Strategi o Lärdomar


Strategi.10 september 2016:

Läser om Buffett vad gäller marknadsrisk. Vi har fått det nedställ i marknaden i USA som jag befarade men där jag ändå inte riktigt vågade tro på min egen tekniska analys och därför inte heller kunnat kapitalisera på det. Inte heller har jag klarat av att gå ur marknaden. Jag har försökt vid ett antal tillfällen att t.ex. hedga mig i nedgångar men det har sällan fungerat särskilt bra. Att gå ur marknaden är inte heller någon lösning då du inte kan veta om du har rätt eller fel, det handlar i så fall möjligen om sannolikheter och ibland har du då fel oavsett hur skicklig du än är.

Buffett´s analys är att helt enkelt strunta i marknaden och bara se till det enskilda bolag som han har placerat pengar i. Mitt största innehav just nu är Hemfosa och på vilket sätt drabbas den verksamheten eller lönsamheten i det bolaget av att börsen går ner? Inte det minsta. Inte alls.

Att försöka gå in och ut ur marknaden fungerar inte och även om du gör det bra så kommer du ändå att göra fel kanske 1 gång av 4, och då står du ju där. Då tror du någonting och utvecklingen går istället åt ett helt annat håll. Vad gör det för ditt självförtroende? Vågar du lita på din nästa analys? Det är ingen framkomlig väg, helt enkelt.

Så, enligt Buffett, vad man kan göra i en nedgång är att helt enkelt köpa fler aktier i de bolag man tycker har en ljus framtid. De blir nu billigare utan någon egentlig anledning mer än att humöret hos Mr Market har svängt. Mr Market är ju bipolär och kan vara extremt positiv emellanåt men också djupt deprimerad beroende på hur börsen utvecklas.

Vi har ju också ett läge där t.ex. Hemfosa avkastar 4,2% per år och där jag kan låna till 1,55%. Detta är ju samma situation som för fastighetsbolagen. Aktierna är mina fastigheter och utdelningen är avkastningen och ev. uppgång i aktiepris är värdeförändringen på fastigheterna.

Hemfosa har gått från noll kronor till ett bestånd på 34 miljarder på 8 år. Från noll kronor i aktiekurs till 96 kr. Vad är det som talar för att denna utveckling inte skulle fortsätta? Jag kan inte komma på något alls mer än möjligen att allt handlade om Jens Engwall och att om han nu slutar så är det slut med Hemfosa. Det tror jag inte. Han sitter kvar i styrelsen. Han ska stanna som vd till långt in i nästa år. Den nye vd:n tillträder nu i oktober och ska då börja som vice vd. Han är alls ingen duvunge utan har varit med i Hemfosas affärer sedan 2014.

Strategin blir helt enkelt att sitta kvar när marknaden går ner. Särskilt i de aktier där avkastningen är högre än vad jag kan låna nya pengar för. Strategin i nedgång blir också då att försöka köpa mer av de aktier jag tror på långsiktigt och att behålla dessa och få avkastning på dessa och möjligen att bredda innehaven med hjälp av denna avkastning. När avkastningen kommer så kan jag ju köpa nya "fastigheter" som kan ge ytterligare avkastning och kanske värdestegring som i sin tur kan leda till nya köp osv. Det är ju detta som är "ränta på ränta".Nya tankar 3 augusti:

Nu vill jag leta upp företag med tillväxt och som kanske tillfälligt kommit litet i onåd av någon orsak och som därför kan köpas till någorlunda rimligt pris. Jag vill sätta finansiella mål för dessa köp och på dessa mål räkna ut en börskurs bakvägen med ett konservativt p/e-tal.

Behöver alltså en övertygelse om att det verkligen handlar om ett tillväxtföretag och att det finns goda möjligheter för tillväxt, att det finns en ledning som stödjer detta och som också försöker upprätthålla goda marginaler och kapar kostnader.

På vägen mot ett sådant finansiellt mål så kan det vara en god idé med att ha hög direktavkastning. Medan jag väntar på att målen ska uppnås kan ändå avkastning påräknas. Fungerar också som ett kursskydd med hög direktavkastning.

På vägen dit så finns det egentligen ingen större anledning att inte en investering ska kunna "andas", dvs jag kan tänka mig att vid gynnsamma tekniska lägen så tar man hem en (mindre) vinst men ändå med tanken att köpa igen senare. Det gör ju också att det vore bra att ha ett antal såna här företag att försöka byta emellan.

En annan aspekt är ju att kursen kan gå ner (ännu) mer och jag vill då ha ett utrymme så att om jag verkligen tror på de finansiella mål jag har satt upp så vore det ju rimligt att köpa fler om det blir billigare. Det innebär alltså att det första inköpet av aktier inte bör vara alltför stort. Även om kursen går upp går det ju att öka men det är svårt att minska om kursen går ner utan att ta förluster.Funderingar 3 juli:

Jag tror man behöver göra en lägesbedömning innan man gör affärer och för att avgöra i vilket perspektiv man bör göra dessa affärer. Har vi ett osäkert läge - som nu - i index, med dow jones i absolut toppläge, så bör man vara mycket försiktig. Och med försiktig kan man också mena kortsiktig. Det kan alltså vara klokt att i dessa lägen handla på timsbasis eller kanske ännu kortare.

Skulle vi passera ATH i dow jones och index tenderar att fortsätta upp och särskilt om vi får ett återslag mot utbrottsnivån så tycker jag att vi har ett annat läge. Då kan man vara mer långsiktig, om man så önskar.

Vi kan alltså inte bara se till den enskilda aktien. Marknaden påverkar enormt, vilket vi såg nu senast med Brexit-oron.

En annan påverkansfaktor är hur mäklarna agerar på marknaden och idag har jag hittat statistik för hur t.ex. anonyma köper och säljer. De är mycket kapitalstarka och det brukar vara en dålig idé att gå emot deras idéer, dock inte alltid. Men jag tycker att man mycket väl kan se detta som ett kriterium, att försöka undvika att vara på motsatt sida mot anonyma.Tänker nya tankar 16 juni 2016.

Investera; värde(ring), tillväxt, kvalitet, utdelning, utdelningstillväxt, fördelaktiga samhällstrender, ledning, integritet, rykte. Faller kursen i ett bolag som värderas till t.ex. 80% av eget kapital så ökar ju bara värdet på bolaget. Faller kursen i ett bolag som direktavkastar 6% så ökar ju direktavkastningen ännu mer. För dessa bolag betyder alltså börsnedgång ökat värde och köptillfälle. De aktier som köpts på spekulation om uppgång på p/e 100 osv däremot lär ta extremt lång tid på sig att återhämta en stor nedgång. Det är alltså uppblåsta bubblor och dessa vill jag gärna spekulera i - på säljsidan.

Spekulera i uppgång? Undvik att spekulera i uppgång. Undantaget skulle kunna vara då fundamenta är mycket gynnsamma samtidigt som det ges tekniska köpsignaler.

Spekulera; Nedgång, värdering, kvalitet, ofördelaktiga samhällstrender, dåligt rykte, skandaler, dålig ledning, utebliven tillväxt, dåliga rapporter.

För att spekulera bör man ha marknaden med sig och åtminstone inte emot sig. Omx, new york och global dow, bör vara gynnsamma, det kommer att sätta press på hela marknaden. När marknaden pressas uppstår rädsla i dåliga bolag.

----------------------------------------------------------------------------------

9 juni 2016:
Tycker den senaste nedgångsperioden i Omx samtidigt som många bolag ändå varit stigande visar att min strategi är rätt. Att som grund investera i bolag med stigande primärtrend och att försöka hitta de samhällstrender som är gynnsamma, t.ex. bygg, fastigheter, säkerhet, på sistone.

Vad jag nu vill lägga till här är att göra en gradvis förskjutning mot mindre bolag med mer potential än de stora kolosserna. Det betyder inte att jag inte kan ha kvar innehav även i de stora bolagen men att jag gradvis minskar där och försöker hitta mindre bolag i stigande primärtrender med högre potential och även där i bolag som helst gynnas av rådande samhällstrender.

En annan aspekt är dessa ständiga raider som iscensätts av stora kapitalstarka mäklare som sker mer eller mindre varje dag. De söker efter svaghet och så attackerar de med enorma kapitalinsatser. De inriktar sig enbart på de stora bolagen med hög omsättning. Hela den här aspekten försvinner således i små bolag med mindre omsättning.
----------------------------------------------------------

Gå lång i bolag med stigande primärtrend. Försök att hitta lämpliga ingångar baserat på teknisk analys såsom stödnivåer, bollingerband, stochastics i veckografen. 

Når vi uppenbara motståndsnivåer och får indikationer på att här kommer vi inte längre, för den här gången, låt gärna aktien "vila" (sälj tillfälligt) eller minska innehavet. När väl konsolideringen är över så är det vanligaste att aktien fortsätter upp.

Sök gärna aktier som inte så lätt kontrolleras av stora aktörer som är inne och härjar på säljsidan emellanåt. Mindre aktier med mindre omsättning är definitivt svårare att styra och de stora vinsterna finns inte där heller med detta beteende.Gå kort i aktier med fallande primärtrend. Försök att hitta lämpliga ingångar med hjälp av teknisk analys i veckografen. Administrera varje innehav med veckografen. Dagsgraf enbart för finkalibrering då beslut är taget.

Även här kan man försöka följa med i marknaden och ta vinster då aktien fallit för mycket - översålt - och köpa tillbaka när vi når motståndsnivåer i form av pris eller bollingerband som indikerar att vi troligen inte kommer att nå högre.

Viss belåning, startar med ca 30% till en kostnad av 1,55%.Strategi - Lärdomar


1. Max 30% av kapitalet i ett enskilt bolag. Dyr lärdom.

2. Försök att utnyttja vågorna i marknaden även om avsikten inte är
     att köpa eller sälja "allt" utan snarare minska en del vid förmodade
     toppar och att öka en del vid förmodade bottnar.

3. Läs mer rapporter. Blir ett helt annat intryck än att läsa ngn annans            analys.

4. Vid köp av ett "nytt" "okänt" bolag, gör ett försiktigt närmande. När du      lärt dig mer om bolaget kan du investera mer. Mycket dyr lärdom.

5. Ha inte för bråttom. Ofta så är jag för snabb in i ett bolag och upptäcker
     senare att det var inte så rosenrött som jag först trodde. Man kan köpa
    "på känsla" men köp då bara en minimal post.

6. Preferensaktier i nedgång. Jag trodde snarast att dessa skulle gå upp,
     att investerare skulle söka sig till dessa säkra papper, så var inte fallet,
    de går inte ner lika mycket men de tappar rejält. Då vet jag det till nästa
    gång. Som vanligt tar jag saker "för givet" utan att egentligen veta något
    om saken. Litet besviken på mig själv. Litet naivt.

7. Lyssnat på analytiker jag högaktar och agerat på deras råd utan att             egentligen ha några andra köpindikationer såsom trend eller köpsignal.
    Stort misstag och jag rensar upp en del av det idag. Förlorat och tagit
    förluster. Förtjänar inte bättre. Sluta lyssna på "experter" och "tro" på
    deras råd om INTE det stämmer med vad diagrammen klart och tydligt
    visar.

8. Gå inte emot primärtrenden i OMX. Inte ens preferensaktier fungerar
     särskilt bra när allt går ner. Hittar du någonting som ser ut att vara helt
    frikopplat från index så var ändå mycket försiktig och försök då i så fall
    att göra snabba vinster. Undvik långvarig exponering med en massa
    negativa faktorer som påverkar hela börsklimatet gång på gång.

9. Vill du köpa i nedåtriktade primärtrender så går ner på åtminstone
     tim-nivå. Du har inte längre tiden på din sida. Tiden arbetar mot dig.

10. Värdebolag tycks "passa" dåligt när börsen går ner, även vid stöd-
      nivåer. Det går inte att gå in och köpa och "vänta på uppgång" utan
      efter en tid kommer istället nytt säljtryck över hela marknaden och
      ev. uppgångar uteblir.

11. Ska man alltså köpa och inneha några aktier alls i nedåtriktad primär-
      trend för OMX så bör det vara mindre bolag och de bör vara volatila.
      Du får vara lätt på handen och kan du få hem små vinster kan du vara
      mycket nöjd med det.

12. 3:e toppen eller 3:e botten, samma effekt, samma sak. Man testar av
      en nivå - ofta 3 ggr innan man ger upp, sedan vänder ofta trenden.
      Jag ser detta i nedtrender men har svårare i upptrender då jag ofta
      tolkar det som att en rätvinklig triangel bildas och att det är en fort-
      sättningsformation istället för trendvändning.

13. Det är tillåtet att "göra fel", att prova olika saker. Det bör uppmuntras.

14. Behöver olika strategier för olika marknadssituationer. I en stigande
      primärtrend med tiden på din sida kan du vänta ut en trög aktie eller
      en tillfällig nedgång. När primärtrenden faller är det något helt annat.
      Du blir sittande i förluster för lång tid framöver.

15. Gör ofta samma fel som jag gjorde idag. Ville in på säljsidan och hade
      för bråttom. Ta det lugnt vid öppningen om du inte redan är inne, låt
      det visa sig vad som sker. Gå inte in blint.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar