2 juni 2016

Skaplig order till Skanska.

Detta måtte väl vara en riktig prestige-order som Skanska kammar hem här?

Imponerande att de kan ta en sån här order och frågan blir ju: Vad kommer
nästa gång....  och nästa?
------------------------------------------------------------------------Skanska har, som en av parterna i LaGuardia Gateway Partners, nått financial
close och sjösatt ett hyresavtal med Port Authority of New York and New Jersey
(PANYNJ). Avtalet i offentlig privat samverkan (OPS) innefattar finansiering,
design, byggnation samt drift och underhåll av LaGuardia Airport Central
Terminal B i New York City, USA, med ett hyresavtal till och med 2050. Avtalat
inkluderar även byggnation av kringliggande infrastruktur och en ny, central
entréhall.
Avtalet är Skanskas största någonsin. Det totala värdet på design- och
byggkontraktet av projektet uppgår till 4 miljarder dollar, cirka 33 miljarder
kronor. Skanskas andel av kontraktet är 70 procent och är värd cirka 2,8
miljarder dollar, cirka 23 miljarder kronor. Beloppet kommer att delas lika
mellan Skanska USA Building och Skanska USA Civil och inkluderas i orderingången
för det andra kvartalet 2016.

Projektet finansieras med eget kapital, skuld, ersättningar från PANYNJ samt
intäkter från detaljhandel och flygbolag. Som ägare av 33,3 procent i LaGuardia
Gateway Partners kommer Skanskas kapitalinvestering att uppgå till cirka 70
miljoner dollar, cirka 580 miljoner kronor.

– Det här är Skanskas största projekt någonsin. Vi är stolta över att investera
i och leda byggnationen av det här projektet som kommer att förbättra
flygkvaliteten för miljoner människor. Projektet för Terminal B på LaGuardia är
ett perfekt exempel på hur vi, genom offentlig-privat samverkan, kan påskynda
byggandet av kritisk infrastruktur, och samtidigt föra samman Skanskas bygg- och
investeringskapacitet. Vi har en stark position på den växande amerikanska
marknaden för OPS-projekt, säger Johan Karlström, vd och koncernchef på Skanska.

Byggnationen påbörjas omedelbart. Merparten av den nya terminalen kommer öppnas
2020, för att i allt väsentligt vara färdigställd under 2022.

Terminal B, som öppnade 1964, används idag av över 14 miljoner passagerare
årligen. Nya LaGuardia Central Terminal B kommer byggas i anslutning till den
befintliga terminalen, medan flygtrafiken kommer att fortsätta utan avbrott. Den
nya terminalen förväntas uppnå LEED Silver-certifiering (Leadership in Energy
and Environmental Design) och designen kommer att möjliggöra ökad
trafikkapacitet på flygplatsen.

LaGuardia Gateway Partners består av Skanska Infrastructure Development, Vantage
Airport Group och Meridiam som projektsponsorer och medinvesterare, och med
Vantage Airport Group som driftansvarig. Skanska och Walsh bildar samriskbolaget
för byggnation och design, där HOK och WSP Parsons Brinkerhoff anlitats som
designrådgivare.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat
samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i,
utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social
infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA.
Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat
inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på
infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development, som utvecklar projekt
inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som
utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA
till 7,1 miljarder dollar eller cirka 54,5 miljarder kronor.
För ytterligare information, kontakta:

Mary Humphreys, kommunikatör, Skanska Infrastructure Development, tel +1 703 340
1235 or +1 571 309 5943

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com (http://www.skanska.se)
Informationen är sådan som Skanska AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag,
fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med
stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen
för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som
de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa
en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder
kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar