27 okt. 2015

Aktiespararna om Securitas förvärv.

Securitas förvärvar

Securitas förvärvar de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporateds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika, framgår det av ett pressmeddelande.Försäljningen i den förvärvade verksamheten uppgick under de 12 månaderna som slutade den sista juni till 330 miljoner dollar, motsvarande 2.760 miljoner kronor. 

 
Köpeskillingen uppgår till 350 miljoner dollar, cirka 2.900 miljoner kronor, på skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, vilket enligt Securitas beräkningar motsvarar cirka 11x beräknad ebitda för 2015 för den förvärvade verksamheten. 
 
Den förvärvade verksamheten är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika och har sitt säte i Green, Ohio. Den har cirka 1.100 anställda, övervakar mer än 55.000 kundanläggningar och "betjänar" 200.000 platser, skriver Securitas. 
 
Tony Byerly, som har lett den förvärvade verksamheten under de senaste tre och ett halvt åren, kommer att fortsätta leda den. Han rapporterar till Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America. 
 
Engångskostnaderna och transaktionskostnaderna för förvärvet kommer att uppgå till cirka 60 miljoner kronor och kommer att redovisas under 2016. 
 
Förvärvet kommer att bidra till Securitas vinst per aktie från och med 2016. Det väntas slutföras i det första kvartalet.---------------------------------------------------------------------------------------

Min kommentar: Jag gillar förvärvande bolag i dägens ränteklimat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar