8 juni 2016

Clas Ohlson bokslut.

08 JUNI 2016

Clas Ohlson: Clas Ohlson bokslutskommuniké 2015/16

Fjärde kvartalet

· Försäljningen uppgick till 1 504 Mkr (1 498), ökade med 5 % i
lokala valutor.

· Rörelseresultatet, exkluderat poster av engångskaraktär*, uppgick
till -19 Mkr (-8). Rörelseresultatet uppgick till -126 Mkr.

· Resultat efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär*,
uppgick till -17 Mkr (-5). Resultat efter skatt uppgick till -107
Mkr.

· Vinst per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär*, uppgick
till -0,27 kr (-0,07). Vinst per aktie uppgick till -1,70 kr.

Verksamhetsåret

· Försäljningen ökade med 4 % till 7 602 Mkr (7 330), 6 % i lokala
valutor.

· Rörelseresultatet, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade
med 3 % till 613 Mkr (596). Rörelseresultatet uppgick till 506 Mkr.

· Vinst efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade
med 2 % till 469 Mkr (459). Vinst efter skatt uppgick till 379 Mkr.

· Vinst per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade med
2 % till 7,42 kr (7,27). Vinst per aktie uppgick till 6,00 kr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 705 Mkr
(647).

· Utdelningen föreslås till 5,75 kr per aktie (5,25).
Händelser efter rapportperiodens slut

· Försäljningen i maj uppgick till 540 Mkr (554), ökade med 1 % i
lokala valutor.

· Styrelsebeslut har fattats om att utnyttja stämmans bemyndigande
att återköpa aktier för att säkra LTI 2016.

· I maj invigdes första tyska butiken i Hamburg samt en butik i
Sandnes i Norge.

*Engångskostnad om 107 Mkr hänförlig till optimeringen av butiksnätet
i Storbritannien

Räkenskapsåret 2015/16 utgörs av perioden 1 maj 2015 till 30 april
2016.

Kommentar från VD

Nytt rekordår och tydliga steg i bolagets utveckling

Clas Ohlson stänger sitt verksamhetsår på nya rekordnivåer och
summerar ett år under vilket fler viktiga steg har tagits i bolagets
utveckling, trots en utmanande valutasituation.

Vi stänger vårt verksamhetsår med en försäljning som i lokala valutor
ökade med

6 procent till 7 602 miljoner kronor. Detta trots ett fjärde kvartal
som påverkats av en senare vår med ett måttligt fixande i våra
trädgårdar till följd.

Det är också glädjande att vi ökade vårt rörelseresultat med 3 procent
till nya rekordnivåer om 613 miljoner kronor, rensat för den
engångskostnad som påverkat vårt fjärde kvartal. Detta är en
utveckling vi kan vara mycket stolta över särskilt med tanke på att
den kraftigt förstärkta USA-dollarn och den försvagade norska kronan
har varit en stor utmaning för oss under året - en utmaning som vi
har lyckats parera förhållandevis väl så här långt givet
förutsättningarna.

Nya steg i vår internationella expansion

Efter en lång period av planering och förberedelser kunde vi för ett
par veckor sedan med stor glädje äntligen slå upp portarna för vår
första tyska butik på Jungfernstieg i Hamburg. Mottagandet var långt
över förväntan och den uppmärksamhet vi fått från de tyska
konsumenterna dessa första veckor är fantastisk. Nu laddar vi för
ytterligare två butiker i Hamburg till hösten.

Som kommunicerats tidigare har vi under kvartalet också tagit nästa
steg i optimeringen av vårt butiksnät i Storbritannien. Vi satsar på
mindre butiksformat i Londons närområde och planerar för att öppna
ytterligare en till två butiker i regionen. I samband med detta
lämnar vi totalt sju butikslägen för att ge vår verksamhet i
Storbritannien rätt förutsättningar för att utvecklas.

Vårt erbjudande får stor uppskattning

Vi har under kvartalet också haft äran att motta en lång rad
utmärkelser, bland annat för vår kundservice, e-handelskanal och vårt
miljötänk på transportsidan. Denna uppskattning betyder mycket för
oss och ger oss mycket energi för att fortsätta utvecklas och bli
ännu bättre.

Klas Balkow, VD och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 8 juni klockan 08:30 i
Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också
följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 juni 2016 klockan 07:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649
13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens
praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel.
Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem
produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är
noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om 7,5 miljarder
kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på
www.clasohlson.com. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar