25 aug. 2016

Ju mer cancer - desto bättre för Raysearch.

25 AUGUSTI 2016

RaySearch Laboratories: Raysearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

"Intäkterna från RayStation® ökade med 100 procent till 107,8 (53,9)
MSEK och vi ser ljust på resten av året. Utvecklingen av RayCare®
fortskrider enligt plan och vi kommer att demonstrera systemet under
strålterapimässan ASTRO 2016 i Boston i slutet av september", säger
Johan Löf, VD för RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2016)

· Nettoomsättning 119,0 (77,3) MSEK, varav RayStation 107,8 (53,9)
MSEK

· Resultat efter skatt 28,8 (-2,6) MSEK och resultat per aktie 0,84
(-0,08) SEK

· Rörelseresultat 37,5 (-2,1) MSEK
· Kassaflöde -21,0 (-10,1) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 129,1 (72,0) MSEK, varav RayStation
120,8 (55,3) MSEK

· Orderstocken för RayStation uppgick till 65,2 (40,2) MSEK vid
periodens utgång

HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2016)

· Nettoomsättning 214,4 (165,1) MSEK, varav RayStation 188,6 (116,6)
MSEK

· Resultat efter skatt 46,6 (22,4) MSEK och resultat per aktie 1,36
(0,65) SEK

· Rörelseresultat 60,8 (31,0) MSEK
· Kassaflöde -26,3 (-2,3) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 211,0 (158,3) MSEK, varav
RayStation 193,4 (124,4) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· RaySearch har fortsatt vunnit flera stora upphandlingar från några
av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex
University of California San Francisco och Miami Cancer Institute i
USA, ett flertal nya protonkliniker i Japan samt Holland Particle
Therapy Centre i Nederländerna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Victoria Sörving, chefsjurist, har beslutat lämna bolaget under
september.

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling
av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet
RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter
via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar
också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som
utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att
lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600
kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en
avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003. Mer information om
RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Johan Telefon: Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Löf, VD +46
8 510 530

00
Peter Telefon: Epost:
Thysell, +46 peter.thysell@raysearchlabs.com (peter.thysell@raysearchlabs.com%20)
CFO 70 661
05 59

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/raysearch-laboratories-ab--publ--delarsrapport-1-januari---30-juni-2016,c2064891
http://mb.cision.com/Main/1102/2064891/553273.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar