28 sep. 2015

Substansvärdet i Amasten.

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2015 och reviderar upp resultatprognos för 2015

David Dahlgren, VD Amasten
Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2015 och reviderar upp resultatprognos för 2015

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2015, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsidawww.amasten.se.
Nyckeltal och väsentliga händelser under och efter första kvartalet
 • Förvärvsavtal tecknades i juni avseende två fastighetsbestånd till ett värde om 357 mkr
 • Avsiktsförklaring tecknades för ett ytterligare fastighetsbestånd till ett värde om 291 mkr
 • Bolagets resultatprognos har justerats upp till följd av värdeökningar och genomförda förvärv
 • En bostadsfastighet i Borlänge avyttrades för 35,9 mkr

Kvartalet april – juni 2015
 • Hyresintäkterna ökade till 37,4 mkr (8,9).
 • Driftsöverskottet ökade till 19,8 mkr (3,6).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 7,6 mkr (–1,5).
 • Periodens resultat uppgick till 20,6 mkr (22,6).

Delårsperioden januari – juni 2015
 • Hyresintäkterna ökade till 75,0 mkr (17,4).
 • Driftsöverskottet ökade till 33,6 mkr (6,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 11,2 mkr (–2,6).
 • Periodens resultat ökade till 29,5 mkr (21,6).


Perioden i korthet, mkr
Apr -Juni 2015
Apr -Juni 2014

Nyckeltal i urval

30 Juni 2015Hyresintäkter, mkr
37,4
8,9
Substansvärde/stamaktie, kr

3,78
kr
Driftsöverskott, mkr
19,8
3,6
Eget kapital/stamaktie, kr

3,57
kr
Finansnetto, mkr
-4,8
-3,0
Fastighetsvärde

1 285
mkr
Förvaltningsresultat, mkr
7,6
-1,5
Belåningsgrad

54
%
Värdeförändringar fastigheter, mkr
15,4
31,0
Belåningsgrad fastigheter

56
%
Periodens resultat, mkr
20,6
22,6
Soliditet


41
%
Resultat per stamaktie, kr
0,17
0,23
Uthyrning inkl garantier

96
%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar