30 aug. 2016

Fingerprint - big picture.Fingerprint cards 3 år veckochart.

Jag använder här 20 och 40 veckors glidande medeltal och med dessa har aktien
legat i en stigande primärtrend hela tiden sedan den stora uppgången började. Man
kan säga att så länge som 20 veckors gl. medeltal håller sig ovanför 40 veckors
så är trenden fortsatt stigande. För att få en förändring till fallande primärtrend
krävs dessutom att 40 veckors är utplanad eller fallande när en ev. genomkorsning
sker av 20 veckors.

Bollingerbandet har fungerat ganska bra i konsolideringen och vi har fått träffar på både
övre och nedre bollingerbandet där aktien har vänt i den sekundära trenden vilket bekräftats
av framför allt stochastics.

Nu är vi nära ett motståndsområde där aktien vänt ner tidigare och vi närmar oss också
övre bollingerbandet. Kanske inte det mest idealiska läget för att köpa aktien men är man
långsiktig så kan man mycket väl göra det så länge MA 40 är stigande, som sagt.

Det behöver inte heller vända ner igen som det gjort tidigare vid motstånd som tidigare
toppar och övre bollingerband. Vi har en viss volymökning i uppgången, kanske är
konsolideringen som rört sig i sidled i nära nog ett år över och vi står inför en ny
uppgångsfas?

Det finns inget facit här, bara vad som är mer eller mindre sannolikt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar