31 okt. 2014

Axis 6 month daily


It´s not the end of the day yet, but it looks like 
Axis is forming a doji with its shadow outside
the bollinger band close to a resistance level.


Peab 5 years weekly


Looks like Peab is on the move again after a pullback.
I bought a few shares here today.


Swedbank om Lundin mining

Imponerande start av Eagle är betryggande

Lundin Mining kom med ett svagare tredje kvartal på grund av lägre kopparproduktion vid Neves-Corvo än väntat. Viktigare är dock att produktionsutsikterna för 2014p upprepas samt att den imponerande produktionsstarten av nickel-/koppargruvan Eagle är betryggande.
"Framöver väntar vi oss en omvärdering av aktien på grund av företagets omstrukturering genom Eagle och Candelaria gruvorna tillkommer", skriver Swedbank.
Swedbank behåller sin köprekommendation och riktkursen 42 kronor.

Källa: Swedbank

FED avslutar stödköp - kommentar

Studio 12: Därför stryps stödköpen

Lundin petroleum - analys av Handelsbanken

Handelsbanken upprepar köp på Lundin Petroleum inför rapport

När Lupe rapporterar för kv3 den 5 november räknar Handelsbanken med att produktionen kommer att vara låg till följd avstängd kapacitet i Alvheim (Nordsjön), och att enhetskostnaderna blir höga. Mest intressant bli dock eventuella kommentarer om prospekteringsplanerna för 2015, vilka väntas bli stora.
Det skriver Handelsbanken i en analys.
Under det senaste kvartalet har Lupe annonserat en lyckad prospektering och en torrborrning.
"Fyra projekt pågår för tillfället och vi räknar med att prospekteringen fortsätter i hög takt. Sentimentet kring aktien har varitsvagt i takt med att oljepriset rasade, men detta kompenseras till viss del av den starkare dollarkursen", skriver Handelsbanken.
Handelsbanken räknar med att priset stabiliseras och prognostiserar priset till 90 dollar/fat 2014-16 och 100 dollar/fat 2017.
Den största delen av värdet i Lupe är uppbundet i de stora fyndigheterna Edward Grieg och Johan Sverdrup, vilka kommer att tas i produktion sent 2015 respektive 2019.
Därigenom påverkas substansvärdet i mindre grad av oron på marknaden och de sänkta oljeprisprognoserna.
"Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor och räknar med att lyckade borresultat kommer att driva aktien högre. Rekommendation köp upprepas", skriver Handelsbanken.

Källa: Handelsbanken

Industrivärden 6 month dailySold my shares here today. Maybe too soon, 
but its ok.

Nikkei +4,8%

Stämmor och utdelningar

Datum Bolag               Händelse     Utd 
------------------------------------------------------------ 
28/10 EcoRub               stämma (extra) 
29/10 Novus Group International     stämma 
30/10 Endomines             stämma (extra) 
30/10 Eniro pref             ex-utd       12 
30/10 Ginger Oil pref          ex-utd      0,3 
30/10 Novus Group International     ex-utd      0,11 
31/10 FX International          stämma 
 3/11 FX International          ex-utd       0 
 3/11 Moretime Professional Services   stämma (extra) 
 4/11 Guideline Geo           stämma (extra) 
 4/11 Oscar Properties pref       ex-utd       12 
 4/11 SAS pref              ex-utd      12,5 
 4/11 U.S. Energy Group         stämma (extra) 
 5/11 Header Compression Sweden Holdin.. stämma (extra) 
 5/11 Immunicum             stämma 
 6/11 Immunicum             ex-utd       0 
 6/11 Kentima Holding          stämma 
 6/11 Meda                stämma (extra) 
 7/11 Kentima Holding          ex-utd       0 
10/11 Agrokultura            stämma (extra) 
10/11 Vitec               stämma (extra) 
11/11 Cavotec              stämma (extra) 
11/11 Miris Holding           stämma (extra) 
12/11 DDM Holding            stämma (extra) 
12/11 Hemfosa              stämma (extra) 
12/11 Lovisagruvan            stämma (extra) 
12/11 United Media            stämma (extra) 
13/11 Cefour Wine & Beverage Partihand.. stämma (extra) 
13/11 Ratos pref             ex-utd       25 
13/11 Starbreeze             stämma 
14/11 Starbreeze             ex-utd       0 
14/11 Tethys Oil             stämma (extra) 
18/11 Autoliv              ex-utd      0,54 USD 
20/11 Medivir              stämma (extra) 
20/11 Svolder              stämma 
21/11 CDON                stämma (extra) 
21/11 Svolder              ex-utd      2,25 
21/11 Taurus Energy           stämma 
24/11 Precio Systemutveckling      stämma (extra) 
24/11 Taurus Energy           ex-utd       0 
25/11 Modern Ekonomi Sverige Holding   stämma 
26/11 Modern Ekonomi Sverige Holding   ex-utd       0 
27/11 DexTech Medical          stämma 
27/11 Diamyd Medical           stämma 
28/11 DexTech Medical          ex-utd       0 
28/11 Diamyd Medical           ex-utd       0 
 3/12 KappAhl              stämma 
 4/12 KappAhl              ex-utd      0,75 
 4/12 Pallas Group            stämma 
 5/12 Pallas Group            ex-utd       0 
 5/12 TiksPacs              stämma 
 8/12 TiksPacs              ex-utd       0 
13/12 SkiStar              stämma 
15/12 SkiStar              ex-utd      2,5 
18/12 Eurocine Vaccines         stämma 
18/12 Hexatronic             stämma 
18/12 RNB                stämma 
19/12 Eurocine Vaccines         ex-utd       0 
19/12 RNB                ex-utd       0 
 
 
 
Amerikanska bolag, exempelvis Autoliv, lämnar utdelning varje kvartal. 
Brittiska bolag, exempelvis AstraZeneca, lämnar utdelning varje 
halvår. Svenska bolag lämnar utdelning en gång om året, undantag kan 
dock förekomma. Dag för bolagsstämma är för svenska bolag vanligtvis 
sista dag för handel inklusive utdelning. Ex-utd innebär att aktien 
handlas exklusive utdelning detta datum. 

30 okt. 2014

Axis weekly


1 year weekly.

3 years weekly.


Industrivärden


Looks like Industrivärden reached a 
resistance level.


Köp AlfaLaval

Ålandsbanken höjer Alfa Laval till köp

Ålandsbanken höjer rekommendationen för Alfa Laval till köp (neutral) efter bolagets 3Q14-rapport. Ålandsbanken anser att de senaste månadernas kursnedgång gjort att aktiekursen mer än väl diskonterar en lägre orderingång inom Marine & Diesel. Värderingen är attraktiv, med ett P/E-tal (justerat för PPA-effekter)på 13.2x för 2015.
Dagen kursnivå ger därmed ett bra tillfälle att förvärva ett kvalitetsbolag till ovanligt låga vinstmultiplar.
Orderingången för Alfa Laval ökade med 31%under 3Q14, vilket dock till stor del förklaras av förvärvet av Framo (~20 procent).
Den organiska tillväxten var dock god – knappt 6 procent jämfört med 3Q13. Marine & Diesel ökade orderingången med hela 34 procent organiskt – dock ser Alfa Laval en avmattning framöver till följd av lägre varvsaktivitet.
Marine & Diesel (30 procent av omsättningen) kommer sannolikt att visa en fortsatt ökning avintäkterna de kommande åren trots en lägreorderingång i närtid.
Detta beror på en stororderbok (som i nuläget täcker 93 procent av den förväntade försäljningen det kommande året), positiva valutaeffekter samt en ökande försäljningav miljöprodukter.
"Vi räknar med att orderingångenfaller med ca 15% under 2015 för att stabiliserasunder 2016", skriver Ålandsbanken.
Lönsamheten är god, och Ålandsbanken bedömer att den kan förbättras ytterligare under 2015 och 2016 drivet av en bättre produktmix (där Framo spelar enviktig roll), mer gynnsamma växelkurser samt det kostnadsprogram som väntas spara ca 300 miljoner kronor (7 procent av årets EBIT).
"Vi har sammantaget gjort småjusteringar av våra estimat efter rapporten. Den underliggande vinsttillväxten väntas bli ca 16%under 2015", skriver Ålandsbanken.
Värderingen är attraktiv enligt Ålandsbanken, med ett PPA-justerat P/E-tal på 13.2x för 2015.
"Vår värderingsmodellindikerar en uppvärderingspotential på ca 15 procent fråndagens nivåer. Kassaflödet är starkt (ca 4.5 miljarder kronor årligen), men vi bedömer att Alfa Laval kommer att prioritera att sänka nettoskulden framför att höja utdelningen i närtid", skriver Ålandsbanken.
Direktavkastningen väntas bli ca 2.7 procent för 2014.

Källa: Ålandsbanken

Nikkei 3 years weekly


I would be surprised if the Nikkei
will move above the resistance area
around 16400.Handelsbanken om Ericsson

Värderingen begränsar potentialen

Ericssons rapport var en blandad kompott. Det positiva i rapporten var att affärsområdet Networks växer organiskt med 7 procent (jämfört med samma period förra året) och att bolaget uppvisar en solid bruttomarginal. Det som sticker ut negativt var en sämre marginal i nätverksutbyggnad, ett sämre kassaflöde och att de operativa kostnaderna var högre än väntat.
Det skriver Handelsbanken i en analys.
Vidare missade konsensusprognosen stora valutaeffekter och höga forsknings- och utvecklingskostnader, vilket innebar att det justerade rörelseresultatet var hela 14 procent lägre än väntat.
Bolagets fokus, på att säkra AWS-3 spektrum (advanced wireless services) för ökad data i näten bland deras viktigaste kunder i USA, kommer sannolikt att vara mer synliga i det fjärde kvartalet än nu senast.
På kort sikt tror vi att affärsområdet Networks kommer att fortsätta utvecklas väl utanför USA, Japan och Sydkorea.
Sammantagen sänker Handelsbanken sina förväntningar för försäljningen inom Networks USA med 7 procent för fjärde kvartalet. Banken förväntar sig rejäla reduceringar inom konsensusprognoserna gällande försäljningen inom Networks vilket bedöms kommer att dämpa aktiens framfart framöver.
"Ericssonaktien är högt värderad jämfört med sina konkurrenter då aktien handlas till P/E 18x, och vi ser inga positiva kurstriggers som kan få fart på aktien i närtid. Vidare sänker vi vinstprognosen med 4-5 procent för perioden 2014-2016", skriver Handelsbanken.
Handelsbanken upprepar rekommendationen minska.  

Källa: Handelsbanken

HangSeng weekly 3 yearsThis looks good.29 okt. 2014

SEB - Analys av Alfa Laval

"Omotiverad kursreaktion i Alfa Laval"

Alfa Laval rapporterar ett bättre resultat och högre orderingång än väntat i det tredje kvartalet. SEB förväntar sig små, men positiva förändringar av
konsensusprognoserna efter rapporten.
Alfa Laval rapporterar ett justerat rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) på 1 545 miljoner kronor för årets tredje kvartal, vilket är 29 procent högre än motsvarande period föregående år, 4 procent bättre SEB:s prognos och 2 procent över konsensus.

Försäljningen växer organiskt med 5 procent, bankens prognos var 3 procents organisk tillväxt. Orderingången växer organiskt med 6 procent till 9,7 miljarder kronor, utfallet är 4 procent högre än bankens prognos och 1 procent över konsensus.

Affärsområde Marine & Diesel rapporterar en ökning av orderingången med 35 procent organiskt, därtill ger förvärvet av Frank Mohn ett kraftigt bidrag till divisionens orderingång. Samtidigt är orderingången inom övriga verksamhetsområden något lägre än väntat.

Banken anser att rapporten är övervägande positiv, även om de anser att kvaliteten på orderingången kunde ha varit bättre. För koncernen som helhet uppger företagsledningen att de räknar med ett oförändrat efterfrågeläge i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, men de kommunicerar samtidigt viss försiktighet gällande marinsegmentet.

SEB:s bedömning att konsensusprognoserna för Alfa Laval kommer att justeras upp efter rapporten, men att de försiktiga kommentarerna gällande utsikterna för marinsegmentet kommer att hålla tillbaka analytikernas estimatjusteringar.

Nedgången för Alfa Laval efter rapporten anser banken omotiverad. SEB upprepar rekommendation Köp för aktien som ingår i Nordic Select.

Källa: SEB

Nordea-analys av Lindab

Lindab visade både en stark försäljning och ett starkt resultat under det tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 210 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntningarna på 189 miljoner, enligt SME Direkt. Det innebar en justerad rörelsemarginal på 11 procent mot väntade 10,3 procent.
Det skriver Nordea i en analys.
Försäljningen blev samtidigt 1 904 miljoner kronor, mot väntade 1 835 miljoner kronor.
Bolaget presenterade nya, ambitiösa, finansiella mål. Den årliga tillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.
Tidigare fanns ett målom att den organiska tillväxten årligen skulle överstiga relevant byggmarknadstillväxtmed 2-4 procentenheter.
Rörelsemarginalen ska uppgå till 10 procent medan den långsiktiga säsongsjusterade nettoskulden i relation till ebitda inte ska överstiga 2,5.
Utdelningspolicyn ska normalt vara 30 procent av nettoresultatet, med beaktande av Lindabs kapitalstruktur, förvärvs behov och långsiktiga finansieringsbehov.
"Vi anser att en något bättre byggkonjunktur i Europa och en bra kostnadsstruktur efter år av omstruktureringar talar för Lindab", skriver Nordea.
Värderingen har kommit ned till historiskt sett attraktiva nivåer till följd av Rysslandsfrossan (p/e 11, EV/EBIT 10 räknat på 2015 års förväntade vinst). Nordeas riktkurs för Lindab är satt till 75 kronor.

Källa: Nordea Markets

Lindab - look at the volume

Redeyes Catella-analys


Här finns Redeyes Catella-analys >>>>>>>

Finansiell information från Catellas hemsida >>>>


Jag äger själv aktier i bolaget.


Räkna på antalet aktier (81 milj), priset 9,15 och begrunda att det förvaltade kapitalet i fonder är 66 miljarder. En halv procent på det är 330 miljoner.Lindab


1 year weekly.

I am a bit late here, looked at the q3 report, which
I think was excellent, and decided to buy.
6 month daily.

It looks a bit overbought here, and it might
come a pullback. Looks real good in weekly.


Catella 1 år

Catella 1 år, sen. betalt 9,20.

Redeye har 13 kr som "motiverat värde",
jag ser högre potential än så.


HangSeng +1,3% today.


HangSeng +1,3% today.
Nikkei index.


Nikkei index is up 1,4%HangSeng weekly


2 years weekly.


I think the next couple of weeks look
pretty good for HangSeng.28 okt. 2014

Electrolux Thailand

Hexagon metrology live on location

Stefan Ingves om räntesänkningen

”Det finns inga gratisluncher”

SEB analyserar SAAB

28 OKTOBER 2014
Köp / 221,0 kr

"Värdet av Brasilienavtalet högre än väntat"

Avtalet om 36 Gripen-plan till Brasilien, som har ett sammanlagt värde om 39,3 miljarder kronor, är ett viktigt sådant eftersom att Brasilien har potentialen att bli Saabs nya huvudmarknad. På lite längre sikt finns det ytterligare potential för Gripen i landet.
Det framgår av SEB:s senaste analys av bolaget.

Avtalets värde är signifikant högre än vad banken tidigare hade räknat med. Den tidigare prognosen låg på 25 miljarder kronor, men nu blev den alltså 39,3 miljarder. Försäljningsprognoserna för 2015 höjs eftersom att en försäljning om 0,8 miljarder kronor till Brasilien väntas under andra halvåret av 2015. Under 2016 väntar sig banken att försäljningen till Brasilien kommer dubblas och att den övertid kommer att nå 5 miljarder kronor årligen efter 2016, och ännu högre mellan 2019-2024 då leveranserna är planerade. Vinstprognoserna för 2015 och 2016 höjs således med 3-5 procent.


Innan affären kan sättas i verket finns där vissa krav och villkor som måste uppfyllas, exempelvis att skaffa sig exporttillstånd. Alla dessa krav väntar sig banken blir uppfyllda under första halvan av 2015, och sedan väntas den första fakturan gå till Brasilien under andra halvan av året. Eftersom att där finns en risk för att kassaflödet kan sättas under press under prognosperioden har man valt att inte justera sina utdelningsantaganden. De ligger kvar på mellan 2,5–2,9 procent för 2014-2016.


Målet bolaget har är fortfarande att sälja 400 Gripen-plan under de kommande 20 åren och Slovakien kan vara nästa köpare på tur, bedömer banken.


Med ett P/E-tal på 17,2x innevarande års vinstprognoser och 14,9x samt 13,2x prognoserna för 2015 och 2016 upprepar banken sin köprekommendation. Riktkursen baseras på bankens kassaflödesanalys och är satt till 221 kronor.

Källa: SEB Equity Research

Skanska USA Overview

26 okt. 2014

Trelleborg AB

Boliden AB

Swedbank - consolidation outbreak


2 years weekly

Looks like Swedbank is leaving this
consolidation and moving higher.Sandvik worldwide

ABB Robotics

Atlas Copco - Scooptram ST18

Impressive - SKF

Turning week in Oriflame?


Bullish divergence.
Big candle in the bottom with increased volume.
MA 200 is still down.
Nordea


Bullish divergence.
Hammer candle.Lundin mining


1 year weekly

Looks like divergencies between price/stochastic is
worth noticing.

A long-legged doji outside the bollinger band at 
the bottom but the volume isnt quite there,
and the following week isnt convincing.


Lundbergs

1 year weekly


A hammer with its shadow outside the bollinger band,
with increased volume followed by a huge candle.

Bullish divergence stochastic/price.
A hammer in LaTour


1 year weekly.

A hammer last week with increased volume
and - outside the bollinger band.
Signs in Investor


1 year weekly

Nice doji with increased volume
outside the bollinger band.

Bullish divergence stochastic/price.
Sandvik reporting tomorrow


1 year weekly


Bullish divergence stochastic/price
a piercing candle with increased volume
at the bottom.

Tomorrows report will be very interesting.
Why has the price already turned? Insiders?Bullish signals in dow jones

1 year weekly.

Bullish divergence stochastic/price.
A hammer on the lower bollinger band with increased volume.
MA 200 (40w) is still up.25 okt. 2014

HM at the bollinger band.

1 year weekly.Ericsson on the bollinger band.


Enquest


Enquest lost half its value in 3 months,
there will probably be a reaction to that soon.Alfa Laval 1 year weekly


We have a cross-over in MA 20w/40w (200 day ma),
but all the other signs looks good in Alfa Laval. This
company has its q3 report on tuesday.

I bought a few shares here.Turning week for Elekta?


A doji last week could be the end of the downtrend
for Elekta, but as you see MA 200 is down.
Be careful.24 okt. 2014

Alfa Laval weekly 2 years


This looks good to me.
Turns on the bollinger band with increased volume.


23 okt. 2014

Sandvik


Could be some upside here in Sandvik,
but be careful, 200 day MA is down.

22 okt. 2014

Duni report


Duni is presenting a strong report today
and the stock price is up 7%.


17 okt. 2014

Turning point för dow jones


Dow is turning here, but what is happening with
MA 200?


NCC b


With a p/e of 11, 
a yield of 5,6%,

I´m picking up a few shares here today.6 okt. 2014

Duni


Looks like a turn here. Bollinger bands and stochastics
suggests that the minor downtrend is over. MA 200 
says this stock is still in a uptrend.

CatellaOn the lower bollinger band with a hammer today,
(if it stays this way). With a rising MA 200. On a
support level.