8 juni 2016

Beijer Ref förvärv godkänt.

08 JUNI 2016

Beijer Ref AB: Beijer Refs förvärv av HRP har godkänts av konkurrensverket i Storbritannien

Pressmeddelande från Beijer RefDen brittiska konkurrensmyndigheten, UK Competition and Markets
Authority (CMA), har idag godkänt den svenska kylkoncernen Beijer
Refs förvärv av kylgrossistbolaget HRP Holdings Limited (HRP).
Förvärvet annonserades i november 2015 och slutfördes i februari
2016. Därefter har CMA granskat affären.

CMA bekräftar att förvärvet inte kommer att påverka
konkurrenssituationen på den brittiska kylgrossistmarknaden. Beijer
Ref kan således fortsätta sitt tidigare påbörjade
rekonstruktionsarbete, som varit under CMAs granskning sedan den 25
februari 2016. HRP har under tiden för CMAs granskning inte ingått i
Beijerkoncernens räkenskaper. HRP kommer att konsolideras under juni
månad 2016.

Beijer Refs CEO, Per Bertland, säger "vi har varit övertygade om att
förvärvet av HRP inte skulle betraktas påverka konkurrenssituationen
och är nöjda att CMA dragit samma slutsats. Nu kan vi påbörja
utvecklingen av varumärkena HRP, 3D och HRP OEM." Han fortsätter:
"Jag vill passa på att tacka våra leverantörer, kunder och
medarbetare för deras tålamod och förståelse under denna process."

Malmö 8 juni 2016

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Informationen är sådan som Beijer Ref AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens
ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa,
Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar