25 maj 2016

Redeye om Sensys Gatso group.

25 MAJ 2016

Sensys Gatso Group AB: Redeye - Sensys Gatso: Fartgupp i H1

Q1 bjöd på få överraskningar justerat för engångs-kostnaderna på 30
MSEK som bolaget tog i Q1 (istället för Q2) efter att förhandlingarna
med facket förflutit något snabbare än vår förväntan. Intäkter samt
underliggande EBITDA och EBIT uppgick till 164, 33 respektive 16 MSEK
(väntat 172, 36 & 17). Mot bakgrund av bolagets världsledande
position oroar vi oss inte över orderingången i H1 och dess
volatilitet. Bolaget har den största delen av kakan på en
systemmarknad som förväntas växa med i snitt 8 procent per år. Exakt
när detta ger utväxling kan ingen veta men för en långsiktig
investerare räcker det med att fokusera på vad som kommer hända. Vår
syn på bolaget respektive våra långsiktiga estimat är intakta. Vi har
därför inte ändrat vår värdering. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/HnuFc0

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på
www.redeye.se. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar