6 nov. 2015

Tillväxt i Troax.


TROAX
RESULTATET EFTER SKATT BLEV 3,5 MLN EUR 3 KV (Direkt)

2015-11-06 08:21
STOCKHOLM (Direkt) Troax, som säljer områdesskydd för iomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 3,5 miljoner euro för det tredje kvartalet 2015 (2,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 euro (0:12).
Nettoomsättningen uppgick till 25,6 miljoner euro (21,3), en ökning med 20 procent, varav 20 procentenheter organisk tillväxt.
Orderingången var 25,4 miljoner euro (22,4).
Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar