31 dec. 2015

Amasten analys.

16 DECEMBER 2015
Öka / 3,5 kr

Drar nytta av lägre räntekostnader

Efter att tidigare hämmats av otillräckliga kassaflöden ser det nu väsentligt bättre ut för Amasten med lägre räntekostnader och förvärv som lyfter det löpande resultatet.
Amasten kom till First North i början på år 2013 och har utmärkt sig som fastighetsbolaget med inriktning på hyresbostäder i kommuner med färre än 50 000 invånare. Fastighetsbeståndet är indelat i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. Trots att orterna är små ökade befolkningsmängden i 13 av 16 undersökta kommuner under tredje kvartalet för 2015.
Bolaget mål är att bli det självklara valet för hyresgäster i de orter där fastighetsbeståndet finns. Vidare avser ledningen expandera fastighetsbeståndets värde från dagens 1,9 miljarder till fyra miljarder inom tre år, vilket kommer kräva aggressiva förvärv. Vi tror att förutsättningarna är goda för att Amasten ska nå sina mål, bland annat därför att bolaget idag har en hög spread mellan direktavkastningen på sina fastigheter och bolagets finansieringskostnader.
Amastens preferensaktie är ett intressant alternativ för den investerare som vill ha ett förhållande mellan risk och avkastning som ligger mellan stamaktien och lågriskräntefonder. Vi noterar att Amasten är lågt värderat jämfört med sektorn i förhållande till fastighetsvärdet och intjäningsförmåga. Vi ser en potential uppåt i aktien givet att bolaget dubblar sitt fastighetsbestånd och som en följd av det ökar vinst/aktie i motsvarande mån. Vi inleder därför vår bevakning av Amasten med rekommendationen att öka.Ladda ned fullständig analys:
LADDA NER PDF

Källa: Jarl Securities

22 dec. 2015

SAAB startar drönarbolag.


Teknik Försvarskoncernen Saab bildar tillsammans med ett schweiziskt företag ett nytt bolag för utveckling och tillverkning av drönare.
Saab och schweiziska UMS Aero Group bildar det gemensamma bolaget UMS Skeldar AG.
Genom UMS Skeldar stärks Saabs erbjudande inom taktiska obemannade flygande farkoster, så kallade drönare. Samarbetet innebär att Saabs tillgångar avseende den obemannade helikoptern Skeldar överlåts till UMS Skeldar.
Saabs ägarandel i det nya bolaget uppgår till 47 procent.
Det framgår av ett pressmeddelande.
UMS Skeldars verksamhet omfattar allt från utveckling och tillverkning, till utprovning, utbildning och underhåll av såväl obemannade farkoster som tillhörande system, exempelvis markstationer, kommunikationslänkar och dataterminaler, skriver SAAB.
Produktportföljen består av fyra kvalificerade farkoster i viktspannet 20-250 kg. Utöver den obemannade helikoptern Skeldar ingår två obemannade flygplan samt ytterligare en obemannad helikopter.

Elekta i prydlig fallande primärtrend.Så länge som Elekta håller sig inom den här trendkanalen är primärtrenden fallande. Short-positioner kan tas vid trendkanaltaket, och där är vi faktiskt just nu.

Automatiskt uppdaterad, veckochart.
6 mån dag.

SAAB bokar order.

SAAB
AVTAL MED BRASILIEN TRÄDER I KRAFT, BOKAR ORDER (OMS) (Direkt)

2015-12-22 06:56
(Omsändning: sändes första gången på måndagskvällen)
STOCKHOLM (Direkt) Saab har bokat ett värde på cirka 245 miljoner dollar som orderingång i spåren av vårens ingångna avtal med Brasiliens försvarsdepartement avseende vapen till Gripen.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Den 24 april meddelade Saab att det fått en beställning från Brasiliens försvarsdepartement om cirka 245 miljoner dollar. Avtalet har nu trätt i kraft då alla nödvändiga villkor är har uppfyllts.
Kontraktet är ett tillägg till beställningen av 36 Gripen NG som aviserades i oktober 2014.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

21 dec. 2015

Riktig teknisk analys av OMX s30.Glöm Tobbe Rosén och Tradingportalen. Här talar Ingemar Carlsson som vet vad han snackar om. Lång erfarenhet. 

20 dec. 2015

Riktig teknisk analys.Till skillnad från tomtar som Tobbe Rosen så finns det en och annan som kan teknisk analys. Ingemar Carlsson är en av dom, Johnny Torssell är en annan.

17 dec. 2015

AstraZeneca vänder ner.
AZN vänder ner i primärtrenden. Lägg märke till tidsaspekten. Aktien toppade i april och först nu kan vi se att primärtrenden har vänt. I augusti fick vi en cross-over i 20/40 v MA. Detta är det vanliga när det handlar om att vända en primärtrend. Det sker inte på nån vecka eller ens någon månad. Det tar tid. Och det allra vanligaste är ju att primärtrenden INTE vänder utan bara fortsätter efter längre eller kortare rekyler.


12 dec. 2015

SAAB.Jämför nu de föregående med t.ex. SAAB. Detta är en aktie att äga långsiktigt. Just nu har den slagit i trendkanaltaket och är möjligen överköpt och vi kan få en rekyl/vinsthemtagningar - men primärtrenden är stigande och så länge den är det så kan man äga och behålla aktien.

Orsakerna kan variera och spelar egentligen ingen roll - när det gäller SAAB så vet jag att de har en enorm orderingång. Vi har oro i världen och de varor och tjänster som produceras har hög efterfrågan. Högt värderat? Ja, det är möjligt - men har det någon betydelse om kursen stiger? Den här aktien ackumuleras ju i fonder och av kapitalstarka köpare därför att de tror långsiktigt på företaget. Kan jag göra en bättre analys av SAAB´s förutsättningar än den samlade marknadens? Knappast.

Detta är kanske en aktie du ska äga och behålla de närmaste 10-20 åren. Titta på hur det gått för t.ex. Nibe eller ITAB. Jag kommer ihåg när Nibe stod i ca 100 kr och den har bara ökat hela tiden och jag har hela tiden tyckt den varit "dyr". Snålheten bedrar visheten.


Industrivärden c.Även Industrivärden är i en fallande primärtrend och bör inte ägas. Kan möjligen vara så att 5 vågor fullbordas vid ca 135 kr. Skulle kanske stämma ganska bra med hur det ser ut i Omx och därifrån förväntar jag mig en upprekyl, obs rekyl upp i 3 vågor.

Det beror på att när vi haft en impulsvåg i 5 vågor som den här nedgången sedan april varit så är det enligt Elliott-teorin inte slutet på rörelsen. Mitt grundtips är att när väl den 5:e vågen bottnat (här kanske vid 135 kr) så får vi alltså en upprekyl men att nedgången sedan kommer att fortsätta. Det blir i så fall ytterligare en bull trap. Beware.


Husqvarna.


Husqvarna är nu i en fallande primärtrend. Det är en aktie som totalt går bort för mig under lång tid framöver. Kan möjligen vara en aktie att gå short i men det finns kanske bättre alternativ. Stay out.


H&M.Jag vet att många nu tycker att H&M "blivit billig" - men nu befinner sig faktiskt aktien i en fallande primärtrend och man bör nog inte köpa långsiktigt just nu. Det kan bli en uppstuds mot trendkanaltaket men så länge 40 veckors gl. medelvärde är fallande så lär vi få se än lägre priser. Vad som ska göra att kursen går ner är egentligen ointressant; vi kan få en större nedgång i USA, det kan hända allt möjligt, men den här aktien och dess kursgraf visar att just nu ska den inte ägas. Strunta i orsakerna. Just stay out.


Elekta.3 years weekly.

Detta är en aktie som Tobbe Rosen har nämnt som "mycket intressant". En aktie som befinner sig i en tydlig primär nedgångstrend? Pengar har rört sig ut ur aktien i åratal. Nu är vi uppe vid trendkanaltaket i nedgångstrenden och nu börjar alltså herr Rosen tala om att "Elekta är så intressant". Ja, att gå short här i Elekta är intressant. 

Om det finns någon "analytiker" jag verkligen vill avråda från att lyssna till så är det framför alla andra herr Rosen. 


11 dec. 2015

Starbreeze veckochartSer ju bra ut, notera 40 veckors stigande MA, dvs vi har en stigande primärtrend. Köp och behåll så länge som primärtrenden är stigande.


5 dec. 2015

Origo capital.
Intressanta resonemang här. Det talas också en hel del om potentialen i Qliro och dess betalningslösningar när de får igenom sin bank-oktroj.

Primärtrend OMX.
Vi har en nedåtriktad primärtrend. Sannolikheten är större att den fortsätter än att den vänder, så är det med primärtrender, ändå har t.ex. Tobbe Rosen pratat om sin "positiva syn" och eftersom det tog ett tag att vända ner så gick jag på det. Jag ska inte skylla på honom utan det är ju mitt eget dåliga självförtroende som ställer till det - och faktiskt orsakar mig ekonomisk skada. Jag får sluta lyssna på "auktoriteter" som inte tar någon hänsyn till 200 dagars primärtrend, så enkelt är det.

Enligt Elliott´s vågteori är en rörelse i 5 vågor inte slutet på rörelsen. I det här fallet skulle det innebära att om vi får våg 5 på plats så väntar 3 uppåtriktade vågor i en upprekyl. Nedgången är alltså inte slut vid 5. Men det är som sagt teorin.

Den nedre trendlinjen passar inte men jag gjorde den ändå parallell med den övre - se den bara som en "guidning". Den övre däremot, passar perfekt, något jag uppmärksammade redan för ca 2 veckor sedan. Sedan dess har jag fått bekräftelse på vad John Bollinger säger när han påpekar att toppar tar längre tid och är mer utdragna. Det var en dyr lärdom.


2 dec. 2015

30 nov. 2015

27 nov. 2015

Powercell.10 dagar timsdiagram.

Trendbrott och en bottennotering som vänt upp under ökande volym. Finns ingen bottenformation (ännu) men det händer ju att kursen bara vänder rakt upp i en v-liknande formation.
3 månader dag

Tycker detta ser ut som en rimlig rekyl på uppgång från 10 till 70 kr. Vid 25 kr mötte stöd och det ser ut som att en botten kan vara satt. Vi är även nära nedre bollingerbandet samt att stochastic börjar vända upp från översålda nivåer. Jag har köpt litet försiktigt här.

Autoliv.
Eftersom jag hörde en negativ teknisk analys ang. Autoliv idag så var jag ju tvungen att köpa på det här timsdiagrammet. Ser bra ut. Kan sättas snäv stoploss här så risken är starkt begränsad.


26 nov. 2015

Ohs i comhem.Kanske tråkigt bolag, men spännande formation iaf. Omvänd huvudskuldra med viss volymökning vid utbrott idag.


25 nov. 2015

Kungsleden.


6 månader dag.

Den senaste botten i Kungsleden är relativt högre än den föregående då den inte når ner till bollingerbandet. Momentum är lägre i nedgången. Stoploss kan sättas redan vid 60 kr. Jag köper gärna om aktien öppnar upp i morgon. Risk-reward torde vara gynnsam.


Avega.6 månader dag.

Har sett likadant ut vid nedre bollingerbandet ett flertal tillfällen i Avega. Tycker sannolikheten borde vara hög för uppgång härifrån och dessutom kan en snäv stop-loss sättas så risk-reward torde bli gynnsamt. Gillar också att det är en liten aktie som är relativt opåverkad av index.


Anoto.6 månader dag.

Håller nivån 1,20 och köparna börjar komma in här i Anoto finns ett ganska skapligt utrymme för uppgång till övre bollingerbandet. Detta är en aktie jag kommer att titta på i morgon. En öppning uppåt och gärna med litet högre volym och jag köper. Dessutom är det en liten aktie som påverkas mindre av index.


Omx timsdiagram.
I mitt flöde såg jag att analytiker talar om fortsatt uppgång. Detta är vad jag ser i timsdiagrammet för Omx, mängder av motstånd + ett bollingerband som närmar sig från ovansidan. För mig ser det mer troligt ut med nedgång än med det motsatta.
Automatiskt uppdaterad för uppföljning. Får in se allra sista noteringarna i det här chartet och det visar sig då dessutom att den sista kursstapeln är en "doji" i timsdiagrammet. Djia är just nu +0,07% och klarar inte djia att ligga kvar på plussidan har jag mycket svårt att se att stockholmsbörsen kommer att gå upp i morgon. 


24 nov. 2015

Nordea om Securitas.

24 NOVEMBER 2015
Köp / 144,0 kr

Securitas ser kraftigt ökad efterfrågan

Efter Securitas kommentar om en drastiskt ökad efterfrågan i Sverige, Frankrike och Belgien har Nordea höjt den närtida tillväxtprognosen för bolaget. Banken påpekar samtidigt att en hög närtida tillväxt väntas leda till lägre tillväxt om ett år.
Det framgår i en färsk analys.

Bolagsledningen kommenterade nyligen att de för tillfället i Sverige upplever den mest intensiva perioden i modern tid, skriver banken. Full kapacitet är uppnådd och de anställda jobbar så mycket som möjligt. I Frankrike och Belgien har dessutom 1 100 extra vakter kallats in.

Trots detta har Securitas uppgett att de inte kommer höja priserna och kapitalisera på den ökade efterfrågan. Priserna på extratjänster är redan höga och genererar mer fördelaktiga marginaler, menar bolaget.

Framöver väntar sig Nordea att den ökade eftergrågan kommer driva tillväxten i Europa från Q4 2015 till och med första halvan av 2016. Den organiska tillväxten väntas därmed landa på 4,7 procent under 2015 och 5,4 procent under 2016.

Efter första halvåret 2016 tror banken att den högre efterfrågan kommer att ebba ut, som den har gjort efter tidigare tillfällen då den plötsligt ökat kraftigt. Den organiska tillväxten under 2017 väntas därmed bli 3,0 procent.

Banken menar även att den ökade efterfrågan bör leda till positiva estimatrevideringar. Deras egna kassaflödesmodell indikerar ett värde per aktie om 144 kronor, vilket också är riktkursen. På prognoserna för 2017 innebär denna riktkurs en EV/EBITA-multipel om 12,7 och ett P/E-tal om 15,1, avslutar banken. Köprekommendationen upprepas.

Källa: Nordea

Lägre relativ topp i Hexagon.
Alldeles färsk säljsignal i Hexagon. Kursen har följt bollingerbandet upp i den första toppen, rekylerat till ma20, går återigen upp mot bollingerbandet men orkar inte ända upp, alltså lägre momentum. En högre topp har skapats men det är samtidigt en lägre relativ topp vilket indikerar svaghet. Stochastic och macd bekräftar. Vi har också haft en stor uppgång som har skett i 5 vågor (Elliott) så många faktorer pekar här på att uppgången är över för den här gången i Hexagon.


Lägre relativ topp i H&M.Bra närliggande exempel i H&M. Den första toppen går igenom bollingerbandet under högt momentum, rekylerar och skapar sedan en ny högre topp i absoluta tal, men i relativ mening är det en lägre topp då momentum nu saknas och kursen når inte upp till bollingerbandet. Detta blir då trendslutet och sedan kommer nedgången vid (3).


Relativa toppar och bottnar.
Detta är bl.a. vad jag försöker lära mig i John Bollinger´s bok om hans Bollingerband. Banden visar ju relativa nivåer för bottnar och toppar, vilket alltså skiljer sig från de absoluta.

I Castellum nedan får vi först en relativt sett lägre 1:a botten, då kursen går igenom och hamnar på utsidan av bollingerbandet, momentum är alltså större än i nästa botten då kursen i huvudsak hamnar innanför bollingerbanden, här har vi fått en relativt sett, högre botten (vilket väl den här också var i absoluta tal).

Sedan följer en uppgång och en topp där kursen hamnar utanför bollingerbandet, vilket visar på högt momentum (tryck), rekylerar till 20 dagars gl. mvärde och stiger igen mot en ny topp där kursen inte orkar igenom bollingerbandet men där toppen är högre i absoluta tal. Här har vi alltså en relativt sett lägre topp och därifrån följer också mycket riktigt en snabb och brant nedgång.

Allt detta gås igenom i John Bollingers bok - Bollinger on bollinger bands - följ min länk till adlibris till höger om du vill köpa boken. Dyr bok men här finns en del mycket intressanta lärdomar jag inte har sett någon annanstans.


Bollinger on Bollinger Bands

Jag har köpt boken, vill du köpa så använd gärna min länk till Adlibris här bredvid.

Läser boken med stor behållning just för tillfället.Bollinger on Bollinger Bands | Official site of John Bollinger's book

Siten är en uppföljning av boken och där listas en hel del av hans
metoder och aktier kan screenas fram enl. vissa kriterier.Bollinger on Bollinger Bands

Bollinger on Bollinger Bands

av John Bollinger

Fri frakt för privatpersoner! Skickas inom 1‑2 vardagar
'All in all, "Bollinger on Bollinger Bands" is a gem...within 10 minutes of opening it, it went on my list of the five best technical analysis books ever' - Active Trader. This is the first comprehensive traders' guide to using Bollinger Bands from the man who created them. It includes a handy Bollinger Bands reference card. Over the past two decades, thousands of veteran traders have come to view Bollinger Bands as the most representative and reliable tool for assessing expected price action. Now, in the long-anticipated "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger himself explains how to use this extraordinary technique to effectively compare price and indicator movements.Traders can look to this techniques-oriented book for hundreds of valuable insights, including: analysis of the primary indicators derived from Bollinger Bands percentage b and BandWidth; how traders can use Bollinger Bands to work with instead of against commonly encountered trading patterns; strategic use of Bollinger Bands in short-, mid-, and long-term trading programs; three trading systems based on Bollinger Bands; and, the essence of successful investing is to determine when a stock's price is too high or too low and then act accordingly.While John Bollinger would be the first to argue that no techniques exist for definitively determining these levels, "Bollinger on Bollinger Bands" presents an insider's examination of the one tool that if its widespread popularity is an accurate judge of its effectiveness comes closer than anything else. Concise yet comprehensive, it is one of today's truly indispensable investment guidebooks. 'The purpose of this book is to help you avoid many of the common traps investors get caught in, including the buy-low, sell-high trap, where the investor buys only to watch the stock continue downward or sells only to watch the stock continue upward. Here, the traditional, emotional approach to the markets is replaced with a relative framework within which prices can be evaluated in a rigorous manner leading to a series of rational investment decisions without reference to absolute truths' - From the Introduction.In the 1970s, market newcomer John Bollinger couldn't find a system of investment analysis to fit his belief that all market events exist only in relation to one another and that there are no absolutes. So he created his own.That approach Rational Analysis led to the establishment of Bollinger Bands and ensured Bollinger's spot in investment analysis history. Now, in "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger explains the market conditions that led to his initial discovery, and gives readers the inside story of the development and refinement of Bollinger Bands. He then goes on to present a relative decision framework built around Rational Analysis and Bollinger Bands, an extraordinarily powerful combination of technical and fundamental analysis that answers the question of whether prices are too high or too low for virtually any security or market environment.By understanding how to incorporate Bollinger's techniques into their own investment strategy, investors will greatly increase their ability to ignore often-costly emotions and arrive at rational decisions supported by both the facts and the underlying market environment. "Bollinger on Bollinger Bands" provides: the first authoritative examination of this revolutionary technical analysis tool; three simple systems for implementing Bollinger Bands; and, innovative methods for clarifying patterns and analyzing time frames and moving averages.The key to effective investment analysis is to as much as possible eliminate emotion and approach each trade on its technical and fundamental merits alone.Since their introduction, few analytical techniques have helped investors do this better or more consistently than Bollinger Bands. "Bollinger on Bollinger Bands" provides tips, guidelines, and rules for incorporating the bands into virtually any investment strategy. It is a watershed book, written by the only man truly qualified to claim a comprehensive knowledge of the topic John Bollinger himself.

SAAB january-september 2015.

Amasten - Intervju med VD David Dahlgren (Q3 2015)

23 nov. 2015

Rapport-intervju Amasten.

Resultatlyft för Amasten


Amasten har redan skalat upp sin centrala organisation för nästa expansionsfas av beståndet. Parallellt fortsätter fastighetsbolagets förbättringar av så väl kostnadsläge som intäktssida för befintligt bestånd, inte minst genom att man ökar på renoveringstakten för lägenheterna.

Under årets första nio månader var Amastens totala förvaltningsresultat 20 miljoner kronor, en ökning med hela 424 procent mot samma period i fjol. Räknat per stamaktie var utfallet 
0,08 kronor (0,00). 
 
"Vi har vuxit med 60 procent de senaste 12 månaderna och med 430 procent om man tittar på 18 månader. Det nya volymmålet på 4 miljarder kronor inom en treårsperiod känns dock rimligt. Vi vill nu hitta rätt objekt för bolaget och för aktieägarna. Vi har numera också en 
organisatorisk förvärvskapacitet som gör att vi kan skala upp portföljen i denna betydande omfattning utan att nämnvärt behöva öka kostnaderna på central nivå", säger David Dahlgren. 
 
Amasten gick ur tredje kvartalet med ett bestånd bokfört till 1.653 miljoner kronor och man har därefter tillträtt fastigheter för ytterligare 291 miljoner. Tidigare portföljmål på 2 miljarder 
fördubblades i fredagens rapport till att man ska nå ovan nämnda 4 miljarder över en treårsperiod. 
 
Är ni nöjda med hur förvaltningen har utvecklats under den senaste niomånadersperioden och i det tredje kvartalet? 
 
"Ja, men man ska aldrig slå sig till ro och vara riktigt nöjd. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en kombination av förvärv och kostnadsarbete. Vi tycker här att det är viktigt att vi nu kan se vårt kostnadsarbete förbättras av förvaltningsprocessen. Sedan ökar vi också takten i våra lägenhetsrenoveringar när lägenheter tomställs", svarar Dahlgren. 
 
Amastens generella nivå på fastighetskostnaderna föll med 7 procent per kvadratmeter i tredje kvartalet, ställt mot samma period i fjol. 
 
Under sommaren har Amasten bland annat jobbat med både avtalsomförhandling och förbrukning inom el och fjärrvärme. Inom sophanteringen har man arbetat med att underlätta hyresgästernas källsortering, för att minska straffavgifter kopplat till denna. 
 
Därtill har förvaltningsresultatet också fått sig ett rejält bidrag från bolagets fortsatta förvärvsexpansion, betonar Amasten-vd:n vidare. 
 
Överskottsgraden, det vill säga fastighetsverksamhetens driftöverskott som andel av hyresintäkterna, var 53 procent i tredje kvartalet, enligt Dahlgren verksamhetens "billigaste" kvartal säsongsmässigt. 
 
"Ambitionen är att ligga på över 50 procent på helåret. Vår långsiktiga målsättning är samtidigt 55 procent men det går inte att nå enbart på kostnaderna, utan då måste också uthyrningen bidra via så väl uthyrningsgrad som ökade hyresnivåer. Här kommer 
renoveringsarbetet återigen in", säger Dahlgren. På rullande 12-månaders utfall till och med tredje kvartalet ligger Amasten redan i dag på 48 procent. 
 
2015 blir sista året som Amasten publicerar resultatprognos för. I fredagens rapport sänktes här utsikterna för årets förvaltningsresultat per stamaktie efter utspädning till 0,18 kronor, 
från tidigare 0,27 kronor. En delorsak var enligt rapporten den redan nämnda utökningen av Amastens centrala organisation. 
 
"I det här ingår också en del engångskostnader, däribland att vi velat höja standard och kvalitet på alltifrån hemsidan till vår finansiella rapportering", kommenterar Dahlgren. 
 
Han menar också att den utökade centrala kostnadskostymen gör att Amasten nu har "gasat sig ur uppförsbacken" och är redo för nästa fas av planerad tillväxt. 
 
Framåt övergår bolagets resultatguidning, likt för många av fastighetskollegorna, till att man meddelar marknaden sin aktuella "intjäningsförmåga". Vid tredje kvartalets utgång innefattade denna guidning bland annat ett förvaltningsresultat i årstakt om 0,30 kronor
per stamaktie efter utspädning. Intjäningsförmågan bör inte ses som en resultatprognos.

20 nov. 2015

Som väntat i Amasten.Bra rapport som förväntat och som jag tjatade om igår. Nu är det bara att hoppas att marknaden gillar detta och handlar upp aktien också. Det märkliga i gårdagens handel var att det las upp stora klossar på säljsidan som ju såg ut att vilja förhindra uppgång. Om de inte finns där idag så var väl helt enkelt avsikten att få andra att sälja billigt. Inte så trevligt. Det indikerar ju också att de som blockerade kursuppgång mycket väl visste om att rapporten kommer att bli bra.

19 nov. 2015

Haldex.3 månader dag.

Kan sättas mkt snäv stoploss här, ska inte under den röda trendlinjen, som ska hålla för att denna högre botten ska vara giltig.


CybAero
6 månader dag.

Det kan bildas en första högre botten här, efter dubbelbotten på 9kr-nivån. Skulle det bli fallet lär vi se 14 kr inom kort. Kursen befinner sig vid en stödnivå och har också stöd vid nedre bollingerbandet här. Bolaget har en säkrad order från kinesiska tullen på ca 800 milj. kr.

(klicka för bättre bild)
Från senaste halvårsrapporten

Omx möter flera motstånd.


1. De nedåtriktade trendlinjerna till höger i bild, ca 1525 + 1540.
2. Det horisontella området kring 1540.
3. Bollingerbandet kring 1540.
4. Blir det uppgång idag så stiger stochastic ytterligare mot överköpta nivåer.


Automatiskt uppdaterad bild för uppföljning.
18 nov. 2015

Amasten - rapport fredag.
"The squeeze" i bollingerbanden, har tidigare föregått uppgång 2 ggr de senaste 6 månaderna. Vi passerar idag den viktiga psykologiska nivån 3 kr och jag är övertygad om att det har att göra med att Amasten rapporterar på fredag 20 november. 

Substansvärdet var vid förra rapporten 3,78 och det egna kapitalet 3,57. 

Har svårt att tänka mig att det skulle ha minskat - snarare har säkert substansvärdet ökat - kanske uppemot 4 kr. 

Och var någonstans - i Sverige - finns säkrare intäkter än i bostadsbranschen just nu - då människor ska tvingas bo i tältförläggningar. 

Om du tittar i orderdjupet och gjorda affärer så var det min order som var på 12000 aktier. Och jag kan ingenting garantera men du ser ju vad jag själv gjort och att jag tror att sannolikheten är hög för en bra rapport på fredag. Det behövs inte så väldigt många ören här för att det ska bli en skaplig uppgång procentuellt.

Så här såg det ut vid förra kvartalsrapporten:


6 mån, automatiskt uppdaterad, för uppföljning.


17 nov. 2015

Primärtrenden.

Omx
gör försök här att hitta optimal längd på MA för bästa passform. Vid MA19 får vi genombrott och sedan motståndsnivå vid uppgångsförsök efter utbrott ner. MA 38 räcker väl till för att definiera primärtrenden och den är som vi kan se nedåtriktad.

Detta är ju inget att "ha åsikter" om. Det är ju fakta. Nu skulle det ju möjligen kunna röra sig om en a-b-c-rekyl som redan är avklarad, men att primärtrenden vänder och har vänt i det här höga läget talar ju definitivt emot det. Man kan också dra en tänkt nedåtriktad trendlinje som förbinder topparna och som är ytterligare något som behöver brytas innan man kan definera det här som något som helst annat än en fallande primärtrend. Och om vi har en fallande primärtrend så ska man inte vara i marknaden.

Just nu kan finnas litet utrymme för upprekyl i den primära nedtrenden men det är ju enbart temporära rörelser mot den större trenden.

Förra veckans kursstapel var dessutom en bearish engulfing och den kommer exakt på trendlinjen. Det blir inte tydligare än så här.

Vill man ha ytterligare stöd/argument så är ju t.ex. både Europe dow och Global dow i tydliga nedåtriktade primärtrender. Ska Omx gå emot det? Knappast.Dax 30

Omx

Ibex 35

Eurostoxx 50

global dow

Edow

dow jones

Nasdaq

Adow

Nikkei