11 nov. 2015

Cloetta delår.

10 NOVEMBER 2015

Cloetta AB: Delårsrapport kvartal 3, juli-september 2015

· Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 12,0 procent till 1 459
Mkr (1 303), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar
om 1,2 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 212 Mkr (178).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 99 Mkr till
174 Mkr (75).

· Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,39 ggr (4,30).
· Den 17 juli 2015 förvärvade Cloetta Locawo B.V. (Lonka) - ett
holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och
choklad. Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and
Investor Relations, 070-190 00 33

Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i
sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/delarsrapport-kvartal-3--juli-september-2015,c9863588
http://mb.cision.com/Main/1169/9863588/442216.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar