8 nov. 2015

Företagsvärdering.

Företagsvärdering - med fundamental analys

Företagsvärdering - med fundamental analys

av Henrik NilssonAnders IsakssonTeppo Martikainen

Fri frakt för privatpersoner! Skickas inom 2‑5 vardagar
Denna bok behandlar ämnet företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller som finns tillgängliga för värdering av företag och aktier presenteras utförligt. Boken behandlar bland annat diskonteringsmodeller baserade på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster, substansvärderingsmodeller, samt ett antal förenklade modeller för avkastningsvärdering, t.ex. jämförande värdering.
Bokens framställning är strukturerad kring begreppet fundamental analys. Med fundamental analys menas att bestämma värdet på ett företag, eller en aktie, på grundval av information om företaget och dess omvärld. Den fundamentala analysen inleds med strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. Dessa analyser ligger sedan till grund för prognoser om företagens framtid som sedan mynnar ut i en värderingsmodell. Boken integrerar därmed kunskaper från stora delar av det företagsekonomiska området och ger en konkret bild av hur dessa kan användas vid analys och värdering av ett företag.
Boken skiljer sig från tidigare böcker inom området genom dess fokus på praktisk tillämpning. Genomgående illustreras till exempel hur kalkylprogrammet Excel kan användas vid konkret tillämpning av värderingsmodellerna. Här behandlas också due diligence processen i samband med företagsöverlåtelser.
Till boken finns en webbplats som fungerar som stöd för läsaren, www.studentlitteratur.se/foretagsvardering
Boken är tänkt att användas på kurser i Företagsekonomi motsvarande B- eller C-nivå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar