7 nov. 2015

Tv: ”Fenix Outdoor värd 500 kronor”

Tv: ”Fenix Outdoor värd 500 kronor” - Aktiespararna.se


Året hittills har präglats av många makromässiga händelser med Greklands vara eller icke vara kvar i eurosamarbetet, räntehöjningen från Fed och inbromsningen i den kinesiska ekonomin. ”Marknaden har varit volatil på flera håll, men samtidigt har vinstutvecklingen varit bra och det kanske är det viktigaste att ta med sig framåt”, säger Vegard Søraunet, förvaltare i Odin Sverige.
Vart börsen är på väg är svårt att förutspå, menar han, men pekar samtidigt på vikten av att välja bolag som kan växa – antingen av egen kraft eller genom förvärv.
- Efter korrektionen har värderingen närmat sig mer normala nivåer. Sedan ser vinsterna ut att växa i lägre takt nästa år relativt 2015. Givet det i kombination med att det finns få alternativ till aktier gör oss neutralt positiva till aktiemarknaden nästa år.
Odin Sverige har i dagsläget 28 innehav, varav några av de största positionerna finns i Beijer Alma och Sweco och läggs fram som två av fondens favoriter. Fondens senaste tillskott är Fenix Outdoor. Søraunet menar att man, sett till värderingen, enbart betalar för bolagets varumärke och får detaljhandeln på köpet.
- I korrektionen fick vi chansen att köpa en större post (3,5 procent) i Fenix Outdoor. Klarar bolaget att nå upp till 1-2 procents marginal i detaljhandelsverksamheten kan aktien bli värd 500 kronor.
I dagsläget undviker Odin Sverige bankerna samt är skeptiska till merparten av verkstadssektorn.
- Vi har väldigt lite bank. Fortsatt press på marginalerna, ett ökat regleringstryck samt ökade reservkrav gör att bankerna troligen kommer dela ut mindre kapital än vad marknaden räknat med. Givet att utdelningarna blir lägre torde även aktiekursutvecklingen inte bli fullt så bra som marknaden hoppats på. I tillägg är vi försiktiga till de stora verkstadsbolagen där vi inte ser någon nämnvärd strukturell tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar