15 maj 2016

SKF monthly; bollinger and stochastics.Bollingerbanden i månadsgrafen för SKF har fungerat väl de senaste åren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar