25 aug. 2016

Fel inställning.

En vd som skyller ifrån sig på "makropolitisk miljö i Mellanöstern", något som varit känt sedan
Hedenhös, gör inte något gott intryck på mig. Det är ju Ni själva som valt att gå in i "denna
miljö" - ta då ansvar för det. Detta bolag är inte längre intressant för min del.

Fel inställning!

-----------------------------------------------------------------------------------------------25 AUGUSTI 2016

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group AB Delårsrapport

April-juni 2016
(Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
- Nettoomsättning 100,0 Mkr (64,5)
- Orderingång 61,4 Mkr (23,0)
- EBITDA 6,5 Mkr (17,8)
- Vinst efter skatt -0,9 Mkr (13,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,02)
- Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 12,0 Mkr (19,1)
- Just. EBITDA 1,8 Mkr

Januari-juni 2016
(Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
- Nettoomsättning 264,2 Mkr (118,8)
- Orderingång 88,5 Mkr (66,2)
- EBITDA 9,8 Mkr (36,7)
- Vinst efter skatt -20,9 Mkr (26,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,05)
- Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 14,6 Mkr (38,8)
- Just. EBITDA 35,2 Mkr

VD-KOMMENTAR
Under andra kvartalet har den underliggande verksamheten presterat som
förväntat. En osäker makropolitisk miljö har dock påverkat
kundbeteendet, särskilt i Mellanöstern, vilket orsakat förseningar av
vissa order.

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 100,0 Mkr (64,5),
EBITDA uppgick till 6,5 Mkr (17,8) och rörelseresultatet var -2,9 Mkr
(17,5). De finansiella effekterna av förändringsprogrammet
uppskattades ursprungligen till 30 Mkr, vilket ingick i resultatet
för första kvartalet. Som ett resultat av nya beräkningar har EBITDA
och rörelseresultatet, angivna ovan, påverkats positivt med 4,7 Mkr,
genom återföring av avsättningen. Justerad EBITDA uppgick till 1,8
Mkr, och det justerade rörelseresultatet till -7,5 Mkr.

Orderingången uppgick till 61,4 Mkr (23,0), vilket är högre än förra
kvartalet tack var den lettiska ordern som offentliggjordes under
perioden. Utöver ordern från Lettland har orderingången under första
halvåret 2016 i huvudsak bestått av mindre order. Av denna anledning
är vi särskilt nöjda över att ha erhållit två större ordrar efter
kvartalets utgång; en order från Förenade Arabemiraten värda 15,0 Mkr
för leverans under fjärde kvartalet 2016, såväl som order från MENA
värd 10 Mkr med planerad totalleverans under första kvartalet 2017.

Under andra kvartalet har vi fortsatt genomförandet av
omstruktureringsprogrammet. De beräknade kostnadsbesparingarna och
sänkta nettorörelsekapitalet är fortsatt aktuella, men vi ser också
potential för ytterligare förbättringar framöver.

Sedan föregående kvartal rapporterar vi fördelningen för våra två
affärsområden Systemförsäljning (System Sales) och Operatörstjänster
(Managed Services). Under andra kvartalet uppgick försäljningen för
Systemförsäljning till 85,3 Mkr, och Operatörstjänster till 14,7 Mkr.

Inom Systemförsäljning har ordern för trafiksäkerhetssystem i Lettland
börjat levereras, liksom ordern för hastighetsövervakningssystem i
Sverige. Detta visar tydligt hur tidsramarna kan variera från kund
till kund, då det lettiska kontraktet mottogs i juni med
leveransstart nästan genast, jämfört med det svenska kontraktet som
undertecknades i oktober 2015.

Inom Operatörstjänster har leverans påbörjats av ordern från södra
Kalifornien som mottogs i oktober 2015 och som omfattar en
uppgradering av rödljuskameror. Kontraktet löper på fem år. Vi
expanderar också den installerade basen i andra städer i USA.

Ny styrelse
Från och med 19 maj 2016 är Claes Ödman styrelseordförande, och
Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt och Katarina Staaf har utsetts till
nya styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter har lång och bred
erfarenhet från en rad olika branscher både i Sverige och
internationellt. Bland styrelsens ledamöter finns personer med
teknisk, kommersiell och finansiell expertis.

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter till Sensys Gatso Group och
tackar avgående ledamöter för deras omfattande insikter och
vägledning under de gångna åren.

Optimistiska framtidsutsikter
Vi håller fast vid vår optimistiska syn på framtiden och kommer
fortsätta arbetet i linje med strategin för att säkra en större andel
löpande intäkter och en effektivare verksamhet. Vi noterar ett ökande
intresse för våra tjänster i alla våra regioner och ser att vår
större storlek och ökade räckvidd kommer vara verksamheten till nytta
på lång och hållbar sikt.

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 25 augusti kl 09:30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och
finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en
audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys
hemsida: www.sensysgatso.com

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon; registrera på något av följande två sätt:

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god
tid i förväg via följande länk:

http://emea.directeventreg.com/registration/67889415
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering
sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid
registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod
(lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.

För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes
göra så.

Direkt via telefon:
Istället för att registrera online och delta i mötet via
telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:

Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 866 904 9624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 8931
Du kommer ombes slå in eventkod; ignorera detta och vänta istället
(1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt:
Konferens-ID: 67889415 eller "Sensys" för att registrera.

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.

Torbjörn Sandberg

VD, Sensys Gatso Group

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och
Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08:30 den
25 augusti 2016.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för
nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i
Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i
Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en
sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter
förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/sensys-gatso-group-ab-delarsrapport,c2065012
http://mb.cision.com/Main/496/2065012/553319.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar