10 nov. 2015

Tåget har gått i Cinnober.

Cinnober: Stark Utveckling

Bolaget levererade en rapport som var över våra förväntningar. Omsättningen för Q1 blev 74 miljoner kronor mot förväntade 67 miljoner kronor före övriga rörelseintäkter främst lett av högre generell aktivitet i verksamheten. EBIT blev i linje med förväntningarna om 3,0 miljoner kronor (förväntat 3,5) före övriga rörelseintäkter.
Intäktsvisibiliteten för 2016 är stark med växande återkommande intäkter som nu uppgår till 61 procent. Vi anser som tidigare att Euronext avtalet kan sannolikt leda till fler clearinghus implementation av real-time clearingsystem tekniken. Bolaget kommer även byta ut bland annat NASDAQ OMX tradingssystem för ASX, vilket med denna större referenskund, ökar sannolikheten för fler order inom denna kategori framöver.
Vårt DCF-värde blir oförändrat om 55 kronor per aktie – det vi behöver se är högre orderintag än förväntat för ytterligare uppvärdering. Vår scenarioanalys, bear och bull, indikerar värden mellan 25-80 kronor respektive.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar