25 aug. 2016

Tillväxtbolaget till p/e 7.

25 AUGUSTI 2016

Catella: Catella - Delårsrapport januari-juni 2016

Under andra kvartalet ökade Catellas intäkter med 14 procent jämfört
med andra kvartalet 2015, till 478 miljoner kronor. Även koncernens
rörelseresultat steg kraftigt och uppgick till 65 miljoner kronor,
vilket är 19 miljoner kronor bättre än föregående år. Koncernens
resultat före skatt uppgick till 287 miljoner kronor i jämförelse med
57 miljoner kronor föregående år. I resultatet före skatt ingår en
extraordinär intäkt om 219 miljoner kronor som är hänförligt till
Catella Banks försäljning av andelar i Visa Europe i samband med Visa
Inc.s förvärv av Visa Europe.

Andra kvartalet

Koncernen

· Totala intäkter 478 mkr (421)
· Nettoomsättning 475 mkr (419)
· Rörelseresultat* 65 mkr (46)
· Rörelseresultat 64 mkr (44)
· Försäljning av Visa Europe gav engångsintäkt om 219 mkr som
redovisas i finansnettot

· Resultat före skatt 287 mkr (57)
· Periodens resultat 198 mkr (50), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 182 mkr (48)

· Resultat per aktie** 2,23 kr (0,59)
Corporate Finance

· Totala intäkter 174 mkr (161)
· Nettoomsättning 172 mkr (160)
· Rörelseresultat* 36 mkr (25)
· Fastighetstransaktionsvolym 20,0 mdkr (15,9):
· - Frankrike 5,8 mdkr (3,6)
· - Sverige 5,6 mdkr (9,3)
· - Tyskland 1,3 mdkr (0,8)

Asset Management and Banking

· Totala intäkter 311 mkr (265)
· Nettoomsättning 309 mkr (264)
· Rörelseresultat* 41 mkr (29)
· Förvaltat kapital 137,9 mdkr (131,8):
· - ökning 2,2 mdkr (+0,5)
· - varav nettoutflöde 0,9 mdkr (+3,2)

Första halvåret

Koncernen

· Totala intäkter 940 mkr (839)
· Nettoomsättning 926 mkr (832)
· Rörelseresultat* 127 mkr (95)
· Rörelseresultat 125 mkr (91)
· Försäljning av Visa Europe gav engångsintäkt om 219 mkr som
redovisas i finansnettot

· Resultat före skatt 361 mkr (109)
· Periodens resultat 253 mkr (93), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 199 mkr (83)

· Resultat per aktie** 2,44 kr (1,02)
· Eget kapital 1 484 mkr (1 177)
· Eget kapital per aktie** 18,14 kr (14,40)
Corporate Finance

· Totala intäkter 253 mkr (248)
· Nettoomsättning 245 mkr (246)
· Rörelseresultat* 24 mkr (11)
· Fastighetstransaktionsvolym 26,1 mdkr (22,5):
· - Sverige 8,8 mdkr (11,7)
· - Frankrike 7,2 mdkr (6,4)
· - Tyskland 1,7 mdkr (1,7)

Asset Management and Banking

· Totala intäkter 697 mkr (599)
· Nettoomsättning 689 mkr (593)
· Rörelseresultat* 124 mkr (101)
· Förvaltat kapital 137,9 mdkr (131,8):
· - minskning 0,3 mdkr (+9,4)
· - varav nettoutflöde 2,0 mdkr (+7,5)

"Under andra kvartalet ökade Catellas intäkter med 14 procent jämfört
med andra kvartalet 2015, till 478 miljoner kronor. Även koncernens
rörelseresultat steg kraftigt och uppgick till 65 miljoner kronor,
vilket är 19 miljoner kronor bättre än föregående år. Koncernens
resultat före skatt uppgick till 287 miljoner kronor i jämförelse med
57 miljoner kronor föregående år. I resultatet före skatt ingår en
extraordinär intäkt om 219 miljoner kronor som är hänförligt till
Catella Banks försäljning av andelar i Visa Europe i samband med Visa
Inc.s förvärv av Visa Europe", säger Knut Pedersen, vd och
koncernchef på Catella.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl.
07.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i
tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid
Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium
Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på
www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/catella---delarsrapport-januari-juni-2016,c2064866
http://mb.cision.com/Main/1744/2064866/553234.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar