25 nov. 2015

Avega.6 månader dag.

Har sett likadant ut vid nedre bollingerbandet ett flertal tillfällen i Avega. Tycker sannolikheten borde vara hög för uppgång härifrån och dessutom kan en snäv stop-loss sättas så risk-reward torde bli gynnsamt. Gillar också att det är en liten aktie som är relativt opåverkad av index.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar