10 juni 2016

SAS delårsrapport.

10 JUNI 2016

SAS: SAS Delårsrapport november 2015-april 2016

FLER PASSAGERARE I RESULTATMÄSSIGT SVAGT KVARTAL

FEBRUARI 2016 - APRIL 2016

· Resultat före skatt: 127 (355) MSEK
· Resultat före skatt och engångsposter: -601 (-331) MSEK
· Intäkter: 8 916 (9 403) MSEK
· Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 11,5%[1]
· Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 1,3%[2]
· EBIT-marginal: 2,7% (4,9%)
· Periodens resultat: 171 (279) MSEK
· Resultat per stamaktie: 0,25 (0,58) SEK
· Helårsutsikterna för helåret 2015/2016 fasthålls, se sidan 8.

NOVEMBER 2015 - APRIL 2016

· Resultat före skatt: -182 (-481) MSEK
· Resultat före skatt och engångsposter: -1 005 (-1 160) MSEK
· Intäkter: 17 191 (17 774) MSEK
· Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 10,8%[1]
· Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 3,9%[2]
· EBIT-marginal: 0,3% (-1,1%)
· Periodens resultat: -75 (-361) MSEK
· Resultat per stamaktie: -0,76 (-1,63) SEK

[1] Valutajusterad .
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle.

SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:
"Vi lägger ett kvartal bakom oss som resultatmässigt inte är
tillfredsställande. Det är dock glädjande att den kommersiella
strategin med fokus på de frekventa resenärerna ger resultat och att
fler kunder väljer att flyga med SAS, vilket också återspeglas i det
positiva kassaflödet. Trots kraftigt sänkt flygbränslekostnad
redovisar vi ett sämre resultat än föregående år. Det svaga
resultatet påverkas framför allt av tre faktorer; en ökad prispress,
kostnader för tekniskt underhåll och negativa valutaeffekter.

Vi fokuserar på de frekventa resenärerna och arbetar målriktat med
innovation och ökad digitalisering för att stärka lojaliteten inom
denna målgrupp. Det har attraherat 130 000 nya EuroBonus-medlemmar
under kvartalet och samtidigt har vårt företagsprogram SAS Credits
fått nära 5 000 nya kunder jämfört med förra året. Vår satsning på
nya långdistanslinjer uppskattas av våra kunder och och sammantaget
ser bokningsläget för sommaren stabilt ut. Samtidigt ser vi att
landskapet inom europeisk luftfart förändras i snabb takt.
Marknadsutvecklingen med en tillväxt framför allt inom
fritidssegmentet och en sjunkande betalningsvilja hos kunderna
utmanar lönsamheten i industrin. SAS är idag det enda bolaget som
trafikerar Skandinavien till Europa där den flygande personalen
uteslutande har skandinaviska anställningsvillkor.

Mot denna bakgrund måste vi fortsätta vår förändringsresa för att
säkra en långsiktig konkurrenskraft och hållbar avkastning till våra
aktieägare", säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.


SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni
2016, kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sas/r/sas-delarsrapport-november-2015-april-2016,c2026684
http://mb.cision.com/Main/290/2026684/527064.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar