29 okt. 2015

Tror du på Placeras "analyser" ?

Idag steg alltså Nolato 6,5% på en rapport som marknaden tydligen gillade väldigt bra.


Jag minns att jag läste detta och att det satte myror i huvudet på mig eftersom jag

länge har tyckt att Nolato är ett mycket bra bolag och lågt värderat dessutom + hög 

direktavkastning.


Slutsatsen blir ju att man kan helt enkelt inte sätta nån tilltro alls till dessa

"analytiker". Dessutom hade det ju varit klädsamt att komma fram ur garderoben

och erkänna hur otroligt fel han hade, den gode Per.


Risk för svacka i Nolato

Aktieanalys Efter en oväntat stark start på 2015 väntas Nolatos resultat vika nedåt under de kommande kvartalen. Det bör rimligtvis hålla tillbaka kursutvecklingen.
Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.
Nolato har några riktigt starka år bakom sig och den positiva utvecklingen har fortsatt in i 2015. Rörelseresultatet i det andra kvartalet ökade nästan 70 procent till en ny rekordnivå. Det är framför allt nya framgångar inom affärsområdet Telecom som drivit på vinsterna. Det är en verksamhet som är projektbaserad och försäljningsvolymerna inom området styrs av efterfrågan på de mobilmodeller som Nolato tillverkar skal och andra komponenter till.
Livslängden på en ny mobilmodell är bara ett drygt år och märkestroheten är relativt låg bland kunderna. En storsäljare kan för Nolatos del således snabbt ersättas av en modell som säljer betydligt sämre. Det gör intäkterna svårförutsägbara och de senaste åren har Telecom varvat goda och dåliga perioder om vartannat. Det ställer stora krav på flexibilitet, inte minst måste Nolato snabbt kunna öka produktionen om en succé trillar in.
För närvarande är det flera modeller som säljer bra. Nolato säljer dessutom fler produkter med hög förädlingsgrad vilket gynnar lönsamheten. Marginalerna lyfte även av de stora volymerna och medföljande höga kapacitetsutnyttjande. Ebita-marginalen för divisionen Telecom landade på 17,3 procent i det andra kvartalet att jämföra med 8,7 procent för ett år sedan.
Förutom affärsområdet Telecom finns även i Nolato områdena Medical och Industrial. Omsättningsmässigt har Medical och Industrial båda svarat för runt 30 procent under första halvåret i år. Telecoms andel av intäkterna har varit cirka 40 procent.
Den ovanligt höga lönsamheten inom Telecom för tillfället gör att affärsområdet svarat för nästa hälften av rörelseresultatet. Medical har stått för 30 procent och Industrial drygt 20 procent.
För 15-20 år sedan var Telecom den stora paradgrenen inom Nolato. På den tid då både Ericsson och Nokia var bjässar på mobiltelefoner var även Nolato en volymspelare i branschen. Idag är bolaget mer av en nischaktör som lever högt på sitt stora kunnande. Från tid till annan får bolaget in fullträffar i sina projekt, som nu, och vid de tillfällena väger Telecom fortfarande tungt inom Nolato.
Ett tillväxtområde inom Telecom är produkter för elektromagnetisk avskärmning, EMC, som används i basstationer. Utbyggnaden av 3G/4G-nät driver tillväxten inom området och försäljningen ökar med tvåsiffriga procenttal. EMC-produkterna tillför förutom ökad tillväxt även stärkt lönsamhet och stabilare intäkter till Telecom-området.
Mycket av Nolatos fokus de senaste åren har hamnat på affärområdet Medical. Där tillverkar Nolato allt från pillerburkar till slangar och annan medicinsk utrustning. Efterfrågan är inte särskilt konjunkturkänslig och volymerna mer pålitliga. Lönsamheten är normalt sett också högre än inom Telecom.
Tillväxten har dock varit svag inom Medical en tid. Det är framför allt försäljning av förpackningar i Östeuropa som går trögt och håller tillbaka utvecklingen. Under första halvåret i år minskade den underliggande försäljningen med 3 procent för Medical och lönsamheten försvagades till 13,1 procent från 13,6 i fjol.
Medical har vuxit kraftigt för Nolato de senaste åren, både organiskt och via förvärv. Senaste större förvärvet skedde 2012 och bolaget har varit öppet med att man söker med ljus och lykta efter nya förvärv inom Medical. Höga prisförväntningar och i många fall även låsta ägarförhållanden försvårar dock processen.
Nolatos tredje ben är Industrial. Där samlas försäljning av plastkomponenter till slutkunder inom bland annat fordonsindustrin, skog/trädgård och vitvaror. Den underliggande efterfrågan har varit god för området under det första halvåret. Valutajusterat ökade omsättningen med 11 procent drivet bland annat av ökade volymer inom fordonssegmentet. Lönsamheten försämrades dock något jämfört med samma period i fjol.
I prognosväg har Nolato flaggat för att bolaget räknar med något lägre volymer för Telecom under det innevarande kvartalet jämfört med ett väldigt starkt andra kvartal. Marginalen väntas dock fortfarande vara bra enligt vd Hans Porat. Nolatos produkter har fortfarande ett högt värdeskapande och tillväxten inom EMC stärker också marginalerna.
I samband med en kapitalmarknadsdag i slutet av augusti slog Nolato fast att bolaget de kommande åren kommer att forsätta på den inslagna vägen att gå från att vara en leverantör av komponenter till att bli en partner till kunderna. Att flytta högre upp i värdekedjan är ett klassiskt sätt att lyfta marginalerna och dämpa konjunktursvängningar. Det är dock en strategi som för Nolato kortsiktigt kräver ökade investeringar.
De analytiker som bevakar Nolato väntar sig i snitt att få se en tillväxt på 5,6 procent i år. Rörelsemarginalen väntas stärkas en procentenhet jämfört med i fjol, till 11,6 procent. Snittprognosen för vinst per aktie uppgår till 15,08 kronor.
Nästa år väntas en tillväxt på bara 1 procent och en rejäl försämring av rörelsemarginalen till 10,2 procent. Resultatet faller därmed till 13,18 kronor per aktie. De prognoserna ger p/e-tal på 14 respektive 16. Estimaten för de närmaste årens utdelningar innebär direktavkastningar på 3,7 procent respektive 3,9 procent.
Nolato har överraskat positivt i år och aktien har klarat den senaste tidens börsturbulens bra. Kursen är upp 19 procent sedan årsskiftet. Uppgången kom dock tidigt på året och sedan vi sist analyserade aktien i februari är kursen oförändrad.
I förväntningarna för nästa år ligger en återgång till mer normala nivåer för affärsområdet Telecom. De fladdriga volymerna inom Telecom är ett stort osäkerhetsmoment inom Nolato som kan slå både upp och ned. En återgång till normala nivåer är dock vad man får räkna med i utgångsläget. Värderingen av aktien är inte direkt låg men det är framför allt riktningen på vinstutvecklingen som, om analytikerna får rätt, sannolikt kommer att hålla tillbaka aktien. Sjunkande resultat tenderar att göra det även om de är väntade.
Nya säljframgångar inom Telecom är bara en av många möjliga jokrar i Nolato. Förvärv är ytterligare en. Bolaget vill köpa och har finansiell kapacitet men hittills har det varit väldigt svårt att hitta rätt kandidat. En annan joker är aktiens ganska tydliga säsongsmönster där den de senaste åren tenderat att stiga kraftigt kring årsskiftena, klassiskt för utdelningsfavoriter.
Möjliga jokrar är dock svårt att hänga upp en köprekommendation på. Det är rimligt att vänta sig sjunkande vinster för Nolato det kommande året. Därför behåller vi vår Neutrala rekommendation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar