24 okt. 2015

Stark rapport från Elanders.

22 OKTOBER 2015

Elanders AB : Delårsrapport januari - september 2015

Januari - september
* Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 3 113 (2 631) Mkr.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 273 (191) Mkr.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 181 (104) Mkr, en förbättring med 74 %
mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 5,8 (4,0) %.
* Resultat före skatt ökade till 154 (78) Mkr, en resultatförbättring med 99
%.
* Nettoresultatet ökade till 101 (43) Mkr eller 3,81 (1,72) kronor per aktie.
* Det operativa kassaflödet uppgick till 108 (-213) Mkr. Exklusive
företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till 108 (41) Mkr.
Tredje kvartalet
* Omsättningen ökade med 19 % och uppgick till 1 041 (871) Mkr.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 95 (56) Mkr.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 64 (27) Mkr samtidigt som
rörelsemarginalen fördubblades till 6,2 (3,1) %.
* Resultat före skatt ökade till 55 (18) Mkr.
* Nettoresultatet ökade till 36 (12) Mkr eller 1,35 (0,43) kronor per aktie.
* Det operativa kassaflödet uppgick till -24 (-21) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post fråninfo@elanders.com.
Frågor kring denna rapport kan ställas till:
Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50
Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 - 750 00 00
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
oktober 2015.
2015-10-22 Elanders Pressmeddelande Q3 2015
http://hugin.info/1053/R/1960728/714894.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar