25 aug. 2016

Kungsleden har rätt inställning. Bra.

Jag förmodar att detta är ett sätt att sänka ränteutgifterna i Kungsleden och som aktieägare tackar jag
för att Ni anstränger Er på detta sätt och tar alla möjligheter som finns till buds för att sänka kostnaderna. Min uppfattning är att det är precis på det här sättet som man blir framgångsrik inom
fastighetsförvaltning. Genom att ta många små steg i rätt riktning. Detta är kanske ingen stor nyhet
men för mig är det ett kvitto på att Ni i Kungsleden med Biljana Pehrsson i ledningen tar jobbet på
allvar och inte tror att Ni är för stora för att göra allt som krävs. Jag kommer troligen att köpa fler
aktier efter det här.

Bra jobbat!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 AUGUSTI 2016

Kungsleden AB: Kungsleden förtidslöser obligationslån 2013/2016 om 700 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden") emitterade den 20 december 2013
ett obligationslån om 700 miljoner kronor med ISIN SE0005568961
("Obligationslånet"). Kungsleden meddelar härmed oåterkalleligen att
Kungsleden den 20 september 2016 kommer att förtidslösa
Obligationslånet.

Kungsleden emitterade den 23 juni 2016 ett nytt obligationslån
2016/2019 om 600 miljoner kronor. Likviden från det nya
obligationslånet kommer tillsammans med egna medel att användas för
att förtidslösa Obligationslånet den 20 september 2016 i enlighet med
paragraf 9.3.1 i villkoren för Obligationslånet. Varje obligation
kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100 procent av dess
nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta.

Betalning sker till alla som den 13 september 2016 är registrerade som
"Noteholder" i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25/8
2016 kl. 08.00 CET.

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella
fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi
skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella
lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra
fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors
arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning
på våra fastigheter och till aktieägarna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-fortidsloser-obligationslan-2013-2016-om-700-miljoner-kronor,c2064787
http://mb.cision.com/Main/293/2064787/553265.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar