7 nov. 2015

Hemfosa förvärvar.

06 NOVEMBER 2015

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 258,5 mkr och avyttrar logistikfastigheter till ett värde av 335 mkr

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 november 2015 kl.8.00.

Hemfosa Fastigheter fortsätter att stärka positionen inom segmentet
Samhällsfastigheter. Genom förvärv av 43 omsorgsfastigheter i
mellersta Sverige och avyttring av fyra
logistik-/industrifastigheter, renodlas fastighetsportföljen
ytterligare.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 43 samhällsfastigheter på 29
orter i mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om
258,5 mkr. Säljare är Humana AB, ett av Sveriges ledande privata
omsorgsföretag med verksamhet inom HBV (hem för vård och boende) och
LSS (stöd och service till funktionshindrade). Fastigheterna omfattar
en uthyrningsbar yta om totalt 30 270 kvm och i samband med affären
tecknas triple net-avtal på en snittavtalstid om 14 år. Tillträde
sker den 1 december 2015.

Samtidigt har Hemfosa tecknat avtal om avyttring av fastigheterna
Märsta 24:4 i Stockholm, Litografen 8 i Eskilstuna, Kryssaren 8 samt
Isbytaren 1 i Södertälje, totalt 86 498 kvm lokaler till ett
underliggande fastighetsvärde om 335 mkr. Affären sker genom
försäljning av aktierna i de tre fastighetsägande bolagen. Köpare är
Savana, ett regionalt bygg- och fastighetsbolag. Frånträde sker den
31 mars 2016.

- Genom dessa två affärer fortsätter vi att renodla vår
fastighetsportfölj mot samhällsfastigheter, samtidigt som vi avyttrar
fastigheter i icke prioriterade segment, säger Stina Lindh Hök,
transaktionschef i Hemfosa Fastigheter AB. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar