21 maj 2016

Wihlborgs veckograf.Gillar starkt att köpa i såna här lägen därför att risken kan minimeras. Potentialen upp kan röra sig om 10 kr men risken ner kanske 3 kr. Stoploss vid 160. Potential 176. När risken kan hållas låg så kan man öka volymen så att en ev. vinst kan bli mycket god även om det kanske inte alltid rör sig om så stora kursrörelser. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar