaffär

Börs Securitas miljardköp i USA gav aktien en rejäl skjuts när börsen öppnade veckans handel.
Securitas köper "de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna" i Diebold Incorporateds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika.
Nyheten fick Securitas aktie att lyfta på måndagsmorgonen. Klockan 9.30 hade Securitas aktie stigit 3,4 procent till 110,10 kronor. 
Diebolds nordamerikanska verksamhet är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika,enligt Securitas. Köpeskillingen uppgår till cirka 2 900 Mkr, vilket enligt Securitas beräkningar motsvarar cirka 11 gånger beräknad ebitda för 2015. Omsättningen i verksamheten uppgick till 2 760 Mkr under de senaste tolv månaderna.