16 aug. 2016

Kabe - big picture.

Långsiktig kursutveckling för Kabe-aktien. Månadsgraf. Dagens uppgång till 161 kommer inte med här. Det jag tycker mig se här är att en fortsatt uppgång till 210 kr inte alls verkar orimlig och alldeles särskilt med tanke på dagens rapport där vinsten blev 8,59 för första halvåret vilket pekar på en vinst uppåt 17,20 kr. P/e 14 vilket vi hade innan dagens rapport skulle då ge en kurs på 240 kr.

Marginalerna förbättrades dessutom och orderingången var god.

(Detta kan ju också leda tankarna till Dometic)
Halvårsrapport Januari – juni 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 1 063 Mkr (863) en ökning med 23 %. • Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (45). För jämförbara enheter 70 Mkr (45)   en ökning med 56 %.* • Resultat per aktie var 8:59 (5:02). • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (59) en ökning med 53 %.  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 % (6,8). • Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar