5 nov. 2015

Redeye om Orexo

Redeye om Orexo >>>

Ny analys >>>>Orexo: Det börjar se ljusare ut

Utvecklingen i tredje kvartalet blev bättre än vad vi hade räknat med på i princip alla punkter. Sjunkande rabattnivå per såld tablett av Zubsolv jämfört med tidigare kvartal i år gav stöd för bättre nettoomsättning och bruttomarginal. Därtill har bolaget blivit något mer restriktivt på kostnadssidan, varför lönsamheten blev klart bättre än vad vi hade räknat med.
Vi ser sedan halvårsskiftet en tydligt positiv trend i ökade marknadsandelar för Zubsolv. Från nästa år finns chans till att få extra draghjälp med ökad tillväxt i den underliggande marknaden, drivet av förbättrad tillgänglighet av buprenorfin i USA. Mot slutet av året eller tidigt nästa år väntar vi oss även nyheter från pågående partnerförhandlingar kring projektportföljen, vilket kan tydliggöra värden i dessa projekt och bidra till att stärka finanserna.
Efter rapporten har vi justerat upp årets prognos, men lämnat åren därefter relativt intakta. Vårt motiverade värde förblir oförändrat på 100 kronor per aktie. Ett förväntat positivt nyhetsflöde närmaste månaderna är argument för en bra utveckling för aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar