26 okt. 2015

Beyond greed and fear.

7 sätt hjärnan lurar investerare att göra dåliga affärer

Det spelar ingen roll hur rationell en person är. Hjärnan tvingar människor att fatta ologiska beslut. Det gäller såväl kärlekslivet som aktieaffärer, skriver Business Insider.

- Investerare är normala – inte rationella, säger professor Meir Statman, en av de ledande inom forskningsfältet beteendefinans.
Med hjälp av Hersh Shefrins bok Beyond Greed and Fear har Business Insider sammanställt en lista över sju vanliga beteenden som gör att man fattar dåliga investeringsbeslut
1 Överdrivet självförtroende
Investeraren överskattar sin förmåga att förutse utvecklingen.
2 Ovilja att ändra sig
Investeraren håller fast vid gammal information i stället för att ta in ny.
3 Felaktiga sammankopplingar
Investeraren tror att en bolagsvinst kommer att följas av ytterligare en.
4 Motvilja att acceptera förluster
Investeraren tror att aktien ska vända uppåt i stället för att sälja i tid.
5 Överdriven ånger
Investeraren beklagar att denne inte sålde i tid, och undviker nya investeringar.
6 Trendberoende
Investeraren ändrar sin risktolerans beroende på hur marknaden går.
7 Försvarsmekanismer
Investeraren skulle haft rätt – om bara inte det där andra hade hänt.Beyond Greed And Fear

Beyond Greed And Fear

av Hersh Shefrin

Fri frakt för privatpersoner! Skickas inom 2‑5 vardagar

This book provides a comprehensive treatment of behavioural finance. With the use of the latest psychological research, Shefrin helps us to understand the human behaviour that guides stock selection, financial services, and corporate financial strategy. He argues that financial practitioners must acknowledge and understand behavioural finance - the application of psychology to financial behaviour - in order to avoid many of the investment pitfalls caused by human error. Shefrin points out the common but costly mistakes that money managers, security analysts, financial planners, investment bankers, and corporate leaders make, so that readers gain valuable insights into their own financial decisions and those of their employees, asset managers, and advisors.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar