25 aug. 2016

Bra!

Ur ett aktieägarperspektiv har jag svårt att förstå de bolag som tjänar pengar idag
och som INTE förvärvar andra bolag om och när - de kan. Att inte expandera och
förvärva i dagens ränteklimat torde vara att missköta möjligheterna  för ägarna att
till fullo nyttja bolagets och marknadens potential.

------------------------------------------------------------------------------------------25 AUGUSTI 2016

ÅF AB: ÅF köper danskt trafikkonsultföretag

För mer information: Mats Påhlsson, chef division Infrastructure +46 10 505 10
45

ÅF har förvärvat en majoritetsandel i det danska konsultföretaget Traffic Team
A / S, som är specialister på trafiklösningar vid trafikvägarbeten.

Tillsammans får ÅF och Traffic Team mycket gedigna kunskaper om tekniska
trafiklösningar och trafikanalys.

-Det pågår en snabb utveckling inom transportsektorn, där ny teknik kan öka
säkerheten för alla typer av trafikanter och lindra trängseln på vägarna.
Traffic Team har lång erfarenhet av praktiska trafikförhållanden, och ÅF är
stark inom forskning och tekniska lösningar. Tillsammans kan vi skapa
innovativa trafiklösningar till gagn för både trafikanter och kunder, säger
Per Seidelin chef för ÅF - Hansen Henneberg.

2015 omsatte Traffic Team ca 20 miljoner DKK. Med förvärvet av Traffic Team
har ÅF totalt 170 anställda i Danmark.

-ÅF strävar efter att bli starkare på den danska marknaden och köpet av
Traffic Team är ännu ett steg i den riktningen, säger Jonas Wiström,
koncernchef för ÅF.

Förvärvet innebär att ÅF AB köper 51 procent av aktiekapitalet. Traffic Teams
VD Peter Garborg behåller 49 procent av aktierna. ÅF har option på att köpa
resterande aktier inom ett treårsperiod.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 25 aug kl
8.30.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och
infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och
framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi
lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är
i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience
Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1253/R/2036995/758913.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ÅF AB via Globenewswire

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar