31 maj 2016

Opus analys.

Analyser

31 MAJ 2016
Köp / 7,0 kr

Rätt tid för aktieköp

Missar i kommunikationen har kört förtroendet för Opus i botten. Rörelsen är dock attraktiv. Situationen öppnar för köp i det globala besiktningsbolaget.
Detta framgår ur en analys Aktiespararen nr 5 2016.
Impopulär och oälskad. Så kan Opusaktien bäst beskrivas just nu. Under flera år lockade bolaget investerare med hög förvärvstakt och tillväxtambitioner. Aktien fick raketbränsle i slutet på 2012 efter förvärvet av en del av Svensk Bilprovning.
Förvärvet av amerikanska Envirotest genomfördes två år senare. Aktien gick då från att vara populär till att bli älskad av investerarkollektivet. Billig förvärvsdriven tillväxt i en ocyklisk industri med lagstadgad och återkommande efterfrågan, vad fanns inte att gilla med det?
Men sedan hände något. Opus stötte på problem på sin amerikanska huvudmarknad och de höga förväntningarna om vinsttillväxt infriades inte. Verkligheten kom i kapp aktiekursen som toppade på 14,5 kronor.
Marknaden valde sedan att fokusera på den svenska delen av Opus. Likt apotekmarknaden blev anstormningen stor på besiktningsmarknaden efter avregleringen. Viss överetablering inträffade och lönsamheten pressades i sektorn. Sedan började en oundviklig branschkonsolidering.
Besiktningsintervallet har diskuteras. Transportstyrelsen presenterade ett förslag om att gå från den svenska modellen till det europeiska minimikravet. Ett glesare besiktningsintervall skulle leda till en lägre intäktsbas för hela den svenska besiktningsindustrin och påverka Opus negativt.
Den svenska enheten svarar emellertid för cirka 30 procent av koncernens försäljning. Koncernen står inte och faller med den svenska delen. I själva verket är det den amerikanska marknaden som väger tyngst. I USA är Opus marknadsledande med en marknadsandel om dryga 44 procent.
Volkswagen-skandalen ger ringar på vattnet för hela den globala besiktningsindustrin. Opus teknologi var med och upptäckte avvikelser hos ett antal av Volkswagens diesel­modeller år 2014. I spåren av skandalerna har intresset för kontroll av utsläpp och bränsleförbrukning skjutit i höjden. Framöver är det rimligt att räkna med en stark politisk vilja för ökade kontroller av utsläpp och bränsleförbrukning, vilket långsiktigt gynnar ett bolag som Opus.
Baserat på våra prognoser handlas bolaget till p/e 13 för 2016 och 10 för 2017. Kassaflödesgeneringen är mycket god, i osäkra tider lockar även den ocykliska tillväxten och förädlingspotentialen är hög på bolagets tillväxtmarknader. Insider­köpen talar samtidigt för att ledningen tror att utvecklingen har stabiliserats. Tiden är rätt för att plocka den forna tillväxtstjärnan Opus. Rekommendationen är köp med riktkurs 7 kronor. 

Källa: Aktiespararen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar