27 feb. 2015

Cloetta efter rapport

CLOETTA
SÄNKTA ESTIMAT MEN BIBEHÅLLEN TILLFÖRSIKT -ANALYTIKER (Direkt)

2015-02-16 11:31
STOCKHOLM (Direkt) Cloettas bokslutskommuniké har följts av en rad estimatsänkningar efter ett underliggande rörelseresultat under förväntningarna, men överlag behåller analytikerna sin positiva syn på bolaget.
Det visar några kommentarer som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av på måndagen.
* Handelsbanken (sänker till öka från köp, behåller riktkursen 27 kronor): Vinstestimat sänks, då SHB inte längre är så övertygade om Cloettas marginalmål på 14 procent, "åtminstone inte på kort till medellång sikt". Rekommendationen sänks då uppsidan mot riktkursen 27 kronor bara var 7 procent när rekommendationen skrevs.
Värderingsmässigt noterar SHB att Cloetta möjligen inte är lågt värderat, men ändå billigare än exempelvis de svenska detaljhandelsbolagen. Jämfört med globala godisbolag är rabatten 10-30 procent, vilket inte är helt obefogat givet Cloettas kortare historik som börsbolag jämte några rapportbesvikelser under de senaste kvartalen.
Bokslutet betecknar Handelsbanken som blandat, med bra organisk försäljning och kassaflöde, men nedslående rörelseresultat.
"Med det sagt steg det justerade rörelseresultatet ändå med 6 procent, vilket är starkt för en defensiv verksamhet av den här sorten, men inte lika bra som vi hade hoppats mot bakgrund av den omstrukturerade kostnadsbasen."
* Erik Penser (upprepar köp, höjer riktkurs till 28:50 från 26:50 kronor): Tillväxtförbättringen fortlöper medan kassaflödet är mycket starkt, något Erik Penser Bank anser ger en finervisning om att bolaget "är på rätt väg mot sina finansiella mål". Svagt Italien, utebliven utdelning och lägre lönsamhet än förväntansbilden hamnar i den negativa vågskålen, men det sistnämnda kan vara en effekt av utrullningen av Coop-konceptet.
Riktkurshöjningen motiveras med att den operationella och finansiella risken minskat nu när en omstrukturering är klar, samtidigt som Coop-konceptet är i stort sett utrullat "med framgångsrikt resultat".
* Danske Markets (upprepar köp och riktkurs 28 kr): marginalhöjningen går långsammare än vad banken hade trott, och de finansiella kostnaderna är högre, så vinst per aktie-estimaten för 2015 och 2016 sänks med 5-7 procent.
Danskes tidigare bild av 2015 som ett år präglat av fortsatta besparingar, bidrag från plockgodiskonceptet Pick & Mix på Coop, och värdeökande förvärv är dock intakt, och köprekommendationen får stå kvar jämte riktkursen 28 kronor, givet ett p/e-tal på 16 räknat på Danskes estimat för 2016.
* Carnegie (upprepar köp och riktkursen 28 kronor): kallar Cloetta för ett skolexempel på omstrukturering, och ser föga anledning att förändra synen på bolaget: marginalerna lär fortsätta upp i takt med framgångsrika förvärv och ihållande organisk tillväxt. Den organiska tillväxten på 1,7 procent under det fjärde kvartalet betecknas som imponerande med tanke på att det för perioden så viktiga Italien fortsatte vara svagt, men ebitmarginalen betecknas som en besvikelse "trots den starka bruttomarginalen".
* SEB (upprepar köp och riktkursen 30:60 kronor): banken noterar att rapporten överraskade på översta raden men missade på EBIT på grund av valutaeffekter, nyförvärvet Nutisal och "förmodligen logistikkostnader i samband med Coop".
SEB sänker sina estimat för vinst per aktie med 4 respektive 1 procent för 2015 och 2016 men behåller riktkursen.
"Kortsiktigt ser vi inga triggers men en lägre materialkostnad per Q2 bör resultera i en marginalförbättring", skriver SEB.
Cloetta-aktien gick ned 3,8 procent, eller 1 krona, till 25:20 kronor per aktie på rapportdagen i fredags. Detta efter ett underliggande ebit-resultat som missade förväntningarna med 9 procent och en kurs som inför rapportdagen hade klättrat 5,6 procent på fyra handelsdagar.
På måndagen var Cloetta ned ytterligare 3,2 procent till 24:40 kronor, en nivå som ligger under den som rådde före klättringen inför rapporten, efter cirka 2,5 timmars handel.
Martin Lindgren +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt