12 aug. 2016

Öresunds innehav och substansvärde.

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2016

· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med
13,6 procent till 113 kronor per aktie

· Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) steg med 1,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2016

Antal Marknadsvärde, Kr/akt Andel,
Mkr[3] (http://connect.ne.cis ie %
ion.com#_ftn3)
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 1 144 25 22,3
350
Fabege 5 500 839 18 16,3
000
Oriflame 2 802 616 14 12,0
990
SEB 5 000 376 8 7,3
000
Svolder 2 487 371 8 7,2
179
Scandi Standard 3 667 237 5 4,6
667
MQ Holding 6 257 216 5 4,2
170
Bulten 2 263 191 4 3,7
535
Catena Media 3 030 183 4 3,6
303
Övriga noterade 561 12 10,9
värdepapper
Summa 4 734 104 92,2
noterade värdepapper
Onoterade värdepapper
Acne Studios 204 4 4,0
Övriga onoterade 42 1 0,8
värdepapper
Summa 246 5 4,8
onoterade värdepapper
Övriga tillgångar och 153 3 3,0
skulder,
netto[4] (http://connec
t.ne.cision.com#
_ftn4)
Totalt 5 133 113 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2016 var 133,00
kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - september 2016 11 oktober 2016, klockan
08.00 CET

Bokslutskommuniké 2016 20 januari 2017, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti
2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 12 augusti 2016

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Informationen lämnades för publicering den 12 augusti 2016 klockan
08.30 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie
är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade
antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs
under ordinarie handel.

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel
uppgick till 164 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde-1-januari---31-juli-2016,c2057488
http://mb.cision.com/Main/1772/2057488/548503.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar