28 okt. 2015

Migrationssiffran - en spark i Röfven.

Swedbank: Migrationssiffran en chock för regeringen

Migrationsverkets nya prognos över antalet asylsökande och medföljande stigande kostnader skakar om förutsättningarna kring den svenska obligationsmarknaden, enligt Swedbanks ekonomer.

Migrationsverkets nya prognos och Riksgäldens uppskjutna statsupplåningsrapport, som presenteras i morgon, har satt avtryck på räntemarknaden, noterar affärsbanken.
"Räntorna har stigit, främst i de längre löptiderna i förväntan om ett ökat obligationsutbud. Det är en välmotiverad uppgång", skriver Swedbank i en makroekonomisk analys.
"Migrationsverkets nya prognos utgör en chock för regeringen och finansministern. Möjligheterna att nå budgetbalans inom en rimlig tid har i praktiken gått upp i rök. Bara sedan i juni har prognosen för migrations- och integrationskostnaderna reviderats upp med 132 miljarder kronor fram till 2019. Statens nettolånebehov kommer att ligga kvar på en tydligt förhöjd nivå under de närmaste åren", förutspår affärsbanken.
Ifall de ökade kostnaderna hade betraktats som tillfälliga hade det naturliga varit att i första hand öka volymen av statsskuldväxlar, men att prognoserna pekar på en förhöjd upplåningsnivå under flera år talar för att obligationsvolymerna behöver öka.
"Vid en första anblick har vi antagit att emissionsvolymerna kommer att öka till 4,5-5 miljarder kronor per auktion jämfört med dagens 4 miljarder kronor", skriver Swedbank. Det skulle öka emissionsvolymen med sammanlagt drygt 10-20 miljarder kronor årligen.
Vid en närmare anblick noterar Swedbank att det är troligt att även realobligationerna kommer att öka i emissionsvolym framöver, på helårsbasis med 4,5-9 miljarder kronor.
"Hur de sammantaget ökade lånevolymerna i slutändan kommer att fördelas mellan nominella och reala statsobligationer utgör en osäkerhet, men vår slutsats är att emissionsvolymerna kommer att öka i båda skuldslagen", avslutar Swedbank.
Av: SIX/ Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar