12 juni 2016

Trelleborg veckograf.


Trelleborg veckograf 10 juni 2016.


Origo capital ligger kort i Trelleborg sedan länge.

Potentialen för nedgång ser just nu ganska begränsad ut då kursen befinner sig i en triangelformation. Träffsäkerheten vid övre bollingerbandet är fantastisk. Vill man gå kort kan man sätta rel. snäv stoploss vilket ju ger låg risk. 

Längre fram får vi ett utbrott ur triangel-formationen. Förmodligen i trendens riktning men trenden är f.n. inte signifikativ vilket då pekar mot att omx-trenden förmodligen kommer att bestämma åt vilket håll utbrottet kommer att ske.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar