27 okt. 2015

Sportamore.

SPORTAMORE
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 samt nya finansiella mål (Cision)

2015-10-27 12:55
Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2015 och offentliggör samtidigt ett nytt finansiellt mål.
1 juli - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (83,5) MSEK i det tredje kvartalet. · Försäljningstillväxten under perioden var 59 (29) procent. · Rörelseresultatet uppgick till -10,8 (-4,6) MSEK. · Resultat per aktie före utspädning -1,27 (-0,53) SEK. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till +17,1 (+10,8) MSEK. · Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, EBITDA, uppgår i segmentet Sverige under perioden till +2,0 (-2,5) MSEK. 1 januari - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 367,8 (251,2) MSEK för perioden. · Försäljningstillväxten under perioden var 46 (36) procent. · Rörelseresultatet uppgick till -38,4 (-5,5) MSEK. · Resultat per aktie före utspädning -4,49 (-0,60) SEK. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,9 (+12,4) MSEK. · EBITDA för perioden uppgår i segmentet Sverige till -5,9 (-0,5) MSEK. "Under det tredje kvartalet ökar Sportamore återigen tillväxttakten. Det är tydligt att våra intensifierade marknadsföringssatsningar har haft avsedd effekt och det är glädjande att vi trots dessa satsningar uppvisar lönsamhet i vår hemmamarknad Sverige. Detta ligger väl i linje med vår ambition att nu gradvis skifta primärt fokus från maximal tillväxt till tillväxt under lönsamhetsförbättring. För jul-sep uppgår försäljningen till 132,6 MSEK, en tillväxttakt om 59% mot föregående år. Segmentet Övriga Norden representerar nu 37% av försäljningen, en tydlig ökning mot tidigare perioder. Bruttomarginalen förbättras något till 33,8% (33,6%) och det sammanlagda resultatet för bolaget uppgår till -10,8 MSEK, att jämföra med -4,4 MSEK för samma period föregående år. Resultatförsämringen orsakas av fortsatta substantiella satsningar på anskaffning av nya kunder, primärt i segmentet Övriga Norden, och den totala marknadsföringskostnaden för kvartalet uppgår till 26,3 (12,3) MSEK. Värt att notera är att segmentet Sverige levererar ett resultat exklusive avskrivningar på 2,0 MSEK eller 2,4% i ett kvartal där vi gradvis återgått till en mer normaliserad nivå på marknadssatsningar i segmentet. Bolagets finansiella position är fortsatt stark och kassan uppgår på balansdagen till 76,9 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 114,2 MSEK. Den löpande lageromsättningshastigheten är oförändrad mot föregående år och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 5% härstammar från tidigare säsonger." Johan Ryding, VD Nya finansiella mål Bolaget har under hösten arbetat fram en ny affärsplan för den kommande femårsperioden och har i samband med detta också beslutat om nya finansiella mål, innebärande att: · Växa snabbare än marknaden och stärka vår position som den ledande online-sporthandlaren i Norden. · Löpande förbättra bolagets lönsamhet i syfte att år 2020 uppnå EBITDA-resultat om 5-10% i segmentet Sverige och positivt EBITDA-resultat i segmentet Övriga Norden.

1 kommentar:

  1. Intressant att man satsar så enormt på marknadsföring, borde ju innebära att man vet vad man gör, även om man nu inte tjänar pengar ännu. Spännande utveckling, även marknadsföringskanalerna blir ju intressanta att fundera på.

    SvaraRadera