8 juni 2016

Norge-order Bravida.

08 JUNI 2016

Bravida Holding AB: Bravida tar hem stort installationsuppdrag på sjukhus i Tønsberg, Norge

Bravida får i uppdrag av Skanska att leverera samtliga installationer
inom el, tele/datateknik och säkerhet när Tønsbergs sjukhus i norska
Vestfold byggs ut. Detta är ytterligare ett i raden av stora
sjukhusprojekt som Bravida har vunnit de senaste åren.

I Tønsbergprojektet kommer Bravida att ansvara för alla installationer
inom el, tele och data samt passerkontroll och kameraövervakning.
Huvudentreprenörer är Skanska AS och Skanska UK. De totala
kostnaderna för projektet uppskattas till motsvarande 2,5 miljarder
svenska kronor (januari 2014), varav 1,3 miljarder är avsatta till
byggentreprenad, inklusive installationer.

- För Bravida blir detta en order av betydande storlek. Projektet är
fortfarande i sitt första skede, och ordervärdet kommer att
fastställas efter ett inledande förprojekt. Enligt vår erfarenhet
brukar elinstallationer utgöra cirka 10-15 procent av totala
byggkostnader i liknande projekt, beroende på vald lösning, kvalitet,
gränssnitt och byggtid, säger Tore Bakke, divisionschef för Bravida
Norge.

Bravida har de senaste åren vunnit flera stora sjukhusprojekt, bland
annat i Østfold och Tromsø i Norge, Nya Karolinska och Värnamo
sjukhus
(http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/bravida-utfor-installationerna-nar-varnamo-sjukhus-moderniseras,c2025122)
i Sverige och Århus sjukhus i Danmark.

- Det är roligt att Bravida har fått ytterligare ett stort
sjukhusuppdrag. Det visar på Bravidas stora kompetens på det här
området. Ett projekt av den här storleken innebär ett viktigt
tillskott till vår växande orderstock, säger Mattias Johansson, vd
och koncernchef för Bravida.

Tønsbergsprojektets direktör, Johan Arnt Vatnan, vill lyfta fram
Tønsbergsprojektets stora ambitioner på kostnadssidan.

- Vi måste stävja utvecklingen med ständigt ökande kostnader i norska
sjukhusentreprenader. Utbyggnaden i Tønsberg blir ett pilotprojekt
med nya former av kontraktsstrategi, BIM och digitalt samarbete, för
att nämna de viktigaste delarna, säger Johan Arnt Vatnan.

Det inledande förprojektet startar omedelbart och beräknas vara klart
i slutet av 2016. Slutligt besked från projektägaren om byggstart och
finansiering kommer under första kvartalet 2017. Totalt kommer fem
Bravidaavdelningar att vara involverade i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, tel: +46 8 695 20 00
Tore Bakke, divisionschef Bravida Norge, tel: +47 909 41 607

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och
servicetjänster i Norden, med cirka 9 000 medarbetare. Bravida
levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs
och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till
installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på
drygt 140 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
www.bravidagroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/bravida-tar-hem-stort-installationsuppdrag-pa-sjukhus-i-tonsberg--norge,c2025140
http://mb.cision.com/Main/8835/2025140/526069.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar