11 nov. 2015

Rapport Swedol q3.

SWEDOL AB
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2015 (Cision)

2015-11-11 08:30
Växer med lönsamhet Vår organiska tillväxt fortsätter och försäljningssiffrorna visar på stadiga ökningar både för kvartalet och för niomånadersperioden.
Tredje kvartalet i sammandrag · Intäkterna uppgick till 350,1 Mkr (322,2), +8,7 %. · Rörelseresultatet uppgick till 21,1 Mkr (16,0), +31,9 %, och rörelsemarginalen till 6,0 % (5,0). · Nettoresultatet uppgick till 16,2 Mkr (12,5), + 29,6 %, och resultat per aktie till 0,25 kr 1 (0,20 1). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,2 Mkr (-6,0). Januari- september i sammandrag · Intäkterna uppgick till 1 079,5 Mkr (985,1), +9,6 %. · Rörelseresultatet uppgick till 46,8 Mkr (34,5), +35,7 %, och rörelsemarginalen till 4,3 % (3,5). · Nettoresultatet uppgick till 35,7 Mkr (26,1), + 36,8 %, och resultat per aktie till 0,56 kr 1 (0,41 1). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,5 Mkr (18,1). 1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. Händelser efter rapportperiodens slut Den norska verksamheten har gått med årliga förluster om drygt 30 Mkr under de senaste åren. De fasta kostnaderna är för höga i förhållande till nuvarande försäljningsvolymer. I något fall är även butiksläget mindre lämpligt. Därför vidtar bolaget ett antal kostnadsreducerande åtgärder samt åtgärder för att öka omsättningen i verksamheten. Swedol räknar med att under fjärde kvartalet reservera cirka 30 Mkr för strukturåtgärder i den norska verksamheten och nedskrivning av koncernens varulager. Framåtblick ”Vi fortsätter växa med lönsamhet vilket är ett tecken på den potential som finns i vår försäljningssatsning. Vi ser försäljningsframgångarna och marginalerna i vår svenska verksamhet som bevis på att vi är på rätt väg. Vi arbetar nu för att växa på den norska marknaden och att där göra en turnaround”, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef.

------------------------------------------------------------------------------


Har ingen aning om hur marknaden kommer att tolka det här. Det ser väl skapligt ut även om man kunde hoppats på en något högre tillväxt. Att lönsamheten ökar i ett skede där expansion fortfarande sker tyder väl ändå på styrka, i mina ögon. Att Norge inte går helt lysande och att man då adresserar problemen tyder på handlingskraft. Jag är försiktigt optimistisk. Nu hamnar vi väl på ett p/e på ca 20 om man extrapolerar det senaste kvartalet och vad ett framåtblickande p/e då kan bli vet säkert marknaden vilket nog kommer att reflekteras i kursen idag.

Det är fortfarande märkligt att Erik Penser sålde så enormt mycket aktier igår, dagen före rapport, som om man visste något om rapporten i förväg. Eller så var det någon som kanske bara var orolig. Mekonomen kom ju t.ex. med en rapportbesvikelse men så var säkert inte fallet här.

Nu har man en bra marknad och man växer och man har muskler nog att åtgärda problem. Jag tycker det låter bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar