23 sep. 2013

Köpsignaler i Volvo

Köpsignal gavs när 99-100 kr passerades. 

Den nivån blir också stop-loss. Så länge vi håller oss över 100 kr kan vi behålla aktien.

I veckodiagrammet ses köpsignalen tydligt. Vi borde kunna nå 120 kr.Stigande primärtrend i SEB