8 juni 2016

Hi3G Access hyr av Fabege.

Fastighetsbolaget Fabege och 3 (Hi3G Access) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 14.700 kvadratmeter kontorsyta i fastigheten Pelaren 1. Det årliga hyresvärdet är cirka 39 miljoner kronor exklusive tillägg.

Det framgår av ett pressmeddelande. 
 
Totalt omfattar kontoret 21.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 3 hyr knappt 70 procent. Den totala investeringen exklusive ingående värde uppgår till drygt 800 miljoner kronor. Projektet är startklart och inflyttning beräknas ske sensommaren 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar