19 okt. 2015

Ålandsbanken om Getinge.

19 OKTOBER 2015
Sälj

”Tillväxt för Getinge lär dröja”

Ålandsbanken upprepar sin säljrekommendation för Getinge efter rapporten för det tredje kvartalet.
Rapporten för det tredje kvartalet levererade en starkare orderingång än vad banken prognostiserat, 5,2 procent(mot väntade 1,5 procent), som främst drivits av affärsområdet Infection Control. Den relativt starka utvecklingen gör att helårsprognosen på mer än 0,6 procent organisk tillväxt bör kunna infrias.

Det negativa i rapporten var den fortsatt svaga marginaltrenden. Anledningen till detta var fallande bruttomarginaler och högre omkostnader. Tittar man på rullande 12 månader så har marginalen varit fallande sedan 2011, fortsätter banken.

Ålandsbanken räknar med att försäljningen ökar med 2-3 procent årligen 2016-2017 och att marginalen vänder upp gradvis. Den höga nettoskulden, 4,2x EBITDA, gör att nya större förvärv som kan ge ökad tillväxt lär dröja. Banken ser att en turnaround är mer än väl inprisad med ett p/e 25x 2016.

Källa: Ålandsbanken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar