24 sep. 2015

Amasten


Tycker lågvärderade Amasten kan vara bra att ha på bevakning. Värderas en bra bit under eget kapital och kommer alldeles säkert att växa vidare samtidigt som man renoverar och får ut mycket högre hyror i det bestånd man äger. Bostäder lär fortsätta vara en bristvara under överskådlig framtid.

Köp på dåliga dagar och se det hela långsiktigt. Nya förvärv kommer, uppvärderingar kommer troligen, vilket borde ge positivt nyhetsflöde. Ska också byta lista förr eller senare.

Substansvärde 3,78 kr.


6 month daily


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar