31 okt. 2013

Dow Jones 30 oct

För mig ser det ut som att dow jones toppar här, vid ett tidigare motstånd, där kursen vänt ner tidigare. Jag tror inte att detta är slutet på uppgången, utan förmodar att nivån bryts förr eller senare. Vi har fortfarande en primär uppgång och då talar sannolikheten för att trenden fortsätter.

Mitt grundtips blir alltså att index nu vänder ner under en kortare period på några veckor och att uppgången sedan fortsätter. Vi närmar också slutet på året då säsongsmönstret brukar vara gynnsamt för uppgång.