30 maj 2016

Finansinspektionens insynslista 30 maj.

30 MAJ 2016

Finansinspektionen: Insynslistan den 30 maj

Insiderlistan 2016-05-30

ARISE - Johansson, Daniel,
VD
2016-05-27, +6.000 aktier

BUFAB - Björstrand, Hans,
Styrelseledamot
2016-05-27, -32.396 aktier
2016-05-26, -7.604 aktier
2016-05-25, -45.019 aktier
2016-05-24, -14.981 aktier

GUNNEBO - Jönsson, Nils-Olov,
Större Innehavare
2016-05-26, +7.341 aktier (via juridisk person)
2016-05-24, +1.118 aktier (via juridisk person)
2016-05-23, +2.707 aktier (via juridisk person)
2016-05-20, +6.640 aktier (via juridisk person)

INVESTOR - Stern, Stefan,
Annan befattning, Vice President och Head of Corporate Relations,
Sustainability and Communications
2016-05-26, +426 B-aktier

INVESTOR - Saxon, Helena,
Annan befattning, finansdirektör
2016-05-26, +1.974 B-aktier

KNOWIT - Wallentin, Per,
VD
2016-05-27, +2.954 aktier
2016-05-26, +2.046 aktier

NORDNET - Persson, Mikaela,
Annan befattning, Annan befattn dotterbolag
2016-05-23, +200 B-aktier

NP3 FASTIGHETER - Larsson Frengen, Lars-Erik,
Annan befattning
2016-05-27, +10.000 aktier

ODD MOLLY - Björk, Jonas,
Större Innehavare
2016-05-27, +8.931 aktier

OEM - Broman, Johan,
Annan befattning, Styrelseledamot dotterbol
2016-05-17, +50 B-aktier

PAYNOVA - Nygren, Mattias,
Annan Befattning
2016-04-06, +125.000 aktier (via juridisk person)
2016-02-23, +125.000 aktier (via juridisk person)

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.
Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista.
Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och
oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar