7 juni 2016

Nordea om NCC.

07 JUNI 2016
Köp / 240,0 kr

Banken lockas av byggbolag

Den nordiska byggmarknaden anses fortfarande intressant och NCC bör också gynnas av en lägre kostnadsbas efter omstruktureringen, vilket bådar gott för framtida marginalförbättringar.
Det skriver Nordea i en analys.
Nordea behåller sin köprekommendation på NCC och höjer också riktkursen till 240 kronor till följd av avyttringen av Bonava. Efter ett svagare första kvartal indikerar orderingången att en återhämtning är att vänta under årets andra kvartal, vilket är i linje med bankens egna förväntningar.
NCC är efter avyttringen ett rent byggbolag med exponering mot Norden, varav Sverige står för 55 procent av omsättningen och där husbyggandet står för 40 procent. Nordea argumenterar för att svenska husbyggen och infrastrukturprojekt bådar väl för att vi får en rapporterad försäljningstillväxt över målet på 5 procent för såväl 2017 som 2018.
Nordea tror att investerare borde vara bekväma med en värdering högre än det historiska snittet till följd av en starkare finansiell position, lägre volatilitet i vinsterna och solida utsikter för den underliggande tillväxten på marknaden.

Källa: Nordea

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar