21 nov. 2013

Japan - Nikkei


Japan was the only index I found that was going against the decline everywhere else. Maybe that´s one of the havens for money from markets that have gone up a lot. I don´t know. But the fact remains, Nikkei was the only index moving in the opposite direction from everything else.
19 nov. 2013

Nikkei, Japan.Jag får ju erkänna att jag tycker att Japan ser väldigt bra ut.

Vi har en stigande primärtrend, så länge vi har det så är det ju ingen fara att ligga kvar i placeringen.

Vi har en första uppgång efter många år av nedtryckta kurser. Beror kanske i första hand på stimulansåtgärder av regeringen, men orsaken spelar ju egentligen mindre roll, dock kommer säkert dessa stimulanser att fortsätta.

Vi har en fortsättningsformation i veckodiagrammet, en rätvinklig, stigande triangel.

Det enda som är litet oroande är möjligen att index i t.ex. USA har nått all-time-high, vilket också kan tolkas positivt, eftersom många kanske letar efter alternativa placeringar, och att även om vi når ath, så är ju ändå primärtrenden fortsatt stigande.5 nov. 2013

SEB Global index fond

Låg avgift även här och automatiskt urval.


LineChart


Fonden har global inriktning. Den investerar i aktier och överlåtbara aktierelaterade värdepapper som emitterats av bolag över hela världen. Fonden förvaltas passivt med målsättning att efterlikna utvecklingen av fondens jämförelseindex Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Handelsbankens Europa Index Fond

Låg avgift, automatiskt urval då ju index regleras efter bolagens storlek. Betyder ju faktiskt att vi får mer av de företag som går bättre och växer och mindre av de som minskar i betydelse. Jättebra.


LineChart


Fonden är en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna MSCI Europa Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Upp till 10% av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.